Zapraszanie uczniów na zajęcia

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Aby dodać uczniów do swoich zajęć, musisz ich zaprosić albo przekazać im kod, który pozwala na dołączenie do zajęć.

Uwaga: uczniowie mogą wyrejestrować się z zajęć. Jeśli to zrobią, ich oceny zostaną usunięte.

Zapraszanie uczniów pojedynczo i grupowo

Aby zaprosić na zajęcia grupę uczniów, możesz użyć aliasu e-mail Grup dyskusyjnych Google. Nie musisz być właścicielem ani członkiem danej grupy, ale musisz mieć dostęp do listy jej członków i adresów e-mail. Jeśli nie widzisz tych informacji, skontaktuj się z administratorem i poproś o przyznanie odpowiednich uprawnień.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, do których chcesz dodać uczniów lub grupy.
 3. U góry kliknij Osoby a potem Zaproś uczniów Zaproś uczniów.

  Kliknij Zaproś uczniów

 4. Wpisz adres e-mail ucznia lub grupy.
  Podczas wpisywania może pojawić się lista autouzupełniania.
 5. W sekcji Wyniki wyszukiwania kliknij nazwisko ucznia lub nazwę grupy.
 6. (Opcjonalnie) Aby zaprosić więcej uczniów lub grup, powtórz kroki 4–5.
 7. Kliknij Zaproś.

Gdy wyślesz e-maila z zaproszeniem, lista zajęć zostanie zaktualizowana i pojawią się na niej nazwiska zaproszonych uczniów.
Zaproszeni uczniowie

Udostępnianie uczniom kodu umożliwiającego dołączenie do zajęć

Kod możesz przekazać uczniom na wiele sposobów, na przykład wyświetlić go przy użyciu projektora albo skopiować i udostępnić. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia. 
 3. Jeśli chcesz szybko wyświetlić kod przy użyciu projektora, pod nazwą zajęć obok kodu kliknij Pełny ekran Pełny ekran. Aby go powiększyć, kliknij Pełny ekran Pełny ekran jeszcze raz.
 4. Kliknij Ustawienia Ustawienia i wykonaj jedną z tych czynności:

  Kliknij Ustawienia

  • Aby wyświetlić kod przy użyciu projektora, w sekcji Ogólne obok kodu kliknij
   strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Wyświetl
   Kliknij Wyświetl
   Aby powiększyć kod, kliknij Pełny ekran Pełny ekran.
   Kliknij Pełny ekran
    
  • Aby skopiować kod w celu udostępnienia go uczniom, w sekcji Ogólne obok kodu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Kopiuj
   Kliknij Kopiuj
    
 5. Przekaż uczniom te instrukcje:
  1. Zaloguj się w Classroom na classroom.google.com.
  2. Na stronie Zajęcia kliknij Dodaj Dodaj a potem Dołącz do zajęć.
  3. Wpisz kod i kliknij Dołącz.
Zapraszanie uczniów spoza domeny szkoły
Możesz zapraszać uczniów spoza domeny szkoły lub organizacji, jeśli administrator włączył odpowiednie ustawienie. Gdy to ustawienie jest włączone, możesz zapraszać uczniów z innych domen w taki sam sposób, jak w przypadku osób z Twojej domeny. 

Jeśli jesteś administratorem, zobacz Konfigurowanie ustawień zajęć, aby dowiedzieć się, jak włączać i wyłączać to ustawienie.
Resetowanie i wyłączanie kodu zajęć

Jeśli uczniowie zgłaszają problemy z kodem zajęć, możesz go zresetować. Aby uniemożliwić nowym uczniom dołączanie do zajęć, możesz wyłączyć kod. W dowolnym momencie możesz go potem włączyć z powrotem.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.

  Kliknij Ustawienia

 3. Obok kodu zajęć kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Resetuj lub Wyłącz
  Kliknij Resetuj
 4. (Opcjonalnie) Aby włączyć kod, który został wcześniej wyłączony, kliknij Wyłączony a potem Włącz.
  Kliknij Włącz

Uwaga: gdy włączysz kod zajęć, Classroom wygeneruje nowy kod.

Limity rozmiaru zajęć
 

Konta G Suite dla Szkół i Uczelni

W przypadku nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni w Classroom obowiązują następujące ograniczenia rozmiaru poszczególnych zajęć:
 • Maksymalna liczba nauczycieli: 20
 • Maksymalna liczba uczestników (nauczycieli i uczniów): 1000

Uwaga: Classroom korzysta z Grup dyskusyjnych Google do obsługi wszystkich nauczycieli i uczniów. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Członkostwo w artykule Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.

Osobiste konta Google

Nauczyciele korzystający z osobistych kont Google mają dodatkowe ograniczenia aktywności, które dotyczą na przykład tworzenia zajęć czy zapraszania uczniów. Dowiedz się więcej o zasadach i limitach.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?