S celovitim šifriranjem ostanejo klici zasebni

Duo uporablja za klice celovito šifriranje, da zagotovi zasebnost vaših pogovorov.

 • Govorjena ali prikazana vsebina v pogovoru je znana samo udeležencem klica.
 • Google ne more videti, slišati ali shraniti zvoka ali videa klica.

Celovito šifriranje je standarden način zagotavljanja varnosti komunikacijskih podatkov. Vgrajeno je v vsak klic Duo, tako da vam ga ni treba vklopiti, pri čemer ga ni mogoče izklopiti.

Kako deluje celovito šifriranje

Zaradi šifriranja so podatki zasebni

Duo Privacy

Šifriranje zakrije podatke s kodo, pri čemer je za njihovo dekodiranje potreben ključ.

S celovitim šifriranjem v klicih Duo se zagotovi, da so podatki klica (njegov zvok in video) šifrirani pri prenosu od vaše naprave do naprave klicanega stika. Šifrirani zvok in video je mogoče dekodirati samo s skrivnim ključem v skupni rabi.

Ta ključ:

 • je številka, ki je ustvarjena v vaši napravi in napravi, ki jo kličete. Obstaja samo v teh dveh napravah;
 • ni posredovan Googlu, nobeni drugi osebi ali nobeni drugi napravi;
 • izgine takoj, ko je končan klic.

Tudi če dostop do podatkov klica pridobi drug uporabnik, jih ne bo mogel razumeti, ker nima ključa.

Duo shrani nekatere podatke klica za odpravljanje težav

Duo zaradi lažjega odpravljanja napak uporablja nekatere podatke o vaših klicih, kot so:

 • razlog, zakaj in kdaj je klic zavrnjen ali zakasnjen;
 • ID-ji naprav klicatelja in prejemnika;
 • telefonske številke oseb v skupinskem klicu.

Ti podatki so približno en mesec varno shranjeni v Googlovih strežnikih.

Kako varujemo vaše podatke pri klicih v dvoje

Skrivni ključi v skupni rabi ostanejo v napravah klicateljev

Vaša naprava dešifrira zvok in video klica s skrivnim ključem v skupni rabi. Ta ključ je ustvarjen v vaši napravi in napravi klicanega stika, pri čemer je po koncu klica izbrisan. Posredovan ni v noben strežnik.

Kaj je potrebno za ključ v skupni rabi

Če želite ustvariti ključ v skupni rabi, je treba v vsaki od naprav zagotoviti:

 • zasebni ključ, ki je shranjen samo v zadevni napravi;
 • javni ključ, ki je shranjen v strežnikih Duo.

Ko v napravi prvič nastavite Duo, je v njej ustvarjeno več parov zasebnih/javnih ključev. Tako ste pripravljeni na več klicev s celovitim šifriranjem.

Kako so ustvarjeni skrivni ključi v skupni rabi

 • Napravi izmenjata svoja javna ključa, vendar ne razkrijeta svojih zasebnih ključev.
 • Nato vsaka od naprav uporabi svoj zasebni ključ in javni ključ iz druge naprave, da ustvari skrivni ključ v skupni rabi. To stori z matematičnim postopkom, imenovanim kriptografija.

Googlovi strežniki ne morejo dekodirati klica

Ko prek Dua pokličete nekoga drugega, se zvok in video klica običajno preneseta neposredno iz vaše naprave v napravo klicanega. Ta povezava se imenuje povezava enakovrednih naprav. Klic ne poteka prek Googlovega strežnika.

Vendar povezava enakovrednih naprav včasih ni na voljo, na primer kadar jo blokirana zaradi nastavitve omrežja. V tem primeru zvok in video klica med vašo napravo in napravo, ki jo kličete, potekata prek Googlega posredovalnega strežnika. Strežnik ne more dekodirati klica, ker nima skrivnega ključa v skupni rabi.

Kako varujemo vaše podatke v skupinskih klicih

Skupinski klici prek strežnika ostanejo zasebni

Tudi skupinski klici so celovito šifrirani. Skupinski klici potekajo prek Googlovega strežnika, da se zagotovi visoka kakovost takih klicev.

Ta strežnik usmeri zvok in video posameznega člane skupine do drugih članov v skupini. Za usmerjanje klicev uporabi strežnik podatke o vašem klicu, na primer podatek, iz katere naprave izvira video. Strežnik nima dostopa do ključev za celovito šifriranje in ne more dešifrirati predstavnosti.

Skupinski klici uporabljajo več ključev

Da lahko naprave posameznih članov skupine sodelujejo v klicu, ki poteka prek strežnika, samodejno uporabijo:

 • pošiljateljev ključ, s katerim šifrirajo zvok in video klica. Ko oseba začne skupinski klic, naprava posameznih članov izmenjajo ta ključ z napravami drugih članov;
 • ključ za šifriranje od odjemalca do strežnika, s katerim šifrirajo podatke o klicu. Posamezne naprave ta ključ izmenjajo s strežnikom.

Kaj je funkcija ključev

Ključi so uporabljeni za:

 • šifriranje zvoka in videa vašega klica, tako da vas lahko slišijo in vidijo samo drugi člani skupine;
 • dekodiranje zvoka, videa in podatkov drugih članov v skupinskem klicu.

Ključi se lahko med skupinskim klicem spremenijo

Naprave vseh članov medsebojno izmenjajo nov ključ pošiljatelja, če:

 • posamezen član zapusti skupino;
 • je oseba, ki ni bila član skupine, dodana vanjo med klicem.

Če se oseba v skupini skupinskemu klicu ne pridruži takoj, lahko njena naprava še vedno uporabi pošiljateljeve ključe naprav vseh članov. Tako se lahko ta oseba klicu pridruži kadar koli, ko je klic aktiven.

Ko je skupinski klic končan, so ključi izbrisani.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
720853
false