ล้างพื้นที่ Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน

หากต้องการดูพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ ให้ไปที่ google.com/settings/storage ในคอมพิวเตอร์

สำคัญ: เมื่อบัญชีของคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจนเต็ม คุณจะส่งหรือรับอีเมลไม่ได้

สิ่งที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

รายการที่ใช้พื้นที่

นำข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกจากแอปใน Google ไดรฟ์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว การตั้งค่า
 3. คลิกจัดการแอปทางด้านซ้าย
 4. หากมีข้อมูลซ่อนอยู่ ให้ดูปริมาณข้อมูลนั้นได้ที่ใต้คำอธิบายแอป
 5. หากต้องการลบข้อมูลนี้ ให้คลิกตัวเลือก แล้ว ลบข้อมูลแอปที่ซ่อนอยู่
รายการที่ไม่ใช้พื้นที่
 • Google ไดรฟ์: Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Sites และไฟล์ใน "ที่แชร์กับฉัน" ไฟล์เหล่านี้จะใช้พื้นที่งานใน Google ไดรฟ์ของเจ้าของเท่านั้น
 • Google Photos: รูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้แบบ "คุณภาพสูง"
ความแตกต่างของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์

รายการต่างๆ ใน Google ไดรฟ์สำหรับคอมพิวเตอร์จะใช้พื้นที่ในปริมาณที่แตกต่างจากใน drive.google.com แม้จะเป็นรายการเดียวกัน

 • รายการในถังขยะจะใช้พื้นที่ใน Google ไดรฟ์ แต่จะไม่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์
 • รายการที่แชร์จะใช้พื้นที่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้ใน Google ไดรฟ์
 • รายการที่อยู่ในโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์จะซิงค์กับทุกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ใช้พื้นที่มากขึ้น
 • หากคุณซิงค์เฉพาะบางโฟลเดอร์กับคอมพิวเตอร์ พื้นที่ในคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าที่แสดงใน Google ไดรฟ์
 • คอมพิวเตอร์อาจแสดงขนาดไฟล์แตกต่างจากใน drive.google.com เล็กน้อย เพราะเหตุผลจากข้อกำหนดของ Mac หรือ PC
หากคุณไม่มีพื้นที่เหลือ

หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดหรือดาวน์เกรดบัญชี และปริมาณไฟล์ของคุณมีขนาดเกินพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว คุณจะเห็นว่ามีการจำกัด ไฟล์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในขณะนั้นจะยังคงอยู่ แต่คุณจะเพิ่มไฟล์ใหม่ไม่ได้ เช่น

 • Gmail: คุณจะส่งหรือรับข้อความไม่ได้
 • Google ไดรฟ์: คุณจะซิงค์หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้ ระบบจะหยุดซิงค์ระหว่างโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์และ "ไดรฟ์ของฉัน" คุณยังสร้างเอกสาร Google ต่อไปได้เนื่องจากไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
 • Google Photos: คุณจะอัปโหลดรูปภาพด้วยคุณภาพต้นฉบับไม่ได้ หากต้องการเพิ่มรูปภาพ คุณอาจอัปโหลดหรือสำรองข้อมูลรูปภาพแบบคุณภาพสูง (ความละเอียดน้อยลง) หรือปิดการสำรองข้อมูล

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล ให้ลบรายการขนาดใหญ่หรือซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม

ล้างพื้นที่

ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรายการใหม่ๆ

ลบไฟล์ตามขนาดใน Google ไดรฟ์
 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูรายชื่อไฟล์เรียงตามขนาดจากใหญ่ไปเล็ก
 2. ย้ายไฟล์ที่ไม่ต้องการลงถังขยะ จากนั้นลบออกอย่างถาวร

เคล็ดลับ: ภายใน 24 ชั่วโมง พื้นที่ว่างที่เกิดจากรายการที่ลบออกจะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ในบัญชี Google ไดรฟ์

Gmail

ลบอีเมลขนาดใหญ่อย่างถาวร

 1. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ has:attachment larger:10M
 2. คลิกค้นหา ค้นหา 
  หมายเหตุ: เปลี่ยนเลข "10" เป็นตัวเลขที่มีค่ามากขึ้นเพื่อลบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 3. เลือกอีเมลที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกลบ ลบ
 4. คลิกเพิ่มเติม แล้ว ถังขยะที่ด้านซ้ายของหน้า
 5. คลิกล้างข้อมูลในถังขยะเลยที่ด้านบน

ลบอีเมลในจดหมายขยะอย่างถาวร

 1. ทางด้านซ้าย ให้คลิกจดหมายขยะ หากไม่เห็นจดหมายขยะ ให้คลิกเพิ่มเติม
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกลบจดหมายขยะทั้งหมดเลย หรือเลือกอีเมลที่ต้องการ แล้วคลิกลบทิ้งถาวร
Google Photos

เก็บรูปภาพและวิดีโอแบบ "คุณภาพสูง"

เปลี่ยนรูปภาพและวิดีโอจาก "คุณภาพต้นฉบับ" เป็น "คุณภาพสูง" ซึ่งไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

 1. ไปที่ photos.google.com/settings ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูล การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนคุณภาพของไฟล์ที่อัปโหลดในอนาคต

ย้ายรูปภาพและวิดีโอไปที่ถังขยะ

 1. ไปที่ photos.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่รายการที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะ
 3. คลิกเลือก เลือก ที่ด้านบนซ้าย
 4. คลิกลบ ลบ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะที่ด้านบนขวา

ซื้อพื้นที่เพิ่ม

ดูวิธีการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google เพิ่ม

 

Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน

หากต้องการดูพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ ให้ไปที่ google.com/settings/storage ในคอมพิวเตอร์

สำคัญ: เมื่อบัญชีของคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจนเต็ม คุณจะส่งหรือรับอีเมลไม่ได้

ล้างพื้นที่

ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรายการใหม่ๆ

 

ลบไฟล์ตามขนาดใน Google ไดรฟ์
 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูรายชื่อไฟล์เรียงตามขนาดจากใหญ่ไปเล็ก
 2. ย้ายไฟล์ที่ไม่ต้องการลงถังขยะ จากนั้นลบออกอย่างถาวร

เคล็ดลับ: ภายใน 24 ชั่วโมง พื้นที่ว่างที่เกิดจากรายการที่ลบออกจะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ในบัญชี Google ไดรฟ์

Gmail

ลบอีเมลขนาดใหญ่อย่างถาวร 

 1. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ has:attachment larger:10M

 2. คลิกค้นหา ค้นหา 
  หมายเหตุ: แทนที่ "10" ด้วยตัวเลขที่สูงขึ้นเพื่อลบไฟล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 3. เลือกอีเมลที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกลบ ลบ
 4. ที่ด้านซ้ายของหน้า ให้คลิกเมนู เมนูแล้ว ถังขยะ
 5. คลิกล้างถังขยะเลยที่ด้านบน

ลบอีเมลในจดหมายขยะอย่างถาวร

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกจดหมายขยะ หากไม่เห็นจดหมายขยะ ให้คลิกเพิ่มเติม
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกลบจดหมายขยะทั้งหมดเลย หรือเลือกอีเมลที่ต้องการแล้วคลิกลบทิ้งถาวร

หากต้องการทราบวิธีอื่นๆ ในการค้นหาอีเมล ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์การค้นหาของ Gmail

Google Photos

เก็บรูปภาพและวิดีโอแบบ "คุณภาพสูง"

เปลี่ยนรูปภาพและวิดีโอจาก "คุณภาพต้นฉบับ" เป็น "คุณภาพสูง" ซึ่งไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

 1. ไปที่ photos.google.com/settings ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูล การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนคุณภาพของไฟล์ที่อัปโหลดในอนาคต

ย้ายรูปภาพและวิดีโอไปที่ถังขยะ

 1. ไปที่ photos.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่รายการที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะ
 3. คลิกเลือก เลือก ที่ด้านบนซ้าย
 4. คลิกลบ ลบ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะที่ด้านบนขวา

ลบไฟล์ที่ไม่ใช้แล้ว

ให้ใช้ตัวจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google One เพื่อลบไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล หากคุณลบไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ดูวิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ

สิ่งที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

รายการที่ใช้พื้นที่

นำข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกจากแอปใน Google ไดรฟ์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว การตั้งค่า
 3. คลิกจัดการแอปทางด้านซ้าย
 4. หากมีข้อมูลซ่อนอยู่ ให้ดูปริมาณข้อมูลนั้นได้ที่ใต้คำอธิบายแอป
 5. หากต้องการลบข้อมูลนี้ ให้คลิกตัวเลือก แล้ว ลบข้อมูลแอปที่ซ่อนอยู่
รายการที่ไม่ใช้พื้นที่
 • Google ไดรฟ์: Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Sites และไฟล์ใน "ที่แชร์กับฉัน" ไฟล์เหล่านี้จะใช้พื้นที่งานใน Google ไดรฟ์ของเจ้าของเท่านั้น
 • Google Photos: รูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้แบบ "คุณภาพสูง"
ความแตกต่างของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์

รายการต่างๆ ใน Google ไดรฟ์สำหรับคอมพิวเตอร์จะใช้พื้นที่ในปริมาณที่แตกต่างจากใน drive.google.com แม้จะเป็นรายการเดียวกัน

 • รายการในถังขยะจะใช้พื้นที่ใน Google ไดรฟ์ แต่จะไม่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์
 • รายการที่แชร์จะใช้พื้นที่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้ใน Google ไดรฟ์
 • รายการที่อยู่ในโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์จะซิงค์กับทุกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ใช้พื้นที่มากขึ้น
 • หากคุณซิงค์เฉพาะบางโฟลเดอร์กับคอมพิวเตอร์ พื้นที่ในคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าที่แสดงใน Google ไดรฟ์
 • คอมพิวเตอร์อาจแสดงขนาดไฟล์แตกต่างจากใน drive.google.com เล็กน้อย เพราะเหตุผลจากข้อกำหนดของ Mac หรือ PC
หากคุณไม่มีพื้นที่เหลือ

หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดหรือดาวน์เกรดบัญชี และปริมาณไฟล์ของคุณมีขนาดเกินพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว คุณจะเห็นว่ามีการจำกัด ไฟล์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในขณะนั้นจะยังคงอยู่ แต่คุณจะเพิ่มไฟล์ใหม่ไม่ได้ เช่น

 • Gmail: คุณจะส่งหรือรับข้อความไม่ได้
 • Google ไดรฟ์: คุณจะซิงค์หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้ ระบบจะหยุดซิงค์ระหว่างโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์และ "ไดรฟ์ของฉัน" คุณยังสร้างเอกสาร Google ต่อไปได้เนื่องจากไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
 • Google Photos: คุณจะอัปโหลดรูปภาพด้วยคุณภาพต้นฉบับไม่ได้ หากต้องการเพิ่มรูปภาพ คุณอาจอัปโหลดหรือสำรองข้อมูลรูปภาพแบบคุณภาพสูง (ความละเอียดน้อยลง) หรือปิดการสำรองข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร