Dela mappar i Google Drive


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

Det här går att göra med mappar som du delat med andra:

 • Kan organisera, lägga till och redigera: Andra kan öppna, redigera, ta bort eller flytta alla filer i mappen om de är inloggade på ett Google-konto. Andra kan också lägga till filer i mappen.
 • Får enbart öppna: Andra kan se mappen och öppna alla filer i den.

Mer om mappdelning:

 • När du delar eller ändrar behörigheten för en mapp uppdateras filerna och undermapparna i den med de nya delningsinställningarna. Filer som läggs till i en mapp vid ett senare tillfälle ärver behörigheter från mappen utöver behörigheter som läggs till direkt i filerna.
 • Om du delar eller slutar dela mappar med många filer eller undermappar kan det ta tid innan alla behörigheter ändras. Om du ändrar många redigerings- eller visningsbehörigheter samtidigt kan det ta tid innan du ser ändringarna.

Tips! Om du vill ge nya användare med skrivbehörighet åtkomst till mappen använder du delningsadressen för en fil som är djupkapslad inuti mappen.

 • Lagringsutrymmet räknas för personen som laddade upp filen, inte mappens ägare.
 • När du hanterar stora mappstrukturer kan underordnade och överordnade mappbehörigheter skilja sig åt. Du kan åsidosätta ärvda behörigheter för underordnade mappar så att de skiljer sig från den överordnade mappen. Du kan även ta bort överordnade behörigheter från en underordnad mapp.

Så här delar du mappar

Dela med specifika personer

På samma sätt som med filer kan du välja att bara dela med specifika personer som har ett Google-konto. Om du har ett jobb- eller skolkonto kan du även dela filer eller mappar med en grupp. Läs om att skapa en grupp i Google Grupper.

 1. Öppna Google Drive-appen på en Android-enhet.
 2. Klicka på mappen som du vill dela.
 3. Välj Dela Add approver .
 4. Ange e-postadressen som du vill dela med.
 5. Bestäm vilken roll personer ska ha i mappen genom att välja Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 6. Om du använder ett kvalificerat jobb- eller skolkonto kan du trycka på användarens roll för att lägga till ett sista giltighetsdatum.
  • Tips! Sista giltighetsdatum för mappar finns för rollerna Läsbehörig och Kommentator på Min enhet.
 7. Välj att avisera personer.
  • Om du vill informera personer om att du har delat ett objekt med dem markerar du rutan bredvid Avisera personer. Om du aviserar andra inkluderas samtliga e-postadresser du anger i e-postmeddelandet. Om du inte vill informera dem avmarkerar du rutan.
 8. Tryck på Skicka Skicka.

Tips! När du uppdaterar behörigheter för en fil som du delar från Min enhet och personen du delar med inte har behörigheter kan du uppdatera behörigheterna för:

 • mappen som innehåller filen
 • enbart själva filen.
Dela med en grupp specifika personer

Dela med en Google-grupp

Du kan dela mappar med Google Grupper i stället för med specifika personer. Du har följande alternativ:

 • Lägg till en medlem i en grupp: Personen får åtkomst till filer och mappar som gruppen har.
 • Ta bort en medlem från en grupp: Personen förlorar åtkomst till filer och mappar som gruppen har.

Så här delar du en mapp med din Google-grupp:

 1. Skapa en Google-grupp.
 2. Lägg till medlemmar i gruppen.
 3. Dela mappen med gruppen.

Tips! Innan en mapp visas i mappen Delas med mig måste du öppna mappen från en inbjudan eller länk.

Tillåt allmän åtkomst till mappen

Avgör om mappen är allmänt tillgänglig eller begränsad till enbart de personer som har åtkomst. Om du tillåter åtkomst för alla med länken kan alla öppna mappen.

 1. Öppna appen Google Drive på en Android-enhet.
 2. Tryck på Mer Mer bredvid mappnamnet.
 3. Tryck på Hantera åtkomst.
 4. Tryck på Ändra under Allmän åtkomst.
 5. Välj vem som kan få åtkomst till filen.
 6. Bestäm vilken åtkomstnivå personer får i mappen genom att välja ett alternativ.
 7. Välj om andra kan hitta mappen i sökresultat.
 8. Tryck på Tillbaka.

Ändra delningsbehörigheter för delade mappar

Redigera, kommentera eller öppna delade filer

När du delar en mapp får filerna och undermapparna i den samma status som mappen du delar:

 • Redigerare: Andra personer kan öppna, redigera, ta bort eller flytta alla filer i mappen. Andra personer kan också lägga till filer i mappen.
 • Kommentator:  Andra personer kan kommentera och föreslå filer i mappen, men de kan inte ändra eller dela objekt i mappen.
 • Läsbehörig: Andra personer kan se mappen och de kan öppna alla filer i den.

Om du vill ändra hur specifika filer delas kan du göra det efter att du har delat mappen.

Lägga till sista giltighetsdatum
 
Ägarbyte

Om du vill göra någon annan till ägare av en mapp öppnar du drive.google.com på en dator.

Filer som tagits bort från delade mappar

När någon tar bort en fil från en delad mapp förlorar alla utom ägaren av filen åtkomsten.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny