ตั้งค่าการเรียนรู้ทางไกลอยู่ใช่ไหม ดูวิธีการ

เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเชิญนักเรียนให้ลงทะเบียนในชั้นเรียนได้ 3 วิธี ได้แก่

 • ส่งลิงก์คําเชิญ นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมได้
 • ส่งคําเชิญทางอีเมล นักเรียนจะเข้าร่วมจากอีเมลหรือใน Classroom ได้ 
 • แชร์รหัสชั้นเรียน นักเรียนจะป้อนรหัสใน Classroom ได้

หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์หรือรหัส คุณจะรีเซ็ตหรือส่งคำเชิญทางอีเมลให้นักเรียนแทนได้

ดูคำแนะนำในการเข้าร่วมชั้นเรียนได้ที่หัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน

หมายเหตุ: นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียนได้ หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

เชิญนักเรียน 

เชิญนักเรียนด้วยลิงก์คำเชิญ

แต่ละชั้นเรียนที่คุณสร้างจะมีลิงก์คําเชิญอยู่ แชร์ลิงก์นั้นกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกลิงก์คำเชิญ
  Copy invite link
 3. วางลิงก์ลงในอีเมลสำหรับนักเรียน 
  เมื่อได้รับอีเมลแล้ว นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน 
หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกคัดลอกลิงก์คำเชิญ ให้ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้รหัสเชิญแล้ว
เชิญนักเรียนด้วยคำเชิญทางอีเมล

คุณจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่มก็ได้ นักเรียนจะตอบรับคําเชิญในอีเมลหรือใน Classroom ก็ได้

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญกลุ่มนักเรียน ให้ใช้อีเมลแทนสำหรับ Google Group คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเจ้าของกลุ่ม แต่จะต้องมีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและอีเมล หากดูข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเชิญนักเรียนเข้าร่วม
 3. คลิกบุคคล จากนั้น เชิญนักเรียน "" ที่ด้านบน

  คลิก "เชิญนักเรียน"

 4. ป้อนอีเมลของนักเรียนหรือกลุ่ม
  ขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติในส่วนผลการค้นหา
 5. (ไม่บังคับ) ในส่วนผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม
 6. (ไม่บังคับ) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม
 7. คลิกเชิญ

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเพิ่มอีเมล อาจเป็นเพราะอีเมลดังกล่าวไม่ได้มาจากโดเมนของโรงเรียน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่งคำเชิญแล้ว

 • รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว
  เชิญนักเรียนแล้ว
 • นักเรียนจะคลิกเข้าร่วมในอีเมลหรือในการ์ดชั้นเรียนก็ได้
  คลิก "เข้าร่วม"

 

เชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียน

แต่ละชั้นเรียนที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียนอยู่ ซึ่งคุณจะแชร์รหัสนั้นกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ หากต้องการแชร์รหัส ให้วางรหัสดังกล่าวในอีเมล แล้วเผยแพร่ผ่านโปรเจ็กเตอร์หรือเขียนบนกระดาน


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสเพื่อวางในอีเมล ในส่วนทั่วไปที่อยู่ถัดจากรหัสชั้นเรียน ให้คัดลอกรหัส
  คลิก "คัดลอก"
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงรหัสด้วยเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ในส่วนทั่วไปที่อยู่ถัดจากมุมมองชั้นเรียน ให้คลิกแสดงรหัสชั้นเรียน ""
  คลิก "แสดง"
  หากต้องการดูรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ ""
  คลิก "เต็มหน้าจอ"
  เคล็ดลับ: ไม่ว่าจะในชั้นเรียนใดก็ตาม คุณแสดงรหัสได้อย่างรวดเร็วจากในหน้าสตรีม ในส่วนชื่อชั้นเรียน ให้คลิกเต็มหน้าจอ "" ถัดจากรหัส หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ "" อีกครั้ง 
 5. นอกจากจะแจ้งรหัสแล้ว โปรดบอกวิธีการต่อไปนี้ให้นักเรียนทราบ
  1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

   ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  2. ในหน้าชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่ม ""จากนั้นเข้าร่วมชั้นเรียน
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม
จัดการลิงก์คำเชิญหรือรหัสชั้นเรียน
สำหรับแต่ละชั้นเรียน คุณจะมีลิงก์คำเชิญและรหัสชั้นเรียนที่เรียกว่ารหัสเชิญ ซึ่งคุณจะแชร์รหัสเชิญกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้
โดยค่าเริ่มต้น รหัสเชิญจะเปิดอยู่ (เปิดใช้)

โดยคุณดำเนินการได้ดังนี้

 • รีเซ็ตรหัสเชิญหากประสบปัญหาในการใช้งาน
 • ปิดใช้รหัสเชิญเพื่อไม่ให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
 • เปิดใช้รหัสเชิญเพื่อให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนได้
  คุณต้องดำเนินการนี้ก็ต่อเมื่อปิดใช้รหัส

เมื่อคุณรีเซ็ตหรือเปิดใช้รหัสเชิญ Classroom จะสร้างรหัสเชิญใหม่ และรหัสก่อนหน้าจะใช้ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. ถัดจากจัดการรหัสเชิญ ให้คลิกลูกศรลง "" และเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัสเชิญ ให้แตะรีเซ็ตรหัสเชิญ
  • หากต้องการปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะปิดใช้รหัสเชิญ
  • หากต้องการเปิดใช้รหัสเชิญ ให้แตะเปิดใช้รหัสเชิญ
   Manage invite codes
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสชั้นเรียน ให้คัดลอกรหัสที่อยู่ข้างๆ รหัสชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกลิงก์คำเชิญ ให้คลิกคัดลอกลิงก์คำเชิญ "" ข้างๆ ลิงก์คำเชิญ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเชิญนักเรียนด้วยรหัสชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียนโดยใช้ลิงก์คําเชิญที่ด้านบน

เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน
คุณเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้เช่นเดียวกับการเชิญนักเรียนจากโดเมนของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบไอทีจะต้องเปิดการตั้งค่าดังกล่าว 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

ขีดจำกัดของขนาดชั้นเรียน

บัญชี Workspace for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี Workspace for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false