จัดการไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์

Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน เมื่อบัญชีของคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจนเต็ม คุณจะรับส่งอีเมลไม่ได้

หากต้องการดูพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ โปรดไปที่ google.com/settings/storage ในคอมพิวเตอร์

วิธีเพิ่มพื้นที่ว่าง

ลบข้อมูลใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับรายการใหม่

หากต้องการลบไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ให้ย้ายไฟล์เหล่านั้นไปที่ถังขยะ ระบบจะลบไฟล์ในถังขยะโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน คุณจะกู้คืนไฟล์จากถังขยะได้ก่อนที่กรอบเวลา 30 วันจะสิ้นสุด และยังลบไฟล์ออกถาวรเพื่อล้างข้อมูลในถังขยะได้อีกด้วย หากคุณลบ กู้คืน หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการแบบถาวรในคราวเดียว อาจใช้เวลาสักพักจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ

ลบไฟล์ตามขนาดใน Google ไดรฟ์
 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูรายชื่อไฟล์เรียงตามขนาดจากใหญ่ไปเล็ก
 2. ย้ายไฟล์ที่ไม่ต้องการลงถังขยะ จากนั้นลบออกอย่างถาวร

เคล็ดลับ: ภายใน 24 ชั่วโมง พื้นที่ว่างที่เกิดจากรายการที่ลบออกจะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ในบัญชี Google ไดรฟ์

ลบอีเมลขนาดใหญ่ใน Gmail อย่างถาวร
 1. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ has:attachment larger:10M

 2. คลิกค้นหา ค้นหา
  หมายเหตุ: แทนที่ "10" ด้วยตัวเลขที่มากขึ้นเพื่อลบไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น

 3. เลือกอีเมลที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกลบ ลบ
 4. ที่ด้านซ้ายของหน้า ให้คลิกเมนู เมนูจากนั้น ถังขยะ
 5. คลิกล้างถังขยะเลยที่ด้านบน

ลบอีเมลในโฟลเดอร์จดหมายขยะอย่างถาวร
 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกจดหมายขยะ หากไม่เห็นจดหมายขยะ ให้คลิกเพิ่มเติม
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกลบจดหมายขยะทั้งหมดเลย หรือเลือกอีเมลที่ต้องการแล้วคลิกลบทิ้งถาวร
หากต้องการทราบวิธีอื่นๆ ในการค้นหาอีเมล ลองดูข้อมูลเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์การค้นหาของ Gmail
ย้ายรูปภาพและวิดีโอไปที่ถังขยะ
 1. ไปที่ photos.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่รายการที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะ
 3. คลิกเลือก เลือก ที่ด้านบนซ้าย
 4. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกลบ ลบ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะ
ลบและกู้คืนไฟล์โดยใช้ตัวจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google One
นำข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกจากแอปใน Google ไดรฟ์
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกจัดการแอปทางด้านซ้าย
 4. หากมีข้อมูลซ่อนอยู่ ให้ดูปริมาณข้อมูลนั้นได้ที่ใต้คำอธิบายแอป
 5. หากต้องการลบข้อมูลนี้ ให้คลิกตัวเลือก จากนั้น ลบข้อมูลแอปที่ซ่อนอยู่

รายการที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

Google ไดรฟ์
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 ไฟล์ Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม หรือ Jamboard ที่เพิ่งสร้างใหม่จะนับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูล แต่จะไม่นับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่จะมีการแก้ไขในวันที่ 1 มิถุนายน 2021 หรือหลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 สำหรับ Google Workspace และ G Suite รุ่นต่างๆ
Gmail
ข้อความและไฟล์แนบ เช่น รายการในโฟลเดอร์จดหมายขยะและถังขยะ จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
Google Photos
 • รูปภาพและวิดีโอที่สํารองแบบคุณภาพต้นฉบับจะใช้พื้นที่
 • รูปภาพและวิดีโอที่สํารองแบบคุณภาพสูง (ตอนนี้เรียกว่าแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล) หรือคุณภาพด่วนหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ส่วนรูปภาพหรือวิดีโอที่สํารองแบบคุณภาพสูงหรือคุณภาพด่วนก่อนวันดังกล่าวจะไม่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสำรองข้อมูลของ Photos
ความแตกต่างของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์

รายการต่างๆ ใน Google ไดรฟ์สำหรับคอมพิวเตอร์จะใช้พื้นที่ในปริมาณที่แตกต่างจากใน drive.google.com แม้จะเป็นรายการเดียวกัน

 • รายการในถังขยะจะใช้พื้นที่ใน Google ไดรฟ์ แต่ไม่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์
 • รายการที่แชร์จะใช้พื้นที่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้ใน Google ไดรฟ์
 • รายการที่อยู่ในหลายโฟลเดอร์จะซิงค์กับทุกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ทำให้ใช้พื้นที่มากขึ้น
 • หากคุณซิงค์เฉพาะบางโฟลเดอร์กับคอมพิวเตอร์ พื้นที่ในคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าที่แสดงใน Google ไดรฟ์
 • คอมพิวเตอร์อาจแสดงขนาดไฟล์แตกต่างจาก drive.google.com เล็กน้อย เนื่องจากข้อกำหนดของ Mac หรือ PC

รายการที่ไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

Google ไดรฟ์
 • ไฟล์ใน "แชร์กับฉัน" และไดรฟ์ที่แชร์จะไม่ใช้พื้นที่ ไฟล์เหล่านี้ใช้เฉพาะพื้นที่ใน Google ไดรฟ์ของเจ้าของไฟล์
 • Google Sites
 • ไฟล์ Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Jamboard และวาดเขียนที่สร้างก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 และไม่มีการแก้ไขหลังจากวันดังกล่าว
Google Photos
รูปภาพและวิดีโอที่สํารองด้วยคุณภาพแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลหรือคุณภาพด่วนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะไม่ใช้พื้นที่

จะเกิดอะไรขึ้นหากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม

Gmail
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 หากไม่มีการใช้งาน Gmail หรือคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ระบบอาจลบอีเมลทั้งหมดของคุณ
คุณจะรับส่งข้อความไม่ได้ และข้อความที่ส่งถึงคุณจะถูกส่งกลับคืนไปให้ผู้ส่ง
Google ไดรฟ์
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 หากไม่มีการใช้งาน Gmail หรือคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ระบบอาจลบอีเมลทั้งหมดของคุณ
คุณจะซิงค์หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้ นอกจากนี้ยังสร้างไฟล์ใหม่ใน Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม และ Jamboard ไม่ได้ด้วย จะไม่มีใครแก้ไขหรือคัดลอกไฟล์ที่ได้รับผลกระทบได้จนกว่าคุณจะลดปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ไป ไดรฟ์ของฉันกับโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์จะไม่ซิงค์กันอีกต่อไป
Google Photos
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 หากไม่มีการใช้งาน Gmail หรือคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ระบบอาจลบอีเมลทั้งหมดของคุณ

คุณจะสํารองข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอไม่ได้ หากต้องการเพิ่มรูปภาพและวิดีโออีก คุณต้องเพิ่มพื้นที่ว่างใน Google หรือซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google เพิ่มเติม

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99950
false