Οι κλήσεις σας παραμένουν ιδιωτικές με κρυπτογράφηση end-to-end

Προκειμένου να διατηρήσει ιδιωτικές τις συνομιλίες σας, το Duo χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση end-to-end για τις κλήσεις.

 • Μόνο τα άτομα που συμμετέχουν σε μια κλήση μπορούν να γνωρίζουν τι έχει ειπωθεί ή εμφανιστεί.
 • Η Google δεν μπορεί να δει, να ακούσει ή να αποθηκεύσει τον ήχο και το βίντεο της κλήσης σας.

Η κρυπτογράφηση end-to-end αποτελεί μια βασική μέθοδο ασφαλείας, η οποία προστατεύει τα δεδομένα επικοινωνίας. Είναι ενσωματωμένη σε κάθε κλήση Duo, οπότε δεν χρειάζεται να την ενεργοποιήσετε εσείς και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή της.

Πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση end-to-end

Η κρυπτογράφηση διατηρεί ιδιωτικά τα δεδομένα σας

Duo Privacy

Η κρυπτογράφηση καλύπτει τα δεδομένα με έναν κωδικό και απαιτείται ένα κλειδί για την αποκωδικοποίησή τους.

Για τις κλήσεις Duo, η κρυπτογράφηση end-to-end σημαίνει ότι τα δεδομένα μιας κλήσης (ο ήχος και το βίντεο) κρυπτογραφούνται από τη συσκευή σας στη συσκευή της επαφής σας. Ο κρυπτογραφημένος ήχος και το βίντεο μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνο με ένα κλειδί κοινού μυστικού.

Αυτό το κλειδί:

 • Είναι ένας αριθμός που έχει δημιουργηθεί στη συσκευή σας και στη συσκευή που καλέσατε. Υπάρχει μόνο σε αυτές τις συσκευές.
 • Δεν κοινοποιείται στην Google, σε κανέναν άλλο ή σε άλλες συσκευές.
 • Εξαφανίζεται μόλις τερματιστεί η κλήση.

Ακόμη και αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα της κλήσης, δεν θα μπορεί να τα κατανοήσει επειδή δεν έχει το κλειδί.

To Duo διατηρεί ορισμένες πληροφορίες κλήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων, το Duo χρησιμοποιεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, όπως:

 • Γιατί και πότε γίνεται απόρριψη ή καθυστέρηση μιας κλήσης
 • Τα αναγνωριστικά συσκευής του καλούντος και του δέκτη
 • Αριθμοί τηλεφώνου ατόμων σε μια ομαδική κλήση

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια για περίπου έναν μήνα στους διακομιστές της Google.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας στις κλήσεις ενός προς έναν

Τα κλειδιά κοινού μυστικού παραμένουν στις συσκευές των καλούντων

Η συσκευή σας αποκρυπτογραφεί τον ήχο και το βίντεο της κλήσης σας με το κλειδί κοινού μυστικού. Αυτό το κλειδί δημιουργείται στη συσκευή σας και στη συσκευή της επαφής σας και διαγράφεται μετά την ολοκλήρωση της κλήσης. Δεν κοινοποιείται σε κανέναν διακομιστή.

Τι απαιτείται για το κοινό κλειδί

Για να υπολογίσει το κοινό κλειδί, κάθε συσκευή χρειάζεται:

 • Ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή σας
 • Ένα δημόσιο κλειδί, το οποίο αποθηκεύεται στους διακομιστές του Duo

Κατά την πρώτη ρύθμιση του Duo, η συσκευή σας δημιουργεί αρκετά ζεύγη ιδιωτικών/δημόσιων κλειδιών. Με αυτόν τον τρόπο, είστε έτοιμοι για πολλές κλήσεις με κρυπτογράφηση end-to-end.

Πώς δημιουργούνται τα κλειδιά κοινού μυστικού

 • Οι συσκευές ανταλλάσσουν τα δημόσια κλειδιά τους αλλά δεν αποκαλύπτουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους.
 • Στη συνέχεια, κάθε συσκευή χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί της και το δημόσιο κλειδί από την άλλη συσκευή για τον υπολογισμό του κλειδιού του κοινού μυστικού. Χρησιμοποιεί μια μαθηματική διεργασία που ονομάζεται κρυπτογραφία.

Οι διακομιστές της Google δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την κλήση σας

Όταν καλείτε κάποιον άλλον χρήστη στο Duo, ο ήχος και το βίντεο της κλήσης σας διαβιβάζονται συνήθως απευθείας από τη συσκευή σας στη συσκευή του. Αυτή η σύνδεση ονομάζεται ομότιμη. Η κλήση δεν διέρχεται από κάποιον διακομιστή της Google.

Ωστόσο, μερικές φορές δεν είναι διαθέσιμη μια ομότιμη σύνδεση, όπως όταν την αποκλείει μια ρύθμιση δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας διακομιστής αναμετάδοσης της Google διαβιβάζει τον ήχο και το βίντεο μιας κλήσης μεταξύ της συσκευής σας και της συσκευής που καλέσατε. Ο διακομιστής δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει την κλήση σας επειδή δεν διαθέτει το κλειδί κοινού μυστικού.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας στις ομαδικές κλήσεις

Οι ομαδικές κλήσεις παραμένουν ιδιωτικές στον διακομιστή

Οι ομαδικές κλήσεις χρησιμοποιούν επίσης κρυπτογράφηση end-to-end. Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των ομαδικών κλήσεων, διέρχονται από έναν διακομιστή Google.

Αυτός ο διακομιστής δρομολογεί τον ήχο και το βίντεο της κλήσης όλων των χρηστών στους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα. Για τη δρομολόγηση των κλήσεων, ο διακομιστής χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με την κλήση σας, όπως από ποια συσκευή προέρχεται το βίντεο. Ο διακομιστής δεν έχει πρόσβαση στα κλειδιά end-to-end και δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα πολυμέσα.

Οι ομαδικές κλήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλά κλειδιά

Για τη συμμετοχή σε μια κλήση που διέρχεται από έναν διακομιστή, η συσκευή κάθε μέλους της ομάδας χρησιμοποιεί αυτόματα:

 • Ένα κλειδί αποστολέα για την κρυπτογράφηση του ήχου και του βίντεο της κλήσης. Όταν κάποιος ξεκινά μια ομαδική κλήση, κάθε συσκευή ανταλλάσσει αυτό το κλειδί με τις άλλες συσκευές.
 • Ένα κλειδί πελάτη-διακομιστή για την κρυπτογράφηση πληροφοριών σχετικά με την κλήση. Κάθε συσκευή ανταλλάσσει αυτό το κλειδί με τον διακομιστή.

Τι κάνουν τα κλειδιά

Τα κλειδιά λειτουργούν για:

 • Την κρυπτογράφηση του ήχου και του βίντεο της κλήσης σας έτσι ώστε να μπορούν να τον ακούν και να το βλέπουν μόνο τα άλλα άτομα στην ομάδα.
 • Την αποκωδικοποίηση του ήχου, του βίντεο και των πληροφοριών από τα άλλα άτομα στην ομαδική κλήση.

Τα κλειδιά μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των ομαδικών κλήσεων

Οι συσκευές όλων των συμμετεχόντων ανταλλάσσουν νέα κλειδιά αποστολέων εάν:

 • Κάποιος αποχωρήσει από μια ομάδα
 • Ένα άτομο που δεν ήταν μέλος της ομάδας προστεθεί σε αυτήν κατά τη διάρκεια της κλήσης

Εάν ένα άτομο στην ομάδα δεν λάβει αμέσως μέρος στην ομαδική κλήση, η συσκευή του μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κλειδιά αποστολέα όλων των συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο αυτό μπορεί να συμμετάσχει στην κλήση ανά πάσα στιγμή ενώ πραγματοποιείται ζωντανά.

Όταν τερματίζεται μια ομαδική κλήση, τα κλειδιά διαγράφονται.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
720853
false