Съвети и похвати

Ако имате въпрос или искате да пестите време при работата с Google Earth, разгледайте тези съвети и не толкова известни инструменти.

Забележка: Тези съвети са за Google Earth за мрежата и за мобилни устройства, не за Професионалното издание на Google Earth.

Системни изисквания за Google Earth (за мрежата)

 • Google Chrome OS 50 или по-нова версия.
 • Хардуерното ускорение трябва да е включено в разширените настройки на Chrome.

Системни изисквания за Google Earth (Android)

Операционна система Android версия 4.1 или по-нова.

При наличие на редовни сривове при стартиране:

 1. Проверете дали приложението Google Earth Земя е актуализирано.
 2.  На устройството си отворете „Настройки“ Settings.
 3. Докоснете Приложения и известия и след това Преглед на всички приложения и след това Earth.
 4. Докоснете Принудително спиране.
 5. Докоснете Хранилищеи след това Изчистване на данните и след това ОК и след товаИзчистване на кеша и след това ОК и след това „Назад“ Назад.
 6. Докоснете Разрешения.
 7. Включете „Местоположение“ и „Хранилище“.
 8. Отворете Google Earth Земя.

Изпробвайте някоя от най-новите функции на Google Earth

Избирайте между двуизмерни и триизмерни изображения (когато са налични), за да виждате света от различна перспектива.

Триизмерните изображения се показват по подразбиране, но можете да използвате функцията „Стил на картата“, за да избирате между преглед в двуизмерен или триизмерен режим според предпочитанията си. За да превключите между триизмерни и двуизмерни сгради, изпълнете стъпките по-долу:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Earth Земя.
 2. В горния ляв ъгъл докоснете менюто Меню и след това Стилове на картата Стил на картата.
 3. Под „Активиране на триизмерни сгради“ докоснете превключвателя на „Вкл.“ или „Изкл.“ според предпочитанията си. Синият цвят означава, че е включено показването на триизмерни сгради и дървета.

Забележка: Разглеждането на света в двуизмерен режим може да покаже по-нови изображения в някои региони. За да видите най-новите възможни изображения, разглеждайте в двуизмерен режим. Двуизмерният изглед също така може да подобри цялостната ефективност на приложението.

Научете за други полезни функции на Earth

 
 • Промяна на скоростта на полета
  Ако искате полетът да е по-бърз или по-бавен, изберете менюто Меню и след това Настройки. След това коригирайте скоростта на анимацията на полета.
 • Ускоряване на зареждането на изображенията за картите
  Опитайте да увеличите размера на кеш паметта в настройките на Google Earth. Научете как да отстранявате неизправности с бавното зареждане на места.
   
 • Промяна на изобразяването на географската дължина и ширина
  В настройките можете да коригирате форматирането, като превключите между десетични градуси и градуси, минути и секунди.
 • Импортиране на KML файлове в Google Earth
  За да е възможно импортирането на KML файлове в Google Earth и за да видите кои функции на KML действат в Google Earth за мрежата и за мобилни устройства, първо включете тази функция в настройките. Научете как да разрешите импортирането на KML файлове в Google Earth.

  Забележка: Понастоящем в Earth не се поддържат всички типове KML файлове.
 • Преглед на степента на зареждане на изображенията
  Ако изображенията в Google Earth изглеждат замъглени, възможно е да сте увеличили мащаба на картата твърде много. Понякога изображението още не се е изтеглило изцяло. Проверете дали индикаторът за зареждане долу вдясно показва 100%.
 • Промяна на мерните единици
  Можете да посочите как да се показват единиците за разстояние и друга информация. Изберете менюто Меню и след това Настройки. Променете мерните единици.
 • Получаване на още помощ за Google Earth
  За да отворите тази или други помощни статии, без да излизате от Google Earth, изберете менюто Меню и след това Помощ.

Вижте какво още можете да правите в Google Earth

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?