Eğitmen ve öğrencilerin dosyaları paylaşma biçimi

Eğitmen bir ödev oluşturduğunda, öğrencilerin üzerinde çalışacağı Google Dokümanları, PDF'ler gibi dosyalar ya da başka materyaller ekleyebilir. Örneğin, eğitmen şunları ekleyebilir:

 • Dokümanlar kompozisyon ödevi
 • PDF çalışma sayfası
 • Referans resim

Eğitmen ödevi yayınladıktan sonra öğrenciler dosyalar üzerinde çalışır ve kendi materyallerini ekleyebilir. Öğrenciler çalışmalarını teslim ettiğinde eğitmenler bu çalışmaları ve dosyaları inceleyip not verebilir.

Öğrenciler ve eğitmenler arasında dosya alışverişi yapılırken Ödevler aracı Drive dosya izinlerini otomatik olarak yönetir. Eğitmenler öğrenci çalışmalarını aldığında otomatik olarak düzenleme erişimine sahip olur.

Google Ödevler'de not verirken iş akışı

Önemli:

 • Öğrenciler çalışmalarını göndermeyi iptal edebilir:
  • Ödevin teslim tarihinden önce
  • Ödevin teslim tarihi yoksa
 • Öğrenciler çalışmalarını göndermeyi iptal edemez:
  • Ödevin teslim tarihinden sonra

İşlem: Eğitmen ödev oluşturur, dosyalar ekler ve ödevi yayınlar.

Sonuç: Her öğrenci için ekli dosyaların kopyaları oluşturulur. 

İşlem: Öğrenci, dosya ekleyip düzenler ve çalışmasını gönderir.

Sonuç: Dosya sahipliği eğitmene aktarılır. Öğrenci dosyalarını düzenleyemez ancak yine de görüntüleyebilir.

İşlem: Eğitmen not verdikten sonra öğrencinin ödevini geri verir.

Sonuç: Dosya sahipliği tekrar öğrenciye aktarılır. Öğrenci, ödevini düzenleyebilir.

İşlem: Öğrenciler notlarını ve geri bildirimlerini görür.

İsteğe bağlı: Öğrenci, çalışmasını düzenleyip yeniden gönderebilir.

1. Eğitmen, dosya ekler ve ödevi yayınlar.

Eğitmenler bir ödevi yayınladıktan sonra dosya izinleri:
 • Eğitmenler:
  • Öğrenciler ödevlerini teslim etmeden önce öğrenci dosyalarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir
  • Atanmış dosyaları ödevden kaldıramaz
  • Öğrenci dosyalarını eğitmenin Ödevler'e ait Drive ders klasöründe bulabilir.
 • Öğrenciler: 
  • Dosya ekleyebilir ve düzenleyebilir.
  • Dosyalarını Ödevler'in Drive'daki ders klasöründe bulabilir

2. Öğrenci ödevi tamamlar ve teslim eder

Öğrenci ödevi teslim ettikten sonra dosya izinleri:
 • Eğitmenler: 
  • Öğrenci dosyaları üzerinde tam düzenleme erişimine sahip olur.
 • Öğrenciler: 
  • Dosyalarını düzenleyemez veya eğitmeninin not verme sürecinin neresinde olduğunu göremez.

Her dosyanın yedek bir kopyası, öğrencinin Ödevler'deki ders Drive klasörüne kaydedilir. Yedek kopyanın sahibi öğrencidir. Bu kopya eğitmenle paylaşılmaz.

3. Eğitmen, ödevlere not verir ve ödevleri öğrencilere geri verir.

Eğitmen ödevi geri verdikten sonra dosya izinleri:
 • Eğitmenler: 
  • Dosya sahipliği tekrar öğrenciye aktarılır 
  • Öğrenci dosyalarını görüntülemeye ve düzenlemeye devam edebilir.
 • Öğrenciler: 
  • Dosyalarının sahibi olurlar.
  • Dosyalarını inceleyebilir ve düzeltebilir

Not verilen her dosyanın yedeği, eğitmenin Ödevler'e ait Drive ders klasörüne kaydedilir. Yedek kopya eğitmene ait olur. Öğrenciyle paylaşılmaz. Not verilen asıl dosyadaki tüm yorum veya geri bildirimleri içerir.

4. Öğrenci notunu alır ve ödevini düzenleyebilir

Eğitmenler ödevlerini geri verdiğinde öğrenciler dosyalarının sahipliğini geri alır ve dosyaları düzenleyebilir.

Eğitmenin takdirine bağlı olarak öğrenciler çalışmalarında düzenleme yapabilir ve dosyalarını yeniden gönderebilir.  

Canvas Speedgrader™'da not verirken iş akışı

Önemli: Öğrenciler yükledikleri dosyaların gönderimini iptal edemez. Dosyaların yeni versiyonlarını yeniden gönderebilirler.

İşlem: Eğitmen ödev oluşturur, dosyalar ekler ve ödevi yayınlar.

Sonuç: Her öğrenci için ekli dosyaların kopyaları oluşturulur ve bu kopyaların sahibi öğrenciler olur.

İşlem: Öğrenci dosya ekleyip düzenler ve çalışmasını gönderir.

Sonuç: Dosyalar SpeedGrader™'a yüklenir. Öğrenciler dosyalarını yine de düzenleyebilir ve dosyaların yeni versiyonlarını gönderebilir.

İşlem: Eğitmen SpeedGrader™'da not verdikten sonra öğrencilerin ödevlerini geri verir.

Sonuç: Öğrenci Canvas'ta notunu ve geri bildirimini alır.

İşlem: Öğrenci Canvas'ta notlarını ve geri bildirimlerini görür.

İsteğe bağlı: Öğrenci dosyalarını düzenleyebilir ve ödevi yeniden gönderebilir.

1. Eğitmen, dosya ekler ve ödevi yayınlar.

Eğitmen bir ödevi yayınladıktan sonra dosya izinleri:

 • Eğitmenler:
  • Öğrenciler ödevlerini teslim etmeden önce öğrenci dosyalarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilir
  • Atanmış dosyaları ödevden kaldıramaz
  • Öğrencinin dosyalarını, eğitmenin Ödevler'deki ders Drive klasöründe bulabilir
 • Öğrenciler: 
  • Dosya ekleyebilir ve düzenleyebilir.

2. Öğrenci ödevi tamamlar ve teslim eder

Öğrenciler çalışmalarını teslim ettikten sonra dosya izinleri:
 • Eğitmenler: 
  • Drive'daki öğrenci dosyalarını görüntülemeye ve düzenlemeye devam edebilir.
  • SpeedGrader™'da öğrenci çalışmalarına not verebilir.
 • Öğrenciler: 
  • Dosyaların sahibi olmaya devam eder ve dosyalarında düzenleme erişimine sahip olur.
  • Dosyaların yeni versiyonlarını gönderebilir
  • Dosyalarının SpeedGrader™'a yüklenmesini sağlayabilir

3. Eğitmen, ödevlere not verir ve ödevleri öğrencilere geri verir.

Eğitmen SpeedGrader™'da ödevi geri verdikten sonra dosya izinleri:
 • Eğitmenler: 
  • Drive'daki öğrenci dosyalarını görüntülemeye ve düzenlemeye devam edebilir.
 • Öğrenciler: 
  • Dosyaların sahibi olmaya devam eder ve dosyalarında düzenleme erişimine sahip olur.
  • Dosyalarının yeni versiyonlarını gönderebilir

4. Öğrenci notunu alır ve ödevini düzenleyebilir

Eğitmenler SpeedGrader™'da ödevleri geri verdikten sonra öğrenciler dosyalarını düzenleyebilir ve yeni versiyonlarını yeniden gönderebilir. 

SSS

Eğitmenler öğrencileri için her dosyanın kopyasını nasıl oluşturabilir?

Eğitmenler cihazlarından veya Google Drive'dan çalışma materyali eklenmiş bir ödev yayınladığında Ödevler aracı her öğrenci için dosyaların birer kopyasını oluşturur. Dosya, öğrencinin Drive'ındaki Ödevler klasöründe otomatik olarak oluşturulan ders klasörüne kaydedilir.

Öğrenciler, kendilerine ait olmayan Drive dosyalarını gönderebilir mi?

Hayır. Öğrencinin, bir Drive dosyasını ödevle birlikte gönderebilmesi için söz konusu dosyanın sahibi olması gerekir. Öğrenciler, diğer kullanıcıların kendileriyle paylaştığı dosyaları gönderemez. Ancak öğrenci, paylaşılan dosyanın bir kopyasını oluşturup bu kopyayı gönderebilir.

Eğitmen bir öğrencinin dosyasını yanlışlıkla kaldırırsa ne olur?

Eğitmen bir öğrencinin Drive'daki dosyasını yanlışlıkla silerse dosyayı kendi Çöp Kutusu klasöründe bulması mümkün olabilir. Dosyayı oradan geri yükleyebilir. Ancak, dosya Çöp Kutusu'ndan silindiyse yöneticinin dosyayı geri yüklemesi gerekir.

Yönetici dosyayı geri yükleyemezse eğitmen, öğrencisinden ödevinin gönderimini iptal etmesini ve Drive'daki Ödevler klasöründe bulunan yedek kopyayı kullanarak dosyayı yeniden göndermesini isteyebilir.

Öğrenciler geri verilen bir dosyanın paylaşımını kaldırabilir mi?

Evet. Ancak, dosyayı görüntülemeleri gerektiğinde eğitmenler Drive'daki ders klasöründen yedek kopyayı açabilir.

Eğitmenler geri verdikleri bir dosyayı nasıl görüntüler?

Öğrencinin dosyası hâlâ paylaşılıyorsa eğitmen bu dosyayı Ödevler'de açarak mevcut düzenlemeleri bulabilir. Öğrenci dosyanın paylaşımını kaldırdıysa eğitmen öğrenciden bu dosyayı Dokümanlar veya Drive'da tekrar paylaşmasını isteyebilir.

Geri verilmiş haldeki dosyaları görüntülemek için eğitmenler Drive'daki Ödevler klasörüne gidip yedek dosyayı açabilir. Yedek dosya adlarına "…adlı dersin kopyası" şeklinde bir ifade eklenir.

Eğitmenler neden dosyaları düzenleyemez?

 • Eğitmenler dosya izinlerinin Salt görüntüleme mi yoksa Düzenleme erişimi mi olduğunu kontrol etmelidir. Salt görüntüleme izniyle dosyayı düzenleyemezsiniz.
 • Araç çubuğunda Düzenleme'nin seçili olduğundan emin olun. Öneri'yi seçtiyseniz yaptığınız düzenlemeler kenar boşluğunda önerilerle birlikte yeşil renkte gösterilir.
  Düzenleme modunu seçin

Dosya izinleri nedir?

Dosya izinleri, rolünüze bağlı olarak bir dosyada yapabileceklerinizi belirler. Ödevler'de iki tür dosya izni vardır: Düzenleme erişimi ve Salt görüntüleme. Ödevler, dosyalar teslim edildiğinde veya geri verildiğinde izinleri öğrenciler ve öğretmenler için gerektiği şekilde ayarlar.
Not: Öğrenciler birden fazla sekmede açık olan bir dosyaya sahipse, dosyayı teslim ettiklerinde tüm sekmelerde izinleri Salt görüntüleme olarak değişir.
Aşağıdaki dosya izni ile... Şunları yapabilirsiniz: 
Düzenleme erişimi Dosyada değişiklik yapabilirsiniz. İçerik oluşturabilir veya silebilirsiniz. Yorum yapabilir, düzenleme önerileri ekleyebilir veya doğrudan düzenleme yapabilirsiniz.
Salt görüntüleme Dosyayı görüntüleyebilirsiniz ancak herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

Eğitmenler dosya izinlerini nasıl kontrol edebilir?

Bir dosyayı açtığınızda dosya izinlerini kontrol edebilirsiniz. Dosyayı düzenleyebiliyorsanız Düzenleme erişiminiz vardır. Dosyayı düzenleyemiyorsanız Salt görüntüleme izniniz vardır. Öğrenciler ve eğitmenler dosya alışverişi yaptığında izinler güncellenir. 

Bir öğrenci dosyayı göndermeden önce eğitmen dosya üzerinde nasıl ortak çalışabilir?

Öğrenci ödevi göndermeden önce eğitmen olarak ekli olan tüm dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ardından, öğrencinin çalışmasını inceleyebilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz. Öğrenci, geri bildirimlerinizi (örneğin yorumlarınızı ve düzenleme önerilerinizi) görebilir ve ödevini göndermeden önce gerekli değişiklikleri yapabilir.

Bir eğitmen dosyayı geri vermeden önce öğrenci dosya üzerinde nasıl ortak çalışabilir?

Bir dosyayı geri vermenizden önce öğrenciler, eğitmen olarak yaptığınız doğrudan düzenlemelere göz atabilir. Siz dosyayı geri verene kadar yorumlarınızı veya düzenleme önerilerinizi göremezler.

Öğrencilerin yorumunuzu ve düzenleme önerilerinizi dosyayı geri vermenizden önce görmesini istiyorsanız:

 1. Not verme aracında öğrencinin dosyasını açın.
 2. Dosyalar bölümünde, yeni pencerede aç simgesini "" tıklayın.
 3. Öğrencilere düzenleme erişimi vermek için dosyayı onlarla paylaşın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false