Hitta filer och mappar med Google Drive-genvägar

Genvägar gör det enklare för dig eller ditt team att hitta och ordna filer och mappar på flera Google Drive-enheter.

Läs mer om genvägar

 • En genväg är en länk som refererar till en annan fil eller mapp. 
 • Du kan använda genvägar på din enhet eller en delad enhet.
 • Genvägar är synliga för alla som har åtkomst till mappen eller enheten. 
 • Genvägar pekar tillbaka på den ursprungliga filen så att du alltid har den senaste informationen. 
 • Du kan skapa upp till 500 genvägar per fil eller mapp själv. Varje objekt kan ha upp till 5 000 genvägar totalt som har skapats av alla användare.

Obs!

 • Genvägstitlar är synliga för alla med åtkomst till mappen eller enheten där genvägarna finns.
 • Alla som inte har åtkomst till filen eller enheten kan inte öppna genvägen.
 • Den ursprungliga filens behörigheter uppdateras inte automatiskt när du skapar en genväg.
 • Begär åtkomst till originalfilen via genvägen för att få åtkomst till filen eller mappen. Ägaren av den ursprungliga filen får sedan ett e-postmeddelande med en begäran om att ge behörigheter.

En lista med genvägar för Google Drive finns i kortkommandon.

Skapa en genväg

 1. Öppna Google Drive-appen Google Drive på en Android-telefon.
 2. Leta reda på filen eller mappen där du vill skapa genvägen.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Lägg till genväg på Drive.
 4. Välj plats där du vill placera genvägen. 
 5. Tryck på Lägg till genväg.

Obs!

 • Om du skapar en genväg i en Drive-mapp som ägs av någon annan kan du inte ta bort genvägen.
 • Du kan inte skapa en genväg till en annan genvägsfil, men du kan göra en kopia av den.
 • Du kan också göra en kopia av en mappgenväg.

Så tar du bort genvägar

Viktigt: 

 • Du kan ta bort en genväg, men du kan inte radera originalfilen eller en fil som du inte äger. Genvägens ägare kan ta bort genvägen, men målfilen kan bara tas bort av filens ägare.
 • Om du inte har behörighet kanske du inte kan ta bort en fil eller mapp.
 1. Öppna Google Drive-appen Google Drive på en Android-telefon.
 2. Leta reda på genvägen som du vill ta bort.
 3. Tryck på Mer följt av Ta bort.
 4. Om du vill radera genvägen permanent tar du bort den från papperskorgen.
  1. Tryck på Meny Meny följt av Papperskorgen till vänster.
  2. Leta upp den genväg du vill ta bort följt av  tryck på Mer Mer följt av Ta bort permanent.

Åtgärda en trasig genväg

En genväg bryts om:

 • du inte har behörighet att öppna den ursprungliga filen
 • den ursprungliga filen finns i papperskorgen
 • den ursprungliga filen har raderats.

Åtgärda den trasiga genvägen genom att försöka återställa den ursprungliga filen eller be ägaren om behörighet att öppna filen.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10523175101808827868