Frigöra utrymme på Google Drive och öka lagringsutrymmet

Ditt lagringsutrymme delas mellan Google Drive, Gmail och Google Foto.

Besök google.com/settings/storage på en dator om du vill se hur mycket utrymme du har kvar.

Obs! När lagringsgränsen har nåtts i kontot kan du inte skicka eller ta emot e-post.

Detta används lagringsutrymmet till

Objekt som tar upp utrymme

Ta bort dold data från appar på Google Drive

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar.
 3. Klicka på Hantera appar till vänster.
 4. Om det finns dold data visas mängden dolda uppgifter under appbeskrivningen.
 5. Om du vill ta bort data klickar du på Alternativ följt av Ta bort dold appdata.
Objekt som inte tar upp utrymme
 • Google Drive: Filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Sites eller Delas med mig. De här filerna tar upp utrymme på ägarens Google Drive.
 • Google Foto: Foton och videor som lagras i hög kvalitet.
Skillnader i lagringsutrymmet på Google Drive

Objekt på Google Drive för datorn kan ta upp en annan mängd utrymme som objekt på drive.google.com.

 • Objekt i papperskorgen tar upp plats på Google Drive, men synkroniseras inte till datorn.
 • Delade objekt tar upp plats på datorn, men inte på Google Drive.
 • Objekt som finns i flera mappar synkroniseras till alla mapparna på datorn och tar upp mer plats.
 • Om du bara synkroniserar vissa mappar med datorn behövs mindre plats på datorn än på Google Drive.
 • Filstorleken kan vara lite annorlunda jämfört med drive.google.com på grund av de krav som filsystemet på en Mac respektive PC ställer.
Om du får slut på lagringsutrymme

Alla dina befintliga filer är kvar, men du kan inte lägga till nya. Exempel:

 • Google Drive: Det går inte att synkronisera eller ladda upp nya filer. Synkroniseringen mellan Google Drive-mappen på datorn och Min enhet avbryts. Det går fortfarande att skapa Google-dokument, eftersom de inte tar upp lagringsutrymme.
 • Google Foto: Om du lagrar foton i originalkvalitet och får slut på lagringsutrymme kan du köpa mer, säkerhetskopiera i hög kvalitet (lägre upplösning) eller inaktivera säkerhetskopiering.
 • Gmail: Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden.

Skaffa mer lagringsutrymme

Om du behöver mer lagringsutrymme kan du köpa mer.

Rensa utrymme

Gör plats för nya filer genom att frigöra utrymme på Google Drive, Gmail och Google Foto.

Radera filer efter storlek på Google Drive
 1. Visa filerna i storleksordning på datorn.
 2. Släng filer som du inte behöver i papperskorgen och ta bort dem permanent.

Tips! Utrymmet som blir ledigt efter de raderade filerna visas i Google Drive-kontot inom 24 timmar.

Gmail

Ta bort stora e-postmeddelanden permanent

 1. Skriv has:attachment larger:10M i sökrutan.
 2. Klicka på Sök Sök
  Obs! Om du vill ta bort större filer ersätter du 10 med ett större tal.
 3. Markera de e-postmeddelanden du inte behöver och klicka på Radera Radera.
 4. Klicka på Mer till vänster på sidan följt av Papperskorgen.
 5. Klicka på Töm papperskorgen nu högst upp.

Ta bort e-post i skräppostmappen permanent

 1. Klicka på Skräppost till vänster. Klicka på Mer om alternativet inte visas.
 2. Klicka på Ta bort alla skräppostmeddelanden nu högst upp. Du kan också markera enskilda meddelanden och klicka på Radera permanent.
Google Foto

Lagra foton och videor i hög kvalitet

Ändra foton och videor från Originalkvalitet till Hög kvalitet. Då tar de inte upp lagringsutrymme.

 1. Besök photos.google.com/settings på en dator.
 2. Klicka på Frigör lagringsutrymme. Kvaliteten på framtida uppladdningar påverkas inte av detta.

Flytta foton och videor till papperskorgen

 1. Besök photos.google.com på datorn.
 2. Håll muspekaren över ett objekt som du vill flytta till papperskorgen.
 3. Klicka på Välj Välj uppe till vänster.
 4. Klicka på Radera Radera uppe till höger följt av Flytta till papperskorgen.

Köp mer utrymme

Ta reda på hur du köper mer lagringsutrymme på Google.