เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเชิญนักเรียนให้ลงทะเบียนในชั้นเรียนได้ 3 วิธี ได้แก่

 • ส่งลิงก์คําเชิญ นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมได้
 • ส่งคําเชิญทางอีเมล นักเรียนจะเข้าร่วมจากอีเมลหรือใน Classroom ได้ 
 • แชร์รหัสชั้นเรียน นักเรียนจะป้อนรหัสใน Classroom ได้

หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์หรือรหัส คุณจะรีเซ็ตหรือส่งคำเชิญทางอีเมลให้นักเรียนแทนได้

ดูคำแนะนำในการเข้าร่วมชั้นเรียนได้ที่หัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หมายเหตุ: นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียนได้ หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

เชิญนักเรียน

เชิญนักเรียนด้วยลิงก์คำเชิญ
เมื่อแชร์ลิงก์คําเชิญ นักเรียนจะแตะลิงก์เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนได้
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. ถัดจากลิงก์คำเชิญ ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการเพิ่มลิงก์ในข้อความโดยอัตโนมัติ ให้แตะแชร์ ""จากนั้นเลือกแอป เช่น Gmail
   ระบบจะเพิ่มลิงก์ในข้อความโดยอัตโนมัติ
  • หากต้องการคัดลอกลิงก์เพื่อวางในข้อความ ให้แตะที่ลิงก์
   ระบบจะคัดลอกลิงก์ไปที่คลิปบอร์ด วางลิงก์ในข้อความสำหรับนักเรียน
   Invite settings
 4. ส่งข้อความพร้อมลิงก์ไปให้นักเรียน 

หมายเหตุ: หากไม่เห็นลิงก์คำเชิญ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การตั้งค่าการเชิญนักเรียนแล้ว

เชิญนักเรียนด้วยคำเชิญทางอีเมล

คุณส่งคําเชิญทางอีเมลให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ นักเรียนจะตอบรับคําเชิญในอีเมลหรือใน Classroom ก็ได้

หมายเหตุ: ในอุปกรณ์ Apple® iOS® คุณจะเชิญนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่เชิญเป็นกลุ่มไม่ได้ โปรดใช้ Classroom เวอร์ชันเว็บ หากต้องการเชิญกลุ่ม

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นบุคคล""

 3. แตะเชิญนักเรียน ""
  แตะ "เชิญนักเรียน"
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมลของนักเรียน
 5. (ไม่บังคับ) ขณะพิมพ์ข้อความ ระบบจะเติมรายชื่อนักเรียนให้โดยอัตโนมัติ
  แตะชื่อหรืออีเมลของนักเรียนเพื่อเพิ่มนักเรียนจากรายชื่อ 
 6. (ไม่บังคับ) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเชิญนักเรียนเพิ่มเติม
 7. แตะเชิญ

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเพิ่มอีเมล อาจเป็นเพราะอีเมลดังกล่าวไม่ได้มาจากโดเมนของโรงเรียน

หลังจากส่งคำเชิญแล้ว รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว 

เชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียน

แต่ละชั้นเรียนที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียนอยู่ ซึ่งคุณจะแชร์กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ หากต้องการแชร์รหัส ให้วางรหัสลงในอีเมลหรือเขียนรหัสบนกระดาน 

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. ในส่วนทั่วไปถัดจากรหัสชั้นเรียนจากนั้นให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการคัดลอกรหัสเพื่อวางลงในอีเมล ให้แตะรหัส
  •  เขียนรหัสบนกระดานในชั้นเรียนของคุณ
 4. นอกจากจะแจ้งรหัสแล้ว โปรดบอกวิธีการต่อไปนี้ให้นักเรียนทราบ
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. คลิกเพิ่ม "" ในหน้าแรก
  3. กรอกรหัสที่ครูให้ลงในช่อง แล้วคลิกเข้าร่วม
  4. โปรดดูวิธีการโดยละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
จัดการลิงก์คำเชิญหรือรหัสชั้นเรียน

สำหรับแต่ละชั้นเรียน คุณจะมีลิงก์คำเชิญและรหัสชั้นเรียนที่เรียกว่ารหัสเชิญ ซึ่งคุณจะแชร์รหัสเชิญกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ 

โดยค่าเริ่มต้น รหัสเชิญจะเปิดอยู่ (เปิดใช้)

โดยคุณดำเนินการได้ดังนี้

 • รีเซ็ตรหัสเชิญหากประสบปัญหาในการใช้งาน
 • ปิดใช้รหัสเชิญเพื่อไม่ให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
 • เปิดใช้รหัสเชิญเพื่อให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
  คุณต้องดำเนินการนี้ก็ต่อเมื่อปิดใช้รหัส

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตหรือเปิดใช้รหัสเชิญ Classroom จะสร้างรหัสเชิญใหม่ และรหัสก่อนหน้าจะใช้ไม่ได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. ในส่วนทั่วไปถัดจากการตั้งค่าการเชิญนักเรียน ให้แตะเพิ่มเติม "" และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัสเชิญ ให้แตะรีเซ็ตรหัสเชิญ
  • หากต้องการปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะปิดใช้รหัสเชิญ
  • หากต้องการเปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะเปิดใช้รหัสเชิญ
   Invite settings
 4. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้แตะปิด "" ที่มุมซ้ายบน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียนโดยใช้ลิงก์คําเชิญที่ด้านบน

เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน

คุณเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้เช่นเดียวกับการเชิญนักเรียนจากโดเมนของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบไอทีจะต้องเปิดการตั้งค่าดังกล่าว

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

ขีดจำกัดของขนาดชั้นเรียน

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร