Chystané změny ve fungování úložiště Google

Od 11. listopadu 2020 aktualizujeme zásady služby pro Fotky Google, Gmail a Disk Google (včetně Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů a Webů Google) týkající se neaktivních účtů nebo účtů přesahujících kvótu.

Úložiště účtu Google

Každý účet Google zahrnuje 15 GB úložného prostoru zdarma, který je určen pro služby Gmail, Disk Google a Fotky Google. Kvótu úložiště můžete zvětšit zakoupením předplatného Google One (pokud je ve vaší zemi či oblasti k dispozici). Příležitostně je možné získat další kvótu zdarma ve speciální akci nebo k nákupu. Další informace o fungování kvóty získáte v článku o tom, jaké položky se do úložného prostoru započítávají.

Co ovlivní vaše úložiště účtu Google

Před 1. červnem 2021

Do kvóty úložiště se započítávají tyto položky:

 • fotky a videa v původní kvalitě zálohované do Fotek Google,
 • zprávy a přílohy Gmailu včetně složek Spam a Koš,
 • většina souborů na Disku Google, včetně souborů PDF, obrázků a videí.

Pokud překročíte kvótu úložiště:

 • Nebudete už moci nahrávat nové soubory ani obrázky na Disk Google.
 • Nebudete moci zálohovat fotky a videa v původní kvalitě do Fotek Google.
 • Ovlivněna může být i možnost odesílat a přijímat e-maily v Gmailu.
 • I nadále se budete moci ke svému účtu Google přihlásit.

Od 1. června 2021

Do kvóty úložiště se započítávají tyto další položky:

 • fotky a videa ve vysoké a expresní kvalitě a fotky a videa zálohovaná do Fotek Google po 1. červnu 2021 (další informace o této změně),
 • soubory vytvořené nebo upravené v aplikacích pro spolupráci při vytváření obsahu jako Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře Google a Jamboard, 
  • do vaší kvóty se započítávají pouze soubory vytvořené nebo upravené po 1. červnu 2021,
  • soubory nahrané nebo naposledy upravené před 1. červnem 2021 se do kvóty nezapočítávají.

Využívání služeb má vliv na vaše data.

Pokud Gmail, Disk Google (včetně Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů nebo služby Jamboard) nebo Fotky Google nepoužijete 2 roky, váš obsah v neaktivních službách může být smazán (informujeme vás o tom s přiměřeným předstihem).

Pokud překročíte kvótu úložiště:

 • Nemůžete na Disk Google nahrávat nové soubory ani obrázky.
 • Nemůžete zálohovat žádné fotky a videa do Fotek Google.
 • Ovlivněna může být i možnost odesílat a přijímat e-maily v Gmailu.
 • V aplikacích pro spolupráci při vytváření obsahu, jako jsou Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře Google a služba Jamboard, nemůžete vytvářet nové soubory. A dokud využití úložiště nesnížíte, dotčené soubory nemůžete vy ani nikdo jiný upravovat ani kopírovat.
 • I nadále se můžete ke svému účtu Google přihlásit.

Pokud kvótu úložiště překračujete už 2 roky, váš obsah v Gmailu, Disku Google (včetně Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů Google a služby Jamboard) a Fotkách Google může být smazán.

 

Překročení kvóty znamená, že využíváte víc úložného prostoru, než kolik máte přiděleno. Jestliže kvótu překračujete už 2 roky nebo déle a žádný prostor si neuvolníte ani si nezakoupíte další, můžeme veškerý váš obsah z Gmailu, Disku a Fotek odstranit. Než k tomu ale přistoupíme, podnikneme tyto kroky:

 • Upozorníme vás prostřednictvím e-mailu a oznámení ve službách Google. Budeme vás kontaktovat alespoň tři měsíce před tím, než bude obsah způsobilý pro smazání.
 • Umožníme vám smazání zabránit (zaplacením dalšího úložiště nebo odstraněním souborů).
 • Umožníme vám si obsah z našich služeb stáhnout. Přečtěte si další informace, jak stáhnout svoje data ze služeb Google.

Jak kvótu přestat překračovat

Na adrese https://one.google.com/storage nabízíme nástroje pro správu úložiště, které vám pomůžou najít možnosti uvolnění místa v úložišti. Dalším způsobem, jak místo uvolnit, je stáhnout si soubory do osobních zařízení a poté je z cloudového úložiště smazat.

Pokud chcete pro Gmail, Disk a Fotky získat víc úložného prostoru, můžete upgradovat na vyšší tarif ve službě Google One.

Co se stane, když budete neaktivní

Pokud jste v Gmailu, na Disku Google (včetně souborů Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů, Jamboardu nebo Webů) nebo ve Fotkách Google neaktivní už 2 roky, může být veškerý váš obsah z dané služby odstraněn. Než k tomu ale přistoupíme, podnikneme tyto kroky:

 • Upozorníme vás prostřednictvím e-mailu a oznámení ve službách Google. Budeme vás kontaktovat alespoň tři měsíce před tím, než bude obsah způsobilý pro smazání.
 • Umožníme vám zabránit smazání (aktivitou ve službě).
 • Umožníme vám si obsah z našich služeb stáhnout. Přečtěte si další informace, jak stáhnout svoje data ze služeb Google.

Pokud jste předplatitelem Google One a nemáte žádné nedoplatky ani nepřekračujete kvótu, jste pokládáni za aktivní.

Důležité: Pokud jste dva roky neaktivní například ve Fotkách, ale aktivní na Disku a v Gmailu, bude smazán jen obsah z Fotek Google. Obsah v Gmailu a na Disku (včetně souborů Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů a služby Jamboard), pokud jste v těchto službách aktivní, smazán nebude.

Jak zůstat v těchto službách aktivní

Nejjednodušší způsob, jak mít svůj účet aktivní, je pravidelně navštěvovat Gmail, Fotky Google a Disk Google (nebo aplikace pro spolupráci při vytváření obsahu, jako jsou Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře, Jamboard a Weby Google) na webu nebo prostřednictvím aplikací Google. Musíte být přihlášeni a připojeni k internetu.

Upozorňujeme, že v zařízení můžete mít nastaveno několik účtů. Aktivita je posuzována podle účtu, nikoli podle zařízení. Používejte služby ve všech účtech, ve kterých chcete zůstat aktivní.

Příklady aktivity

Gmail

 • Aktivita v režimu online a po přihlášení v aplikaci Gmail pro Android, iOS nebo na webu. Například používání aplikace k těmto činnostem:
  • prohlížení doručené pošty,
  • otevírání e-mailů,
  • posílání e-mailů,
  • archivace, smazání, označení e-mailu štítkem, hvězdičkou nebo jako přečteného nebo jiná akce týkající se e-mailu,
  • synchronizace doručené pošty na pozadí aplikací Gmail pro Android nebo iOS,
 • přístup k e-mailům prostřednictvím rozhraní API nebo externího poštovního klienta, který:
  • načte e-maily,
  • odešle e-mail,
  • archivuje, smaže, označí e-mail štítkem, hvězdičkou nebo jako přečtený nebo provede jinou akci týkající se e-mailu,
 • zapne přeposílání e-mailů nebo v něm pokračuje.

Disk Google (včetně aplikací pro spolupráci při vytváření obsahu jako Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře, Jamboard a Weby Google)

 • Jakékoli ověřené použití. Například:
  • načítání Disku v systémech Android či iOS nebo na webu,
  • používání doplňku nebo externí aplikace s Diskem,
  • synchronizace obsahu ze zařízení uživatele se synchronizačním klientem, jako je Streamování z Disku nebo Zálohování a synchronizace,
  • používání Disku z jiné aplikace (připojování souborů z Disku k e-mailům, náhledy souborů na Disku apod.),
  • aktivita u souboru uloženého na Disku, např. vytvoření, úpravy, zobrazení, sdílení nebo komentování,
  • používání aplikací pro spolupráci při vytváření obsahu, jako jsou Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře, Jamboard a Weby Google.

Fotky Google

 • Aktivita v režimu online a po přihlášení v aplikaci Fotky pro Android nebo na webu. Například používání aplikace k těmto činnostem:
  • zobrazení zálohované galerie,
  • sdílení fotky nebo videa,
  • vytvoření alba nebo fotoknihy,
 • zálohování fotky nebo videa.

Časté dotazy

Vztahují se tyto zásady vedle osobních účtů také na účty G Suite nebo Workspace?

Některé změny související s kvótou se vztahují na některé tarify Google Workspace, G Suite pro vzdělávání a G Suite pro neziskové organizace. Další informace k tomu najdete v příspěvku Aktualizace Google Workspace.

Vztahuje se to i na Weby Google, Google Keep a další aplikace pro spolupráci, které zde nejsou uvedeny? Co se stane s obsahem na Bloggeru a YouTube?

Ne, na Weby Google a Google Keep se změna nevztahuje. Netýká se ani obsahu ze služeb Blogger a YouTube.

Překračuji kvótu. Kolik mám času, než bude můj obsah smazán?

Pokud se na váš účet tyto změny zásad vztahují, pokusíme se vás před smazáním obsahu s dostatečným předstihem (alespoň tři měsíce předem) kontaktovat a poslat vám upozornění. Váš obsah bude přípustné smazat, jakmile budete kvótu úložiště překračovat 2 roky. Chcete-li se smazání obsahu vyhnout, omezte využití úložiště nebo upgradujte ve službě Google One na vyšší tarif.

Dáte mi vědět, než moje data smažete?

Pokud se na váš účet tyto změny zásad vztahují, před smazáním obsahu vás včas upozorníme (alespoň tři měsíce předem). Pokusíme se vás kontaktovat e-mailem a prostřednictvím oznámení.Další informace o správě e-mailových adres k účtu Google.

Nevím, jestli zvládnu být ve službách jednou za 2 roky aktivní. Máte pro mě nějaké doporučení?

Chápeme, že některé životní události vás mohou od telefonu či počítače na delší čas oddělit. Proto je u nás lhůta, po jejímž uplynutí vás budeme považovat za neaktivní, nastavena na 2 roky.

Pro případ, že budete neaktivní, můžete ke správě svých dat používat Správce neaktivních účtů. Tento nástroj vám bude posílat připomenutí týkající se vašeho účtu a můžete jeho prostřednictvím spravovat, co se s účtem stane, až ho přestanete používat. Také si můžete nastavit důvěryhodný kontakt, který v případě, že účet přestanete používat, bude moci vaše data stáhnout ještě před tím, než budou způsobilá ke smazání.

Data si můžete navíc kdykoli stáhnout a zálohovat.

Jak můžu po úmrtí někoho blízkého zachovat obsah jeho z účtu?

Uvědomujeme si, že mnoho lidí zemře, aniž by zanechali jasné pokyny, jak má být naloženo s jejich online účty. Společnost Google může ve spolupráci s nejbližšími rodinnými příslušníky a zástupci (za určitých okolností) poskytovat obsah z účtu zesnulého uživatele. Další informace o procesu žádosti o data zesnulého uživatele.

Chcete-li nám předem sdělit, co máme s vašimi daty v případě vašeho úmrtí nebo dlouhodobé nečinnosti dělat, přečtěte si další informace o Správci neaktivních účtů.  

 • Poznámka: Nastavení Správce neaktivních účtů nepřepíší naše zásady týkající se neaktivních účtů a účtů překračujících kvótu.