Jak używać pokojów podgrup w Google Meet

Moderatorzy mogą używać pokoi podgrup, aby podczas rozmów wideo dzielić uczestników na mniejsze grupy. Rozmowy w podgrupach muszą być uruchomione przez moderatorów w trakcie rozmowy wideo na komputerze. W tej chwili rozmów w podgrupach nie można transmitować na żywo ani nagrywać.

Wskazówka: funkcję moderatora pełni osoba, która zaplanowała lub rozpoczęła spotkanie. Na jedno spotkanie może przypadać tylko jeden moderator. Jeśli przeniesiesz spotkanie do kalendarza innej osoby (lub zaplanujesz spotkanie w kalendarzu innej osoby), może ona zostać moderatorem.

Kto może korzystać z pokoi podgrup 

Pokoje podgrup są obecnie dostępne dla użytkowników wersji: G Suite Business, Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard i Enterprise Plus. Są one również dostępne dla użytkowników z licencją na Google Workspace for Education Plus oraz uprawnieniami do tworzenia spotkań.

Wymagania dotyczące korzystania z pokoi podgrup

 Z pokoi podgrup możesz korzystać, jeśli:

 • Używasz swojego konta Google. 
  • Wskazówka: uczestnicy niezalogowani na konta Google będą wyświetlani z opisem „Nie można przypisać”. Nie będzie ich można przydzielić do pokoi podgrup i pozostaną w rozmowie głównej, w której moderator może uruchomić podgrupę. 
 • Używasz komputera lub zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet Meet app bądź aplikacji Gmail .
 • Dołączasz do spotkania przez telefon. 
 • Otrzymujesz zaproszenie przez połączenie telefoniczne.
 • Jesteś użytkownikiem niezalogowanym na swoje konto Google.

Z pokoi podgrup nie mogą korzystać:

 • Osoby nie używające zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Meet Meet app ani aplikacji Gmail .
 • Osoby używające sprzętu do Google Meet lub współdziałających urządzeń.

Moderatorzy rozmów wideo

Tworzenie pokoi podgrup

 1. On your computer, start a video call. 
 2. In the top right, click Activities  strzałka w prawo Breakout rooms.
 3. In the Breakout rooms panel, choose the number of breakout rooms. You can create up to 100 breakout rooms in a call. 
 4. Call participants are then distributed across the rooms. To manually move people into different rooms, you can:
  • Enter the participant’s name directly into a breakout room.
  • Click the participant’s name. Hold down the mouse, drag the name, and then drop it into another breakout room. 
  • To randomly mix up the groups again, click Shuffle .
 5. In the bottom right, click Open rooms.

Wskazówka: gdy uczestnik poprosi moderatora o pomoc, u dołu ekranu pojawi się powiadomienie. Aby dołączyć do pokoju tego uczestnika, moderator musi kliknąć Dołącz. Aby wrócić do pytania później, powinien kliknąć Później. W panelu pokoju podgrupy powyżej pokoi, które wymagają pomocy, pojawi się baner „Prośba o pomoc wysłana”.

Optional breakout room features

 1. (Opcjonalnie) Aby usunąć uczestników, którzy nie są obecni na spotkaniu, lub aby ponownie utworzyć pokoje podgrup: 

  • U góry panelu pokoju podgrupy kliknij Wyczyść Zamknij X. Na dole powiadomienia „Ukryć rozłączonych użytkowników?”, kliknij Wyczyść.
  • Wskazówka: jeśli korzystasz z linku do spotkania, w którym wcześniej były skonfigurowane pokoje podgrup, operacja ukrycia rozłączonych użytkowników spowoduje przeniesienie wszystkich uczestników spotkania do pokoju głównego i wycofanie istniejących wcześniej pokoi podgrup. 
 2. Optional: You can set up a timer for your breakout rooms. Each room will display a 30 second countdown before the timer ends.
  • At the top of the breakout rooms panel, click TimerPusta klepsydra
  • Set the timer amount then click OK.
  • Tip: You can edit or remove the timer at any time. On the breakout room panel, click TimerPusta klepsydra to edit.

 

Edytowanie pokoi podgrup, dołączanie do nich i ich opuszczanie

Po utworzeniu pokoi podgrup możesz wprowadzać w nich zmiany lub dołączać do poszczególnych podgrup, aby monitorować dyskusje i w nich uczestniczyć.

Wskazówka: moderatorzy nie zobaczą wiadomości czatu, które uczestnicy wymienili przed ich dołączeniem do pokoju podgrupy lub po jego opuszczeniu.

 • Aby wprowadzić zmiany w grupach uczestników lub liczbie pokoi podgrup, kliknij Edytuj pokoje Edytuj. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz
  • Wskazówka: aby przenieść się do innego pokoju, uczestnicy muszą kliknąć Dołącz.
 • Aby dołączyć do danego pokoju podgrupy, obok jego numeru kliknij Dołącz.  
 • Aby opuścić wszystkie pokoje podgrup i wrócić do pokoju głównego, kliknij Opuść obok pokoju podgrupy, w którym akurat jesteś.

Kończenie sesji w podgrupach

 1. W prawym górnym rogu panelu pokoi podgrup kliknij Zamknij pokoje Pokoje
 2. W wyświetlonym oknie powiadomień kliknij Zamknij wszystkie pokoje.
Ważne: uczestnicy mają 30 sekund na dokończenie dyskusji w pokojach podgrup. Następnie zostają poproszeni o powrót do pokoju głównego. Aby zamknąć wszystkie pokoje od razu, nie dając uczestnikom 30 sekund na dokończenie rozmów, w panelu pokoi podgrup kliknij Zamknij pokoje Pokoje. Nawet jeśli zamkniesz wszystkie pokoje w ten sposób, aby dołączyć do pokoju głównego uczestnicy będą musieli kliknąć Dołącz.  
 

Uczestnicy rozmów wideo

Dołączanie do pokoju podgrupy

Moderator utworzy pokoje podgrup i zaprosi Cię do jednego z nich. W trakcie rozmowy wideo moderator może w dowolnym momencie dołączyć do dowolnej podgrupy. 

 1. Zaloguj się na swoje konto Google na komputerze lub urządzeniu mobilnym. 
 2. Dołącz do rozmowy wideo na komputerze lub w aplikacji mobilnej Meet. Dowiedz się, jak możesz dołączyć do rozmowy wideo, jeśli jesteś uczniem
 3. Gdy moderator zaprosi Cię do dołączenia do pokoju podgrupy, na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat. Kliknij Dołącz. Jeśli klikniesz „Anuluj”, pozostaniesz w pokoju głównym. 
  • Wskazówka: jeśli dołączasz do spotkania przez telefon, wybierz *2, aby przejść do pokoju podgrupy, przenieść się do innego pokoju podgrupy lub wrócić do pokoju głównego.
 4. Gdy znajdziesz się w pokoju podgrupy, możesz rozmawiać z innymi osobami lub wysyłać do nich wiadomości na czacie.

Wskazówki dotyczące korzystania z pokoi podgrup

 • Wskazówka: jeśli moderator przeniesie Cię do innego pokoju podgrupy, na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat. Aby zmienić pokój podgrupy, kliknij Dołącz
 • Jeśli moderator ustawi minutnik, czas pozostały do końca sesji w podgrupach będzie wyświetlany u góry Twojego ekranu. 
 • Gdy moderator zakończy sesję lub gdy skończy się odliczanie czasu, będziesz mieć 30 sekund na dokończenie dyskusji w pokoju podgrupy i powrót do pokoju głównego.
 • Jeśli podczas sesji w podgrupach potrzebujesz pomocy, możesz poprosić o nią w ten sposób:
  • Na komputerze: w prawym górnym rogu ekranu kliknij Poproś o pomoc. Jeśli pomoc przestała Ci być potrzebna, kliknij Anuluj prośbę o pomoc
  • Na urządzeniach mobilnych: w prawym dolnym rogu kliknij Menu Więcej strzałka w prawo Poproś o pomoc.  Jeśli nie potrzebujesz już pomocy, kliknij Anuluj prośbę o pomoc
  • Użytkownicy dołączający do spotkania przez telefon nie mogą obecnie prosić o pomoc.

Powrót do pokoju głównego

Podczas rozmowy wideo możesz opuścić pokój podgrupy, a następnie wrócić do głównego pokoju rozmowy wideo. 

 • Na komputerze: kliknij Wróć do głównego pokoju u góry ekranu. 
 • Na urządzeniu mobilnym: kliknij u góry ekranu, aby wrócić do głównego pokoju.

Gdy moderator zakończy dyskusje we wszystkich podgrupach, zobaczysz komunikat o powrocie do głównego pokoju. Kliknij Powrót do rozmowy głównej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?