Leerlingen uitnodigen voor een lesgroep

Deze pagina is voor docenten

Je kunt leerlingen op drie manieren uitnodigen om zich in te schrijven voor een lesgroep:

 • Een uitnodigingslink sturen: leerlingen klikken op de link om deel te nemen.
 • Een e-mailuitnodiging sturen: leerlingen kunnen deelnemen via de e-mail of in Classroom. 
 • Een lesgroepcode delen: leerlingen voeren de code in Classroom in.

Als leerlingen problemen hebben met de link of de code, kun je ze resetten of de leerlingen een e-mailuitnodiging sturen.

Leerlingen bekijken Deelnemen aan een lesgroep als leerling voor instructies om deel te nemen aan een lesgroep.

Opmerking: Leerlingen kunnen zichzelf uitschrijven bij lesgroepen. Als ze zich uitschrijven, worden hun cijfers verwijderd.

Leerlingen uitnodigen

Leerlingen uitnodigen met een uitnodigingslink
Als je een uitnodigingslink hebt gedeeld, kunnen leerlingen op de link tikken om deel te nemen aan de lesgroep.
 1. Tik op Classroom "".
 2. Tik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op
 3. Kies een optie naast Uitnodigingslink:
  • Als je de link automatisch wilt toevoegen aan een bericht, tik je op Delen ""and thenselecteer een app, zoals Gmail.
   De link wordt automatisch toegevoegd aan het bericht.
  • Als je de link wilt kopiëren om deze in een bericht te plakken, tik je op de link.
   De link wordt gekopieerd naar het klembord. Plak de link in een bericht voor je leerlingen.
   Invite settings
 4. Stuur het bericht met de link naar je leerlingen. 

Opmerking: Als je de optie Uitnodigingslink niet ziet, controleer je of Instellingen voor leerlinguitnodigingen is ingeschakeld.

Leerlingen uitnodigen via e-mail

Je kunt leerlingen een e-mailuitnodiging sturen, zodat ze kunnen deelnemen aan een lesgroep. Leerlingen kunnen de uitnodiging accepteren in de e-mail of in Classroom.

Opmerking: Op Apple® iOS®-apparaten kun je individuele leerlingen uitnodigen, maar geen groepen. Gebruik de webversie van Classroom om een groep uit te nodigen.

 1. Tik op Classroom "".
 2. Tik op de lesgroep and thenMensen "".

 3. Tik op Leerlingen uitnodigen "".
  Tik op
 4. Voer de naam of het e-mailadres van de leerling in.
 5. (Optioneel) Terwijl je typt, kan er een lijst met leerlingen voor automatisch aanvullen worden weergegeven.
  Tik op de naam of het e-mailadres om een leerling uit de lijst toe te voegen. 
 6. (Optioneel) Herhaal stap 4 en 5 om meer leerlingen uit te nodigen.
 7. Tik op Uitnodigen.

Opmerking: Als je een e-mailadres niet kunt toevoegen, bevindt het zich wellicht buiten het domein van je school.

Nadat je de uitnodiging hebt verstuurd, worden de namen van de uitgenodigde leerlingen weergegeven op de lesgroeplijst. 

Leerlingen uitnodigen met een lesgroepcode

Elke lesgroep die je maakt, heeft een lesgroepcode. Je deelt de code met leerlingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de lesgroep. Je kunt de code delen door deze in een e-mail te plakken of op het bord te schrijven. 

 1. Tik op Classroom "".
 2. Tik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op
 3. Kies een optie onder Algemeen, naast Lesgroepcodeand then:
  • Als je de code wilt kopiëren zodat je deze in een e-mail kunt plakken, tik je op de code.
  •  Schrijf de code op het bord in je lokaal.
 4. Geef de leerlingen deze instructies samen met de code:
  1. Log in bij Classroom via classroom.google.com.
  2. Klik op de homepage op Toevoegen "".
  3. Typ de code die ik je heb gegeven in het vak en klik op Deelnemen.
  4. Zie Deelnemen aan een lesgroep als leerling voor uitgebreide instructies.
De uitnodigingslink of lesgroepcode beheren

Elke lesgroep heeft een uitnodigingslink en een lesgroepcode, ook wel de uitnodigingscodes genoemd. Je kunt de uitnodigingscodes delen met leerlingen, zodat ze kunnen deelnemen aan de lesgroep. 

De uitnodigingscodes zijn standaard ingeschakeld.

Je kunt het volgende doen:

 • Uitnodigingscodes resetten als ze niet goed werken.
 • Uitnodigingscodes uitschakelen, zodat er geen nieuwe leerlingen kunnen deelnemen aan de lesgroep.
 • Uitnodigingscodes inschakelen, zodat nieuwe leerlingen kunnen deelnemen aan de lesgroep.
  Je hoeft dit alleen te doen als je de codes hebt uitgeschakeld.

Opmerking: Als je uitnodigingscodes reset of inschakelt, maakt Classroom nieuwe uitnodigingscodes. De oude codes werken niet meer.

 1. Tik op Classroom "".
 2. Tik op de lesgroepand thenInstellingen "".
  Klik op
 3. Tik onder Algemeen, naast Instellingen voor leerlingenuitnodigingen, op Meer "" en kies een optie:
  • Tik op Uitnodigingscodes resetten om de uitnodigingscodes te resetten.
  • Tik op Uitnodigingscodes uitschakelen om de uitnodigingscodes uit te schakelen.
  • Tik op Uitnodigingscodes inschakelen om de uitnodigingscodes in te schakelen.
   Invite settings
 4. Als je wilt terugkeren naar de pagina Updates , tik je linksboven op Sluiten "".

Zie Leerlingen uitnodigen met een lesgroepcode of Leerlingen uitnodigen met een uitnodigingslink hierboven voor meer informatie.

Leerlingen van buiten het schooldomein uitnodigen

Je kunt leerlingen van buiten het domein van je school of organisatie uitnodigen op dezelfde manier als je leerlingen van binnen je domein uitnodigt, mits je IT-beheerder deze instelling heeft ingeschakeld.

Als je een beheerder bent, ga je naar Lesgroepinstellingen configureren om de instelling in of uit te schakelen.

Groottelimieten voor lesgroepen

G Suite for Education-accounts

De volgende groottelimieten gelden voor elke lesgroep in Classroom van docenten met een G Suite for Education-account:
 • Maximale aantal docenten: 20
 • Maximum aantal leden (docenten en leerlingen): 1000

Opmerking: Classroom gebruikt Google Groepen voor alle leerlingen en docenten. Elke persoon kan maar lid zijn van een bepaald aantal groepen. Bekijk het gedeelte Lidmaatschap in het artikel Groepsbeleid en -limieten begrijpen voor meer informatie.

Persoonlijke Google-accounts

Voor docenten met een persoonlijk Google-account gelden limieten voor activiteiten als het maken van lesgroepen of het uitnodigen van leerlingen. Meer informatie over Beleid en limieten.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?