Zarządzanie plikami na Dysku Google

Aby usunąć pliki z Dysku Google, przenieś je do kosza. Pliki umieszczone w koszu są automatycznie usuwane po 30 dniach. W razie potrzeby możesz przywrócić pliki z kosza w ciągu 30 dni. Możesz też trwale je usunąć, aby opróżnić kosz. Jeśli usuniesz, przywrócisz albo trwale usuniesz wiele plików lub folderów naraz, zmiany mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie.

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dysku Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace.

Twoje miejsce na dane jest dzielone między Dysk Google, Gmaila i Zdjęcia Google

Aby sprawdzić, ile masz wolnego miejsca, otwórz google.com/settings/storage na komputerze.

Ważne: po osiągnięciu limitu miejsca na koncie nie możesz wysyłać ani odbierać e-maili.

Zwalnianie miejsca

Aby zwolnić miejsce na nowe elementy, wyczyść miejsce na Dysku Google, w Gmailu i w Zdjęciach Google.

 

Usuwanie plików według rozmiaru na Dysku Google
 1. Na komputerze wyświetl pliki w kolejności od największego do najmniejszego.
 2. Pliki, których nie potrzebujesz, umieść w koszu, a następnie usuń je trwale.

Wskazówka: zwolnione miejsce pojawi się na koncie Dysku Google w ciągu 24 godzin po usunięciu plików.

Gmail

Trwałe usuwanie dużych e-maili

 1. W polu wyszukiwania wpisz has:attachment larger:10M.

 2. Kliknij Szukaj Szukaj
  Uwaga: jeśli chcesz usunąć większe pliki, zastąp 10 większą liczbą.

 3. Wybierz e-maile, których nie potrzebujesz, a następnie kliknij Usuń Usuń.
 4. Po lewej stronie kliknij Menu Menu a potem Kosz.
 5. U góry kliknij Opróżnij kosz.

Trwałe usuwanie e-maili z folderu Spam

 1. Po lewej stronie ekranu kliknij Spam. Jeśli nie widzisz tego folderu, kliknij Więcej.
 2. U góry ekranu kliknij Usuń cały spam. Możesz też zaznaczyć konkretne e-maile, a następnie kliknąć Usuń na zawsze.

Inne sposoby wyszukiwania e-maili znajdziesz w artykule Operatory wyszukiwania dostępne w Gmailu.

Zdjęcia Google

Przechowywanie zdjęć i filmów w rozmiarze „Wysoka jakość”

Oryginalny rozmiar swoich zdjęć i filmów możesz zmienić na rozmiar „Wysoka jakość”, który zajmuje mniej miejsca. Zdjęcia w wysokiej jakości zapisane jako kopia zapasowa po 1 czerwca 2021 roku będą wliczane do limitu miejsca na Twoim koncie Google. Do limitu miejsca będą wliczane również te zdjęcia, których kopie zapasowe zostały wykonane w oryginalnej jakości, a następnie skompresowane do wysokiej jakości po 1 czerwca 2021 r. 

 1. Otwórz stronę photos.google.com/settings na komputerze.
 2. Kliknij Zwolnij miejsce. Nie wpłynie to na jakość zdjęć i filmów, które będziesz później przesyłać.

Przenoszenie zdjęć i filmów do kosza

 1. Otwórz photos.google.com na komputerze.
 2. Wskaż element, który chcesz przenieść do kosza.
 3. W lewym górnym rogu kliknij Wybierz Wybierz.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Usuń Usuń a potem Przenieś do kosza.

 

Usuwanie niepotrzebnych plików

Aby usunąć 1 plik lub wiele plików, które zajmują miejsce, użyj menedżera miejsca w Google One. Dowiedz się, jak zwolnić miejsce na dane w Google

Jeśli usuniesz plik przez pomyłkę, dowiedz się, jak odzyskać usunięty plik.

Jakie elementy zajmują miejsce?

Elementy, które zajmują miejsce
 • Na Dysku Google:
  • Większość plików na „Moim dysku”, w tym pliki PDF, zdjęcia i filmy.
  • Pliki znajdujące się w koszu. Dowiedz się, jak opróżnić kosz
  • Od 1 czerwca 2021 r. nowe pliki Dokumentów Google, Arkuszy, Rysunków, Formularzy oraz Jamboard będą się wliczały do Twojego limitu miejsca na dane. Istniejące pliki nie będą się wliczały do limitu, chyba że zostaną wprowadzone w nich modyfikacje 1 czerwca lub później.

Ważne: w przypadku Google Workspace i G Suite ta zmiana wejdzie w życie nie wcześniej niż 1 lutego 2022 r.

Usuwanie ukrytych danych aplikacji na Dysku Google

 1. Na komputerze otwórz stronę drive.google.com.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie kliknij Zarządzaj aplikacjami.
 4. Jeśli istnieją jakieś ukryte dane, ich ilość znajdziesz pod opisem aplikacji.
 5. Aby usunąć te dane, kliknij Opcje a potem Usuń ukryte dane aplikacji.
Elementy, które nie zajmują miejsca

Dysk Google: 

 • Pliki z folderu „Udostępnione dla mnie” i dysków współdzielonych. Te pliki zajmują miejsce tylko na Dysku Google ich właściciela. 
 • Witryny Google. 
 • Pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Formularzy, Jamboard i Rysunków Google utworzone przed 1 czerwca 2021 r. i nieedytowane po tej dacie. 

Zdjęcia Google: zdjęcia i filmy zapisane w wysokiej jakości lub przesłane jako szybkie kopie przed 1 czerwca 2021 r. 

Różna ilość miejsca na Dysku Google

Elementy na Dysku Google na komputerze zajmują inną ilość miejsca niż te same elementy na drive.google.com.

 • Pliki w koszu zajmują miejsce na Dysku Google, ale nie są synchronizowane z komputerem.
 • Udostępnione pliki zajmują miejsce na komputerze, ale nie na Dysku Google.
 • Pliki, które znajdują się w różnych folderach, są synchronizowane ze wszystkimi folderami na Twoim komputerze, dlatego zajmują na nim więcej miejsca.
 • Jeśli synchronizujesz ze swoim komputerem tylko część folderów, na komputerze zajmą one mniej miejsca niż na Dysku Google.
 • Rozmiar pliku na komputerze może różnić się nieznacznie od jego rozmiaru na drive.google.com ze względu na wymagania komputera Mac lub PC.
Co się stanie, jeśli zabraknie Ci miejsca
 • W Gmailu: nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości. Wysyłane do Ciebie wiadomości będą zwracane nadawcom.
  • Od 1 czerwca 2021 roku: jeśli nie będziesz logować się na konto lub będziesz przekraczać limit miejsca na dane przez co najmniej 2 lata, wszystkie Twoje e-maile mogą zostać usunięte.
 • Na Dysku Google: nie będzie można synchronizować ani przesyłać nowych plików. Utracisz możliwość tworzenia nowych plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach, Rysunkach, Formularzach Google i usłudze Jamboard. Dopóki nie zwolnisz części miejsca na dane, ani Ty, ani żaden inny użytkownik nie będziecie mogli edytować ani kopiować plików, które zostały zablokowane z powodu przekroczenia limitu. Synchronizacja pomiędzy folderem Dysku Google na komputerze i Moim dyskiem zostanie zatrzymana. 
  • Od 1 czerwca 2021 roku: jeśli nie będziesz logować się na konto lub będziesz przekraczać limit miejsca na dane przez co najmniej 2 lata, Twoje treści z usług, których to dotyczy, mogą zostać usunięte.
 • W Zdjęciach Google: nie będzie można przesyłać zdjęć ani filmów w oryginalnej jakości. Jeśli chcesz dodać więcej zdjęć i filmów, możesz je przesłać lub utworzyć ich kopię zapasową w wysokiej jakości (co oznacza mniejszą rozdzielczość) albo wyłączyć tworzenie kopii zapasowych i synchronizowanie.
  • Od 1 czerwca 2021 r., jeśli zabraknie Ci miejsca na dane, nie będziesz też mieć możliwości przesyłania zdjęć i filmów w wysokiej jakości lub jako szybkich kopii. Jeśli nie będziesz logować się na konto lub będziesz przekraczać limit miejsca na dane przez co najmniej 2 lata, wszystkie Twoje zdjęcia i filmy mogą zostać usunięte.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?