Så skapas en plagiatrapport

Om du aktiverar plagiatrapporter för en hemuppgift använder rapporterna Google Sök för att jämföra en elevs Google Dokument-fil med webbsidor och böcker på internet. Rapporten länkar till källor som identifieras och flaggar text som inte citerats. 

Plagiatrapporter är endast tillgängliga för Google Workspace for Education-konton som är inställda på följande språk:

 • danska
 • engelska
 • finska
 • franska
 • tyska
 • hindi
 • indonesiska
 • italienska
 • japanska
 • koreanska
 • malaysiska
 • norska
 • portugisiska
 • spanska
 • svenska.

Vad kontrollerar och söker plagiatrapporterna efter?

Vilka källor kontrollerar plagiatrapporterna?
Alla sidor som är tillgängliga via Google Sök och Google Böcker.
Söker plagiatrapporterna på Google Scholar?

Nej, ingen plagiatsökning görs på Google Scholar. Däremot genomsöker plagiatrapporterna akademiska tidskrifter som är tillgängliga på Google Sök.

Vi är medvetna om att det är önskvärt att lägga till denna sökfunktion.

Jämförs arbetena med dokument från externa institutioner i plagiatrapporterna? Och kan lärarna på dessa institutioner i så fall se mina elevers uppgifter?
Nej. Vi lagrar inte elevers arbeten för att jämföra dem med externa institutioner. Inga andra instruktörer kan se dina elevers hemuppgifter.
Visar plagiatrapporterna som körs av elever överensstämmelser mellan elever?
Nej. Plagiatrapporter som körs av en elev jämförs inte med inlämningar från andra elever inom institutionen. 
Behåller Google en kopia av elevernas inlämningar och plagiatrapporter?
Nej. Instruktörer eller institutionen kan dock kopiera elevens inlämnade arbete till institutionens Google Drive, som innehåller data som ägs och kontrolleras av institutionen.
Plagiatrapporter raderas automatiskt efter 45 dagar.

Förstå plagiatrapporten

Vad är flaggade stycken?
Rapporten flaggar stycken som liknar text som hittats på en webbsida och som eleven inte citerat. Det flaggade stycket visar texten från den externa källan och en länk till webbsidan. 
Vad är citerade stycken?
Citerade stycken är textutdrag som liknar text som finns på en webbsida och som har citerats av eleven.
Kan verktyget avgöra om citat är korrekta enligt MLA/APA?
Nej. Plagiatrapporterna bedömer inte citatets format och verifierar inte textens källa. Instruktören måste avgöra om innehållet citerats korrekt.
Blir källorna grupperade, nivåindelade eller kodade så att jag kan bedöma hur allvarligt plagiatet är?
Nej. Läraren måste bedöma det flaggade stycket på egen hand. 

Kan plagiatrapporter upptäcka när en elev har infogat tecken i vilseledande syfte?

Ja. Vi meddelar dig om en uppgift innehåller flera skript när sex eller fler tecken som inte är text hittas.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false