Sdílení složek na Disku Google

Chcete Disk Google v práci nebo ve škole využívat naplno? Zaregistrujte se a vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi G Suite.

Co mohou uživatelé dělat se složkami, které s nimi sdílíte:

 • Mohou uspořádávat, přidávat a upravovat: Pokud jsou přihlášeni k účtu Google, mohou otevírat, upravovat, mazat a přesouvat libovolné soubory ve složce. Také do složky mohou soubory přidávat.
 • Pokud vyberete možnost Pouze zobrazit, uživatelé budou moct zobrazit složku a otevřít všechny soubory v ní.

Další informace o sdílení složek:

 • Když začnete nebo přestanete sdílet složku s velkým počtem souborů či podsložek, může nějakou dobu trvat, než se všechna oprávnění změní. Když změníte velký počet oprávnění k úpravám či zobrazení, může nějakou dobu trvat, než se změny projeví.

Tip: Novým spolupracovníkům můžete mezitím přístup ke složce poskytnout pomocí sdílení adresy URL souboru vnořeného hluboko ve složce.

 • Využití úložiště se nezapočítává vlastníkovi složky, ale uživateli, který soubor nahrál.
 • Když spravujete rozsáhlé struktury složek, mohou se oprávnění podřízených a nadřazených složek lišit. Zděděná oprávnění podřízených složek můžete přepsat tak, aby se lišila od nadřazené složky. Můžete také odstranit nadřazená oprávnění od podřízené složky.

Sdílení složek

S konkrétními lidmi

Stejně jako soubory i složky můžete sdílet s konkrétními lidmi, kteří mají účet Google.

 1. Spusťte na zařízení Android aplikaci Disk Google.
 2. U názvu složky klepněte na ikonu možností Více.
 3. Klepněte na ikonu pro přidání lidí Přidat schvalovatele .
 4. Zadejte e-mailovou adresu nebo skupinu Google, s níž chcete složku sdílet.
 5. Pokud chcete určit, zda může příjemce složku jen zobrazit, nebo organizovat, přidávat a upravovat, klepněte na šipku dolů Šipka dolů.
  • Pokud lidem nechcete posílat oznámení, klepněte na ikonu možností Více a pak Přeskočit odeslání oznámení.
 6. Klepněte na Odeslat Odeslat. Lidem, s kterými složku sdílíte, se pošle e-mail.
S kýmkoli, kdo má odkaz

Pokud chcete složku sdílet s více lidmi a nezadávat jednotlivě jejich e-mailové adresy, můžete vytvořit odkaz, který umožní složku otevřít komukoli.

 1. Spusťte na zařízení Android aplikaci Disk Google.
 2. U názvu složky klepněte na ikonu možností Více.
 3. Klepněte na Sdílení odkazů je vypnuté. Zapne se sdílení odkazů a odkaz se automaticky zkopíruje.
 4. Vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.

Přečtěte si další informace o různých nastaveních sdílení odkazů.

Se skupinou konkrétních lidí

Sdílení se skupinou Google

Místo jednotlivých lidí můžete soubory a složky sdílet se skupinami Google. Když do skupiny někoho přidáte nebo z ní někoho odeberete, tento člověk získá nebo ztratí přístup k souborům a složkám, které skupina může zobrazit či používat.

 1. Vytvořte skupinu Google.
 2. Přidejte do skupiny členy.
 3. Sdílejte se skupinou soubor nebo složku.

Změna oprávnění sdílených složek

Úpravy, komentování a zobrazení sdílených souborů

Když sdílíte složku, soubory a podsložky v ní budou sdíleny stejně jako ona:

 • Pokud vyberete možnost Může uspořádávat, přidávat a upravovat, lidé budou moct otevřít, upravit, smazat a přesunout jakékoli soubory ve složce. Také budou do složky moct přidávat soubory.
 • Pokud vyberete možnost Pouze zobrazit, lidé budou moct zobrazit složku a otevřít všechny soubory v ní.

Pokud chcete změnit, jak jsou sdíleny konkrétní soubory, můžete to udělat po sdílení složky.

Převod vlastnictví

Pokud chcete vlastnictví složky převést na někoho jiného, přejděte na adresu drive.google.com na počítači.

Soubory smazané ze sdílených složek

Když ze sdílené složky někdo smaže soubor, ztratí k němu přístup všichni kromě vlastníka souboru.

Související články