วิธีสร้างรายงานความเป็นต้นฉบับ

หากคุณเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน รายงานดังกล่าวจะใช้ Google Search เพื่อเปรียบเทียบไฟล์ Google เอกสารหรือสไลด์ของนักเรียนกับหน้าเว็บและหนังสือบนอินเทอร์เน็ต หากผู้ดูแลระบบเปิดใช้เนื้อหาที่ตรงกับเอกสารของโรงเรียน รายงานจะตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับงานที่นักเรียนจากโรงเรียนหรือเขตการศึกษาของคุณเคยส่งมาด้วย

ภาษาที่ใช้ได้

รายงานความเป็นต้นฉบับจะใช้ได้กับบัญชี Google Workspace for Education ที่ตั้งค่าเป็นภาษาต่อไปนี้เท่านั้น
 • อังกฤษ
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ฮินดี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • มลายู
 • นอร์เวย์
 • โปรตุเกส
 • สเปน
 • สวีเดน

รายงานความเป็นต้นฉบับตรวจสอบและค้นหาอะไร

แหล่งที่มาใดที่รายงานความเป็นต้นฉบับตรวจสอบ
หน้าเว็บทั้งหมดที่ Google Search และ Google Books เข้าถึงได้
รายงานความเป็นต้นฉบับจะค้นหาใน Google Scholar ไหม
ไม่ Google Scholar ไม่ได้รวมอยู่ในการค้นหาของรายงานความเป็นต้นฉบับ แต่รายงานความเป็นต้นฉบับจะค้นหาวารสารทางวิชาการที่เข้าถึงได้ใน Google Search
เราทราบดีว่าความสามารถในการค้นหานี้เป็นคำขอที่สำคัญสำหรับฟีเจอร์นี้
รายงานความเป็นต้นฉบับจะตรวจสอบกับงานของนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนหรืองานเก่าๆ ของนักเรียนในโรงเรียนหรือไม่
หากผู้ดูแลระบบเปิดใช้ไว้ ครูจะสามารถดูเนื้อหาที่ตรงกับเอกสารของโรงเรียนได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Google Workspace for Education Plus และ Teaching and Learning Upgrade เท่านั้น
โรงเรียนจะจับคู่งานที่ตรงกับเอกสารของโรงเรียนโดยการค้นหาข้อความที่ตรงกับเนื้อหาในคลังเอกสารของโรงเรียน ระบบยังจะคัดลอกงานของคุณไปไว้ในคลังเนื้อหาที่ตรงกับเอกสารของโรงเรียน เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับงานของนักเรียนคนอื่นๆ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด
 • เปิดใช้เนื้อหาที่ตรงกับเอกสารของโรงเรียนในโดเมนแล้ว
 • เปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงานแล้ว
 • ใช้ประเภทไฟล์ที่ระบบรองรับ
รายงานความเป็นต้นฉบับจะตรวจสอบข้อความเทียบกับโดเมนภายนอกไหม หากใช่ ครูเหล่านั้นจะเห็นงานของนักเรียนไหม
ไม่ เราจะไม่จัดเก็บงานของนักเรียนไว้เพื่อตรวจสอบกับโดเมนอื่นๆ ครูที่อยู่นอกโดเมนจะไม่เห็นงานของนักเรียน
รายงานความเป็นต้นฉบับสามารถตรวจว่านักเรียนใช้อักขระที่ไม่ใช่ข้อความได้หรือไม่
ได้ เราจะแจ้งให้ทราบหากมีการใช้สคริปต์หลายรายการในงานและเมื่อพบอักขระที่ไม่ใช่ข้อความ 6 ตัวขึ้นไป

ข้อมูลในรายงานความเป็นต้นฉบับคืออะไร

ข้อความที่ระบบแจ้งคืออะไร
รายงานจะทําเครื่องหมายข้อความที่คล้ายกับข้อความที่พบบนหน้าเว็บซึ่งนักเรียนไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา ข้อความที่ระบบทำเครื่องหมายจะแสดงข้อความจากแหล่งที่มาภายนอกและลิงก์ไปยังหน้าเว็บดังกล่าว
ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาคืออะไร
ข้อความที่อ้างอิงและยกมาคือข้อความที่ตัดตอนมาซึ่งคล้ายกับข้อความที่พบในหน้าเว็บที่นักเรียนอ้างอิงหรือยกมา
เครื่องมือนี้ตรวจสอบการอ้างอิงที่ถูกต้องในรูปแบบ MLA/APA ได้ไหม
ไม่ได้ รายงานความเป็นต้นฉบับไม่ได้ประเมินรูปแบบการอ้างอิงหรือยืนยันแหล่งข้อมูลของข้อความ ครูจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงเนื้อหาด้วยตนเอง
ระบบจะจัดกลุ่ม จัดระดับ หรือใส่รหัสเพื่อให้ฉันตัดสินความร้ายแรงของการลอกเลียนเนื้อหาไหม
ไม่ ครูจะต้องเป็นผู้ระบุความร้ายแรงของข้อความที่ระบบแจ้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false