Leerlingen uitnodigen voor een lesgroep

Deze pagina is voor docenten

Je kunt leerlingen op drie manieren uitnodigen om zich in te schrijven voor een lesgroep:

 • Een uitnodigingslink sturen: leerlingen klikken op de link om deel te nemen.
 • Een e-mailuitnodiging sturen: leerlingen kunnen deelnemen via de e-mail of in Classroom. 
 • Een lesgroepcode delen: leerlingen voeren de code in Classroom in.

Als leerlingen problemen hebben met de link of de code, kun je ze resetten of de leerlingen een e-mailuitnodiging sturen.

Leerlingen bekijken Deelnemen aan een lesgroep als leerling voor instructies om deel te nemen aan een lesgroep.

Opmerking: Leerlingen kunnen zichzelf uitschrijven bij lesgroepen. Als ze zich uitschrijven, worden hun cijfers verwijderd.

Leerlingen uitnodigen 

Leerlingen uitnodigen met een uitnodigingslink

Elke lesgroep die je maakt, heeft een uitnodigingslink. Je kunt de link delen met leerlingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de lesgroep.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepkaart op Meer ""and thenUitnodigingslink kopiëren.
  Copy invite link
 3. Plak de link in een e-mail voor je leerlingen. 
  De leerlingen klikken op de link in de e-mail om deel te nemen aan de lesgroep. 
Opmerking: Als je Uitnodigingslink kopiëren niet ziet, controleer je of Uitnodigingscodes zijn ingeschakeld.
Leerlingen uitnodigen via e-mail

Je kunt een e-mailuitnodiging sturen naar individuele leerlingen of naar een groep leerlingen. Leerlingen kunnen de uitnodiging accepteren in de e-mail of in Classroom.

Opmerking: Als je een groep leerlingen wilt uitnodigen, kun je de e-mailalias van de Google Groep gebruiken. Je hoeft geen lid of eigenaar van de groep te zijn, maar je moet wel groepsleden en e-mailadressen kunnen bekijken. Als je deze niet kunt bekijken, vraag je je beheerder de rechten te wijzigen.


 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep waarvoor je leerlingen wilt uitnodigen.
 3. Klik bovenaan op Mensen and then Leerlingen uitnodigen "".

  Klik op

 4. Voer het e-mailadres van een leerling of groep in.
  Terwijl je typt, kan er een lijst voor automatisch aanvullen worden weergegeven onder Zoekresultaten.
 5. (Optioneel) Klik onder Zoekresultaten op een leerling of een groep.
 6. (Optioneel) Herhaal stap 4 en 5 om meer leerlingen of groepen uit te nodigen.
 7. Klik op Uitnodigen.

Opmerking: Als je een e-mailadres niet kunt toevoegen, bevindt het zich wellicht buiten het domein van je school.

Nadat je de uitnodiging hebt verzonden, gebeurt het volgende:

 • De namen van de uitgenodigde leerlingen worden weergegeven op de lesgroeplijst.
  Uitgenodigde leerlingen
 • De leerlingen kunnen op Deelnemen klikken in de e-mail of op de lesgroepkaart.
  Klik op

 

Leerlingen uitnodigen met een lesgroepcode

Elke lesgroep die je maakt, heeft een lesgroepcode. Je kunt de code delen met leerlingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de lesgroep. Je kunt de code delen door deze in een e-mail te plakken, te projecteren of op het bord te schrijven.


 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op
 3. (Optioneel) Als je de code wilt kopiëren zodat je deze in een e-mail kunt plakken, kopieer je de code onder Algemeen naast Lesgroepcode.
  Klik op
 4. (Optioneel) Als je de code wilt projecteren, klik je onder Algemeen, naast Lesgroepweergave, op Lesgroepcode weergeven "".
  Klik op
  Als je wilt dat de code groter wordt weergegeven, klik je op Volledig scherm "".
  Klik op
  Tip: In elke lesgroep kun je de code snel weergeven vanaf de pagina Updates. Klik onder de lesgroepnaam, naast de code, op Volledig scherm "". Klik nogmaals op Volledig scherm "" om de code groter te laten weergeven. 
 5. Geef de leerlingen deze instructies samen met de code:
  1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

   Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

  2. Klik op de pagina Lesgroepenop Toevoegen ""and thenDeelnemen aan lesgroep.
  3. Voer de code in en klik op Deelnemen.
De uitnodigingslink of lesgroepcode beheren
Elke lesgroep heeft een uitnodigingslink en een lesgroepcode, ook wel de uitnodigingscodes genoemd. Je kunt de uitnodigingscodes delen met leerlingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de lesgroep.
De uitnodigingscodes zijn standaard ingeschakeld.

Je kunt het volgende doen:

 • Uitnodigingscodes resetten als ze niet goed werken.
 • Uitnodigingscodes uitschakelen, zodat er geen nieuwe leerlingen kunnen deelnemen aan de lesgroep.
 • Uitnodigingscodes inschakelen, zodat nieuwe leerlingen kunnen deelnemen aan de lesgroep.
  Je hoeft dit alleen te doen als je de codes hebt uitgeschakeld.

Als je uitnodigingscodes reset of inschakelt, maakt Classroom nieuwe uitnodigingscodes. De oude codes werken niet meer.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op
 3. Klik naast Uitnodigingscodes beheren op de pijl-omlaag "" en kies een optie:
  • Tik op Uitnodigingscodes resetten om de uitnodigingscodes te resetten.
  • Tik op Uitnodigingscodes uitschakelen om de uitnodigingscodes uit te schakelen.
  • Tik op Uitnodigingscodes inschakelen om de uitnodigingscodes in te schakelen.
   Manage invite codes
 4. (Optioneel) Als je de lesgroepcode wilt kopiëren, kopieer je de code naast Lesgroepcode.
 5. (Optioneel) Als je de uitnodigingslink wilt kopiëren, klik je naast Uitnodigingslink op Uitnodigingslink kopiëren "".

Zie Leerlingen uitnodigen met een lesgroepcode of Leerlingen uitnodigen met een uitnodigingslink hierboven voor meer informatie.

Leerlingen van buiten het schooldomein uitnodigen
Je kunt leerlingen van buiten het domein van je school of organisatie uitnodigen op dezelfde manier als je leerlingen van binnen je domein uitnodigt, mits je IT-beheerder deze instelling heeft ingeschakeld. 

Als je een beheerder bent, ga je naar Lesgroepinstellingen configureren om de instelling in of uit te schakelen.

Groottelimieten voor lesgroepen

G Suite for Education-accounts

De volgende groottelimieten gelden voor elke lesgroep in Classroom van docenten met een G Suite for Education-account:
 • Maximale aantal docenten: 20
 • Maximum aantal leden (docenten en leerlingen): 1000

Opmerking: Classroom gebruikt Google Groepen voor alle leerlingen en docenten. Elke persoon kan maar lid zijn van een bepaald aantal groepen. Bekijk het gedeelte Lidmaatschap in het artikel Groepsbeleid en -limieten begrijpen voor meer informatie.

Persoonlijke Google-accounts

Voor docenten met een persoonlijk Google-account gelden limieten voor activiteiten als het maken van lesgroepen of het uitnodigen van leerlingen. Meer informatie over Beleid en limieten.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?