ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยทางลัดใน Google ไดรฟ์

ทางลัดช่วยให้คุณหรือทีมค้นหา รวมทั้งจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ง่ายขึ้น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับทางลัด

 • ทางลัดคือลิงก์ที่อ้างอิงไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น
 • ซึ่งคุณจะใช้ในไดรฟ์หรือไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • ทางลัดจะปรากฏแก่ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ดังกล่าว
 • และจะเชื่อมโยงกลับไปยังไฟล์ต้นฉบับ ดังนั้นคุณจึงมีข้อมูลล่าสุดเสมอ

สำคัญ: ระบบจะแสดงชื่อของทางลัดแก่ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่ทางลัดรายการดังกล่าวอยู่ การที่ผู้ใช้เห็นทางลัดไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์เปิดได้ สิทธิ์ของไฟล์ต้นฉบับจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างทางลัดไปยังไฟล์นั้น อย่าลืมให้สิทธิ์ผู้ใช้ใหม่ในการเข้าถึงไฟล์ต้นฉบับ

โปรดดูรายการทางลัดของ Google ไดรฟ์ได้ที่ส่วนแป้นพิมพ์ลัด

สร้างทางลัด

 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ Google ไดรฟ์ ในโทรศัพท์ Android
 2. ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างทางลัด
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์
 4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางทางลัด
 5. แตะเพิ่มทางลัด

สำคัญ

 • หากสร้างทางลัดไว้ที่โฟลเดอร์ในไดรฟ์ซึ่งบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ คุณจะลบทางลัดนั้นไม่ได้
 • คุณสร้างทางลัดไปยังไฟล์ทางลัดอื่นไม่ได้ แต่จะทำสำเนาของไฟล์นั้นได้
 • นอกจากนี้ยังทำสำเนาทางลัดของโฟลเดอร์ได้อีกด้วย

ลบทางลัด

สำคัญ

 • คุณลบทางลัดได้ แต่จะลบไฟล์ต้นฉบับหรือไฟล์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ เจ้าของทางลัดมีสิทธิ์ลบทางลัดได้ แต่จะมีเพียงเจ้าของไฟล์เป้าหมายเท่านั้นที่ลบไฟล์ดังกล่าวได้
 • หากไม่มีสิทธิ์ คุณอาจลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ได้
 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ Google ไดรฟ์ ในโทรศัพท์ Android
 2. มองหาทางลัดที่ต้องการนำออก
 3. แตะเพิ่มเติม จากนั้น นำออก
 4. หากต้องการนำทางลัดออกอย่างถาวร ให้ลบออกจากถังขยะ
  1. ที่ด้านซ้าย ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น ถังขยะ
  2. ค้นหาทางลัดที่ต้องการลบ จากนั้น แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบทิ้งถาวร

แก้ไขทางลัดที่ใช้ไม่ได้

ทางลัดจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณไม่มีสิทธิ์เปิดไฟล์ต้นฉบับ
 • ไฟล์ต้นฉบับอยู่ในถังขยะ
 • ไฟล์ต้นฉบับถูกลบ

หากต้องการแก้ไขทางลัดที่เสีย ให้ลองกู้คืนไฟล์ต้นฉบับหรือขอรับสิทธิ์เปิดไฟล์จากเจ้าของ

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางลัดที่ซิงค์ในอุปกรณ์เครื่องต่างๆ

คุณจะซิงค์ทางลัดในอุปกรณ์เครื่องต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน แต่จะมีข้อแตกต่างบางประการเมื่อใช้การสำรองและซิงค์ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทางลัดไปยังไฟล์แต่ละรายการจะซิงค์กับไฟล์นั้นๆ ตามปกติ แต่ทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์จะลิงก์กับโฟลเดอร์ในเว็บไซต์ Google ไดรฟ์

ลองใช้วิธีอื่นดังนี้

 • เพิ่มโฟลเดอร์ในตำแหน่งอื่นแทนการใช้ทางลัด ในเว็บไซต์ Google ไดรฟ์ ให้เลือกโฟลเดอร์และกด Shift + Z
 • เพิ่มทางลัดไปยังไฟล์แต่ละรายการภายในโฟลเดอร์ที่แชร์ (และไม่ใช่ทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์โดยตรง)
 • หากคุณเป็นผู้ใช้ G Suite โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Drive File Stream
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร