เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หากต้องการลงทะเบียนนักเรียนในชั้นเรียน คุณจะต้องเชิญนักเรียนหรือมอบรหัสเพื่อให้นักเรียนใช้เข้าร่วม

หมายเหตุ: นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียนได้ หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

เชิญนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

หากต้องการเชิญนักเรียน คุณจะใช้อีเมลแทน Google Groups ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือสมาชิกของกลุ่ม แต่จะต้องมีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มและที่อยู่อีเมล หากคุณไม่เห็นข้อมูลนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียนเข้าไป
 3. คลิกผู้คน จากนั้น เชิญนักเรียน เชิญนักเรียน ที่ด้านบน

  คลิก "เชิญนักเรียน"

 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของนักเรียนหรือกลุ่มที่ต้องการเชิญ
  ในขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ
 5. ในส่วนผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม
 6. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ
 7. คลิกเชิญ

หลังจากส่งคำเชิญทางอีเมลแล้ว รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว
เชิญนักเรียนแล้ว

ให้รหัสกับนักเรียนเพื่อเข้าร่วม

คุณจะแชร์รหัสกับนักเรียนได้ในหลายวิธี เช่น แสดงรหัสบนโปรเจ็กเตอร์หรือคัดลอกและแชร์รหัส 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน 
 3. หากต้องการแสดงรหัสอย่างรวดเร็วเมื่อฉายภาพ ให้เต็มหน้าจอ ใต้ชื่อของชั้นเรียนถัดจากรหัส หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ อีกครั้ง
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  คลิก "การตั้งค่า"

  • หากต้องการแสดงรหัสบนโปรเจ็กเตอร์ ในส่วน "ทั่วไป" ถัดจากรหัส ให้คลิก
   ลูกศรลง จากนั้น แสดง 
   คลิก "แสดง"
   หากต้องการดูรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ ให้คลิกเต็มหน้าจอ
   คลิก "เต็มหน้าจอ"
    
  • หากต้องการคัดลอกรหัสเพื่อแชร์กับนักเรียน คลิกลูกศรลง จากนั้น คัดลอกในส่วน "ทั่วไป" ถัดจากรหัส 
   คลิก "คัดลอก"
    
 5. ให้คำแนะนำเหล่านี้แก่นักเรียน
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. คลิกเพิ่ม จากนั้น เข้าร่วมชั้นเรียนในหน้าชั้นเรียน
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม
เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน
คุณจะเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้ หากผู้ดูแลระบบไอทีเปิดใช้การตั้งค่าดังกล่าว และเมื่อเปิดใช้การตั้งค่านี้แล้ว คุณจะเชิญนักเรียนจากโดเมนอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับที่เชิญบุคคลจากโดเมนของคุณ 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า
รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน

คุณจะรีเซ็ตรหัสได้หากนักเรียนพบปัญหากับรหัสชั้นเรียน แต่หากไม่ต้องการให้มีนักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนเพิ่ม โปรดปิดใช้รหัส ซึ่งจะเปิดใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกลูกศรลง จากนั้น รีเซ็ตหรือปิดใช้ถัดจากรหัส 
  คลิก "รีเซ็ต"
 4. (ไม่บังคับ) คลิกปิดใช้อยู่ จากนั้น เปิดใช้เพื่อเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้
  คลิก "เปิดใช้"

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้รหัส Classroom จะสร้างรหัสใหม่ให้ชั้นเรียน

ขนาดของชั้นเรียนที่กำหนด

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร