เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หากต้องการลงทะเบียนนักเรียนในชั้นเรียน คุณจะต้องเชิญนักเรียนหรือมอบรหัสเพื่อให้นักเรียนใช้เข้าร่วม

หมายเหตุ: นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียนได้ หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

เชิญนักเรียน

หมายเหตุ: คุณจะเชิญกลุ่มนักเรียนในอุปกรณ์ Apple® iOS® ไม่ได้ โปรดใช้ Classroom เวอร์ชันเว็บ หากต้องการเชิญกลุ่ม

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้ว ผู้คน บุคคล

 3. แตะเชิญนักเรียน เชิญนักเรียน
  แตะ "เชิญนักเรียน"
 4. ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของนักเรียน
  ในขณะพิมพ์ข้อความ ระบบจะเติมรายชื่อนักเรียนให้โดยอัตโนมัติ
 5. แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมล 
 6. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเชิญนักเรียนเพิ่มเติม
 7. แตะเชิญ

รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้วเป็นสีเทา จากนั้นนักเรียนที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล ถ้าต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน นักเรียนต้องคลิกลิงก์ในอีเมลหรือลงชื่อเข้าใช้ Classroom และคลิกเข้าร่วมที่การ์ดของชั้นเรียน

ให้รหัสกับนักเรียนเพื่อเพิ่มตัวเอง
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้ว สตรีม สตรีม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  แตะ "การตั้งค่า"
 3. แตะรหัสชั้นเรียน หากต้องการคัดลอก 
 4. ส่งอีเมลแจ้งรหัสชั้นเรียนให้กับนักเรียน หรือเขียนไว้บนบอร์ดในห้องเรียนของคุณ
 5. แจ้งวิธีต่อไปนี้ให้นักเรียนทราบ
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ในหน้าแรก
  3. กรอกรหัสที่ครูให้ลงในช่อง แล้วคลิกเข้าร่วม
เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน

คุณจะเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้ หากผู้ดูแลระบบไอทีเปิดใช้การตั้งค่าดังกล่าว และเมื่อเปิดใช้การตั้งค่านี้แล้ว คุณจะเชิญนักเรียนจากโดเมนอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับที่เชิญบุคคลจากโดเมนของคุณ 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน

ถ้านักเรียนพบปัญหาในการใช้รหัสชั้นเรียน คุณรีเซ็ตและยังปิดใช้รหัสนั้นได้ 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้ว สตรีม สตรีม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  แตะ "การตั้งค่า"
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ปิดใช้รหัสชั้นเรียนหรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียนที่ส่วนรหัสชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว เปิดใช้รหัสชั้นเรียนหากต้องการเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้
  แตะ "เปิดใช้รหัสชั้นเรียน"

ขนาดของชั้นเรียนที่กำหนด

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร