เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเชิญนักเรียนให้ลงทะเบียนในชั้นเรียนได้ 3 วิธี ได้แก่

 • ส่งลิงก์คําเชิญ นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมได้
 • ส่งคําเชิญทางอีเมล นักเรียนจะเข้าร่วมจากอีเมลหรือใน Classroom ได้ 
 • แชร์รหัสชั้นเรียน นักเรียนจะป้อนรหัสใน Classroom ได้

หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์หรือรหัส คุณจะรีเซ็ตหรือส่งคำเชิญทางอีเมลให้นักเรียนแทนได้

ดูคำแนะนำในการเข้าร่วมชั้นเรียนได้ที่หัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หมายเหตุ: นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียนได้ หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

เชิญนักเรียน 

เชิญนักเรียนด้วยลิงก์คำเชิญ

แต่ละชั้นเรียนที่คุณสร้างจะมีลิงก์คําเชิญอยู่ แชร์ลิงก์นั้นกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกลิงก์คำเชิญ
 3. วางลิงก์ลงในอีเมลสำหรับนักเรียน 
  เมื่อได้รับอีเมลแล้ว นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน 
หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกคัดลอกลิงก์คำเชิญ ให้ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้รหัสเชิญแล้ว
เชิญนักเรียนด้วยคำเชิญทางอีเมล

คุณจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่มก็ได้ นักเรียนจะตอบรับคําเชิญในอีเมลหรือใน Classroom ก็ได้

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญกลุ่มนักเรียน ให้ใช้อีเมลแทนสำหรับ Google Group คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเจ้าของกลุ่ม แต่จะต้องมีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและอีเมล หากดูข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเชิญนักเรียนเข้าร่วม
 3. คลิกบุคคล จากนั้น เชิญนักเรียน "" ที่ด้านบน

 4. ป้อนอีเมลของนักเรียนหรือกลุ่ม
  ขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติในส่วนผลการค้นหา
 5. (ไม่บังคับ) ในส่วนผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม
 6. (ไม่บังคับ) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม
 7. คลิกเชิญ

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเพิ่มอีเมล อาจเป็นเพราะอีเมลดังกล่าวไม่ได้มาจากโดเมนของโรงเรียน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่งคำเชิญแล้ว

 • รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว
 • นักเรียนจะคลิกเข้าร่วมในอีเมลหรือในการ์ดชั้นเรียนก็ได้

 

เชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียน

แต่ละชั้นเรียนที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียนอยู่ ซึ่งคุณจะแชร์รหัสนั้นกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ หากต้องการแชร์รหัส ให้วางรหัสดังกล่าวในอีเมล แล้วเผยแพร่ผ่านโปรเจ็กเตอร์หรือเขียนบนกระดาน


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสเพื่อวางในอีเมล ในส่วนทั่วไปที่อยู่ถัดจากรหัสชั้นเรียน ให้คัดลอกรหัส
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงรหัสด้วยเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ในส่วนทั่วไปที่อยู่ถัดจากมุมมองชั้นเรียน ให้คลิกแสดงรหัสชั้นเรียน ""

  หากต้องการดูรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ ""

  เคล็ดลับ: ไม่ว่าจะในชั้นเรียนใดก็ตาม คุณแสดงรหัสได้อย่างรวดเร็วจากในหน้าสตรีม ในส่วนชื่อชั้นเรียน ให้คลิกเต็มหน้าจอ "" ถัดจากรหัส หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ "" อีกครั้ง 
 5. นอกจากจะแจ้งรหัสแล้ว โปรดบอกวิธีการต่อไปนี้ให้นักเรียนทราบ
  1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

   ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  2. ในหน้าชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่ม ""จากนั้นเข้าร่วมชั้นเรียน
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม
จัดการลิงก์คำเชิญหรือรหัสชั้นเรียน
สำหรับแต่ละชั้นเรียน คุณจะมีลิงก์คำเชิญและรหัสชั้นเรียนที่เรียกว่ารหัสเชิญ ซึ่งคุณจะแชร์รหัสเชิญกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้
โดยค่าเริ่มต้น รหัสเชิญจะเปิดอยู่ (เปิดใช้)

โดยคุณดำเนินการได้ดังนี้

 • รีเซ็ตรหัสเชิญหากประสบปัญหาในการใช้งาน
 • ปิดใช้รหัสเชิญเพื่อไม่ให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
 • เปิดใช้รหัสเชิญเพื่อให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
  คุณต้องดำเนินการนี้ก็ต่อเมื่อปิดใช้รหัส

เมื่อคุณรีเซ็ตหรือเปิดใช้รหัสเชิญ Classroom จะสร้างรหัสเชิญใหม่ และรหัสก่อนหน้าจะใช้ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
 3. ถัดจากจัดการรหัสเชิญ ให้คลิกลูกศรลง "" และเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัสเชิญ ให้แตะรีเซ็ตรหัสเชิญ
  • หากต้องการปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะปิดใช้รหัสเชิญ
  • หากต้องการเปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะเปิดใช้รหัสเชิญ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสชั้นเรียน ให้คัดลอกรหัสที่อยู่ข้างๆ รหัสชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกลิงก์คำเชิญ ให้คลิกคัดลอกลิงก์คำเชิญ "" ข้างๆ ลิงก์คำเชิญ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียนโดยใช้ลิงก์คําเชิญที่ด้านบน

เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน
คุณเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้เช่นเดียวกับการเชิญนักเรียนจากโดเมนของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบไอทีจะต้องเปิดการตั้งค่าดังกล่าว 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

ขีดจำกัดของขนาดชั้นเรียน

บัญชี Workspace for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี Workspace for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false