Ödev oluşturma

Bu makale öğretmenler içindir.

Oluşturduğunuz ödevi hemen yayınlayabilir, taslak olarak kaydedebilir veya ileri bir tarihte yayınlanması için planlama yapabilirsiniz. Öğrenciler çalışmalarını tamamlayıp teslim ettikten sonra çalışmaya not verip öğrencilere geri verebilirsiniz.

Tümünü aç  |  Tümünü kapat

Ödev oluşturma ve yayınlama

Ödev oluşturma
17 Nisan 2019'dan sonra oluşturulan sınıflarda, Sınıf Çalışmaları sayfasında paylaşılan yayınlar en üstte gösterilir.

Bir ödevi oluştururken şunları yapabilirsiniz:

Ödev oluşturma

 

 1. Classroom "" ardındanilgili sınıfa dokunun.
 2. Sınıf Çalışmaları'na "" dokunun. 

 3. Ekle ""ardındanÖdev'e dokunun.
 4. Başlığı ve varsa talimatları girin.

Ödevinizi düzenlemeye ve özelleştirmeye devam edebilirsiniz. İşiniz bittiğinde ödevinizi yayınlamak, planlamak veya kaydetmek için aşağıya bakın.

Ek sınıflarda ödev yayınlama

Birden çok sınıfta yayınlanan ödevler, söz konusu sınıflardaki tüm öğrencilerle paylaşılır.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Sınıf adının yanında, İleri'ye "" dokunun.
 3. Ek sınıflaraardındanBitti'ye dokunun.

Öğrenciler için ayrı ayrı ödev yayınlama

Yayınınızı birden fazla sınıfta oluşturmadığınız sürece, öğrencilere tek tek ödev gönderebilirsiniz. Bir seferde en fazla 100 öğrenci için yayın oluşturabilirsiniz.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Tüm öğrencilerardındanTüm öğrenciler'e dokunarak seçimini kaldırın.
 3. Seçmek için her öğrencinin adına dokunun.
 4. Bitti'ye dokunun.

Not kategorisi ekleme

Ödevleri düzenlemek için not kategorilerini kullanın. Not kategorileri sayesinde sizin ve öğrencilerinizin ödevin ait olduğu kategoriyi (ör. Ev Ödevi veya Kompozisyonlar) görmesi mümkün olur. Öğretmenler, kategorileri Notlar sayfasında da görür.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Not kategorisi'nin yanında, Kategori yok'a dokunun.
 3. Bir kategori seçin.
 4. Ödevi oluşturmaya devam edin veya Diğer ""ardındanTaslağı kaydet'e dokunun.

Daha fazla bilgi edinmek için Bir yayına not kategorisi ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Puan değerini değiştirme

Bir ödevin puan değerini değiştirebilir veya ödevin durumunu not verilmedi olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, ödevlere 100 puan verilir. 

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Puanlar'ın yanındaki değere dokunun.
 3. Yeni bir puan değeri girin veya Not verilmedi'ye dokunun.
 4. Kaydet'e dokunun.

Teslim tarihi veya saati ekleme

Varsayılan olarak ödev için bir teslim tarihi yoktur. Bir teslim tarihi belirlemek için:

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Teslim tarihi'ne dokununardındanbir tarih seçinardındanTamam'a dokunun.
 3. (İsteğe bağlı) Saat'e dokununardındanbir saat seçinardındanTamam'a dokunun.
  Not: Çalışma, teslim tarihi ve saati geldiğinde Teslim edilmedi veya Geç teslim edildi olarak işaretlenir.

Konu ekleme

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Konu yok'a dokunup bir seçenek belirleyin:
  • Konu oluşturmak için Konu ekle'ye dokunun ve bir konu adı girin.
  • Listede bir konuya dokunun.
 3. Kaydet'e dokunun.

Not: Bir ödeve yalnızca tek bir konu ekleyebilirsiniz.

Sınıf Çalışmaları sayfasına konu ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dosya ekleme

Ödeve Google Drive dosyaları, YouTube videoları veya bağlantılar gibi ekler iliştirebilirsiniz. Google Drive öğeleri üzerinde, öğrencilerin salt görüntüleme, yardımcı öğretmenlerinse düzenleme izinleri vardır. Bu paylaşım seçeneklerini değiştirmek için Paylaşımı sonlandırma, sınırlama veya değiştirme başlıklı makaleye göz atın.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Ekle'ye Ekle dokununardındanbir seçenek belirleyin:
  Ek türü Talimatlar
  "" Drive
  1. Drive'a "" dokunun.
  2. ÖğeyeardındanSeç'e dokunun.
  "" Bağlantı
  1. Bağlantı'ya "" dokunun.
  2. İlgili URL'yi girip Ekle'ye dokunun.
  "" Fotoğraf seçme
  1. Fotoğraf seç'e "" dokunun.
  2. Fotoğrafa dokunun.
  "" Kamerayı kullanma
  1. Kamerayı kullan'a "" dokunun.
  2. Fotoğrafınızı çekinardındanFotoğrafı kullan'a dokunun.
 3. Dosya ekleme izniniz olmadığını belirten bir mesaj görüntülenirse Kopyala'ya dokunun. Classroom, ödeve eklenecek dosyanın bir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı sınıfın Drive klasörüne kaydeder.
 4. Ekin yanındaki Aşağı oka Aşağı Ok dokunun ve öğrencilerin ekle nasıl etkileşime geçeceğine ilişkin bir seçenek belirleyin:
  • Öğrenciler dosyayı görüntüleyebilir: Öğrenciler dosyayı okuyabilir ancak düzenleyemez.
  • Öğrenciler dosyayı düzenleyebilir: Tüm öğrenciler aynı dosyayı paylaşır ve dosyada değişiklik yapabilir.
  • Her öğrenci için bir kopya oluştur: Öğrenciler, doküman başlığına kendi adları eklenmiş halde, Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyanın kendilerine ait kopyasını alır. Dokümanı öğrencilerinizle birlikte düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler ödevi teslim ettiklerinde, siz onlara geri verene kadar dokümanı düzenleyemezler.

   Not: Bu seçenek yalnızca ödev yayınlamadan önce kullanılabilir.

 5. (İsteğe bağlı) Bir eki silmek için ekin yanındaki Aşağı oka Aşağı OkardındanSil'e dokunun.

Puan anahtarı ekleme

Talimatları, Ödev için puan anahtarı oluşturma veya mevcut puan anahtarını yeniden kullanma başlıklı makalede bulabilirsiniz.

Özgünlük raporları özelliğini etkinleştirme

Talimatlar için Özgünlük raporları özelliğini etkinleştirme başlıklı makaleye göz atın.

Taslak ödev yayınlama, planlama veya kaydetme

Bir ödevi hemen yayınlayabilir veya daha sonra yayınlanacak şekilde planlayabilirsiniz. Ne zaman yayınlanacağına henüz karar vermediyseniz taslak olarak kaydedebilirsiniz.

Planlanmış ve taslak halindeki ödevleri görmek için Sınıf Çalışmaları'na "" dokunun. 

Ödev yayınlama

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Ödevi hemen yayınlamak için Yayınla'ya "" dokunun.

Ödevi ileri bir tarihte yayınlanacak şekilde planlama

Planlanmış ödevleri, yayınlanmadan en az 5 dakika önce oluşturmanızı öneririz. Yayınlanma zamanından 5 dakikadan kısa bir süre önce planlanan ödevlerin yayını gecikebilir.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).

  Not: Ödevleri yalnızca tek bir sınıf için planlayabilirsiniz.

 2. Diğer "" ardından Planla'ya dokunun.
 3. Şu tarihte yayınlanacak şekilde planla: tarih bölümünde tarihe dokunun, bir tarih seçin ve Tamam'a dokunun.
 4. Şu saatte yayınlanacak şekilde planla: saat bölümünde saate dokunun, bir saat seçin ve Tamam'a dokunun.
 5. Planla'ya dokunun.

  Ödev, planlanan tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanır.

 6. Ödevi başka bir sınıf için planlamak istiyorsanız önce bir sınıf için planlayın ve ardından diğer sınıfta yayını yeniden kullanın.

Ödevi taslak olarak kaydetme

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Diğer ""ardındanTaslağı kaydet'e dokunun.

Taslak ödevleri Sınıf Çalışmaları sayfasında açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ödevleri yönetme 

Ödevi düzenleme

Düzenlemeler tek tek sınıfları etkiler. Birden çok sınıfa yayınlanan ödevler için her sınıfta düzenlemeler yapın.

Not: Bir ödevin adını değiştirirseniz ödevin Drive klasörü adı güncellenmez. Drive'a gidin ve klasörü yeniden adlandırın.

Yayınlanmış bir ödevi düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, ödevin yanındaki Diğer ""ardındanDüzenle'ye dokunun.
 2. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın ve Kaydet'e dokunun.

Planlanmış bir ödevi düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, ödevin yanındaki Diğer ""ardındanDüzenle'ye dokunun.
 2. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın ve Planla'ya dokunun.

Ödev taslağını düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, ödevin yanındaki Diğer ""ardındanDüzenle'ye dokunun.
 2. Ödeve dokunun ve gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın.

  Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

 3. Bir seçenek belirtin:
  • Hemen ödev verin (ayrıntılar yukarıdadır).
  • Ödevi belirli bir tarih ve saatte yayınlanacak şekilde planlayın (ayrıntılar yukarıdadır).
  • Ödevi taslak olarak saklamak ve Sınıf Çalışmaları sayfasına dönmek için en üstte, Kapat ""ardındanKaydet'e dokunun.
Ödeve sınıf yorumu ekleme
 1. Classroom "" ardındanilgili sınıfa dokunun.
 2. En altta, Sınıf Çalışmaları ""ardındanödeve dokunun. 
 3. En üstte, Talimatlar'a dokunun.
 4. Sınıf yorumu ekle'ye dokununardındanyorumunuzu girinardındanYayınla'ya "" dokunun.
Ödevi yeniden kullanma

Bir ödevi yeniden kullanmak için Ödevi yeniden kullanma bölümüne göz atın.

Ödevi silme

Bir ödevi yalnızca Sınıf Çalışmaları sayfasında silebilirsiniz.

Bir ödevi sildiğinizde, ödevle ilişkili tüm notlar ve yorumlar da silinir. Ancak, sizin oluşturduğunuz veya öğrenciler tarafından oluşturulan tüm ekler veya dosyalar Drive'da tutulmaya devam eder.

Uyarı! Silinen ödevler hiçbir şekilde geri alınamaz.
 1. Classroom "" ardındanilgili sınıfa dokunun.
 2. Sınıf Çalışmaları'na "" dokunun. 
 3. Ödevi sola kaydırınardındanSil'e "" dokunun.
 4. İşlemi onaylamak için Sil'e tekrar dokunun.

İlgili makaleler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?