Ispravak kašnjenja ili nedolaska obavijesti o pozivu

Ako ne primate obavijesti o pozivu ili te obavijesti kasne, isprobajte sljedeće savjete za rješavanje problema.

Uobičajeni ispravci pogrešaka

 • Ponovno otvaranje aplikacije: da biste ponovno pokrenuli Duo, zatvorite i ponovno otvorite aplikaciju.
 • Preuzimanje najnovije verzije aplikacije: provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Duo iz Trgovine Play. Ako nemate, na stranici aplikacije prikazivat će se opcija "Ažuriraj".
 • Povezivanje s Wi-Fi mrežom: ako koristite Wi-Fi umjesto mobilnih podataka, provjerite je li Wi-Fi uključen.
  1. Na Android uređaju otvorite Postavke Postavke na uređaju. 
  2. Dodirnite Wi-Fi a zatim Postavke Postavke.
  3. Uključite Zadrži Wi-Fi tijekom mirovanja.

Još ispravaka pogrešaka

Isprobajte sljedeće dodatne savjete:

Uključite obavijesti aplikacije Duo

Provjerite jesu li obavijesti blokirane:

 • Postavke na uređaju: na uređaju otvorite Postavke Postavke  a zatim Aplikacije i obavijesti  a zatim Duo a zatim Obavijesti aplikacije, a zatim provjerite jesu li obavijesti uključene. 
 • U aplikaciji: otvorite Duo a zatim Više Više a zatim Obavijesti a zatim uključite Obavijesti o pozivu.
Provjera blokiranih brojeva
Provjerite je li telefonski broj blokiran.
 1. Na Android uređaju otvorite Duo a zatim Više Više a zatim Postavke a zatim Blokirani brojevi.
 2. Provjerite je li telefonski broj na popisu.
Izbjegavajte korištenje "Prisilnog zaustavljanja"

Ako ste upotrebljavali "Prisilno zaustavljanje" da biste zaustavili aplikaciju Duo kada ne funkcionira, morat ćete ponovno otvoriti aplikaciju da biste primali obavijesti iz nje.

 1. Idite na popis aplikacija.
 2. Dodirnite Duo da biste ga otvorili. 
Dopustite aplikaciji Duo da radi u pozadini

Provjerite jesu li pozadinski podaci uključeni za Duo i Google Play usluge.

 1. Na Android uređaju otvorite Postavke Postavke na uređaju. 
 2. Dodirnite Aplikacije a zatim Duo a zatim Upotreba podataka. 
 3. Uključite opciju Pozadinski podaci.
 4. Ponovite prethodno navedene korake za Google Play usluge.
Isključivanje načina "Štednja baterije"

Štednja baterije može blokirati aplikaciju Duo tako da ne može slati obavijesti. Saznajte kako isključiti štednju baterije.

Aplikacije koje nisu Googleove, na primjer Juice Defender ili Antivirus mogu onemogućiti obavijesti. Drugi proizvođači mogu imati vlastite načine za štednju baterije koje treba provjeriti:

 • Sony: pokušajte onemogućiti način “Stamina”.
 • Huawei: označite Duo kao zaštićenu aplikaciju putem postavke Ušteda energije  a zatim Zaštićene aplikacije.
 • Xiaomi/MIUI: provjerite jesu li načini za uštedu energije isključeni. Otvorite i a zatim Dopuštenja za sigurnosne aplikacije a zatim Dodajte Duo u automatsko pokretanje. Pokrenite Upravitelj zadataka, pronađite Duo i povucite ga prema dolje dok se ne prikaže ikona lokota.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?