Slik opprettes plagiatrapporter

Hvis du slår på plagiatrapporter for en oppgave, bruker rapportfunksjonen Google Søk til å sammenligne elevenes Google Dokumenter- eller Presentasjoner-filer med nettsider og bøker på internett. Rapporten inneholder linker til gjenkjente kilder, og tekst uten kildehenvisning er merket. 

Plagiatrapporter er kun tilgjengelige for Google Workspace for Education-kontoer der et av disse språkene er valgt:

 • dansk
 • engelsk
 • finsk
 • fransk
 • tysk
 • hindi
 • indonesisk
 • Italiensk
 • Japansk
 • koreansk
 • malay
 • norsk
 • portugisisk
 • spansk
 • svensk

Hva blir sjekket og gjennomsøkt under kjøring av plagiatrapporter?

Hvilke kilder sjekkes under kjøring av plagiatrapporter?
Alle sider som er tilgjengelige via Google Søk og Google Bøker.
Blir Google Scholar gjennomsøkt under kjøring av plagiatrapporter?

Nei, Google Scholar blir ikke tatt med i plagiatsøk. Plagiatrapporter søker imidlertid i vitenskapelige tidsskrifter som er tilgjengelige på Google Søk.

Vi vet at mange etterspør denne søkemuligheten.

Blir oppgaver sjekket opp mot innhold hos eksterne institusjoner i plagiatrapporter? Kan lærerne ved de institusjonene i så fall se oppgavene til elevene mine?
Nei, vi lagrer ikke elevarbeid i repositorier for å sjekke det mot eksterne institusjoner. Ingen andre lærere kan se elevenes oppgaver.
Vises samsvar med arbeid fra andre elever når elever kjører plagiatrapporter?
Nei. Plagiatrapporter som kjøres av elever, sammenligner ikke med andre elevinnleveringer på institusjonen. 
Oppbevarer Google kopier av elevenes innleveringer og plagiatrapporter?
Nei. Men lærerne eller institusjonen kan kopiere elevinnleveringer til institusjonens Google Disk-område, som inneholder data som eies og kontrolleres av institusjonen. 
Plagiatrapporter slettes automatisk etter 45 dager.

Om plagiatrapporter

Hva er merkede tekststykker?
Rapporten merker tekststykker som ligner på tekst på en nettside, og som eleven ikke har sitert eller henvist til. I det merkede tekststykket vises teksten fra den eksterne kilden og en link til nettsiden. 
Hva er sitert tekst eller tekst med kildehenvisning?
Sitert tekst eller tekst med kildehenvisning er tekststykker som ligner på tekst som finnes på et nettsted, og som eleven har sitert eller oppgitt som kilde.
Kan dette verktøyet vurdere om sitater og henvisninger følger referansestilene MLA eller APA?
Nei. Plagiatrapporter vurderer ikke formatet på sitater og verifiserer heller ikke kilden til teksten. Læreren må avgjøre om innhold er sitert på riktig måte.
Blir kildene gruppert, rangert eller kodet, slik at jeg kan vurdere hvor alvorlig plagiatet er? 
Nei. Læreren må avgjøre alvorlighetsgraden for de merkede tekststykkene. 

Kan plagiatrapporter avgjøre om en elev har brukt manipulert tekst?

Ja. Vi varsler deg hvis det forekommer flere skriftsystemer i en oppgave, eller når det blir funnet seks eller flere tegn som ikke er alfanumeriske.

Beslektede emner

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false