Bestanden beheren in je Google Drive-opslag

Verplaats Google Drive-bestanden naar de prullenbak om ze te verwijderen. Bestanden in de prullenbak worden na 30 dagen automatisch verwijderd. Je kunt bestanden uit de prullenbak herstellen zolang de periode van 30 dagen nog niet is verstreken.Je kunt bestanden ook definitief verwijderen om de prullenbak leeg te maken. Als je meerdere bestanden of mappen tegelijk verwijdert, herstelt of definitief verwijdert, kan het even duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wil je meer uit Google Drive halen voor werk of school?Meld je aan voor een kosteloze proefperiode voor Google Workspace.

Je opslagruimte wordt verdeeld tussen Google Drive, Gmail en Google Foto's

Ga op een computer naar google.com/settings/storage om te zien hoeveel ruimte je nog over hebt.

Belangrijk: Als je account de opslaglimiet heeft bereikt, kun je geen e-mails sturen of ontvangen.

Ruimte vrijmaken

Maak ruimte vrij in Google Drive, Gmail en Google Foto's om ruimte te maken voor nieuwe items.

 

Bestanden verwijderen op grootte in Google Drive
 1. Gebruik een computer om je bestanden te bekijken in een lijst van groot naar klein.
 2. Verplaats bestanden die je niet meer nodig hebt naar de prullenbak en verwijder ze vervolgens definitief.

Tip: Verwijderde items worden binnen 24 uur weergegeven als beschikbare ruimte in je Google Drive-account.

Gmail

Grote e-mails definitief verwijderen 

 1. Typ has:attachment larger:10M. in het zoekvak.

 2. Klik op Zoeken Zoeken
  Opmerking: Vervang 10 door een hoger getal als je grotere bestanden wilt verwijderen.

 3. Selecteer de e-mails die je niet nodig hebt en klik daarna op Verwijderen Verwijderen.
 4. Klik links op de pagina op Menu Menuen dan Prullenbak.
 5. Klik bovenaan op Prullenbak nu leegmaken.

E-mails in de map Spam definitief verwijderen

 1. Klik aan de linkerkant op Spam. Als Spam niet wordt weergegeven, klik je op Meer.
 2. Klik boven de lijst met berichten op Alle spamberichten nu verwijderen. Of selecteer specifieke e-mails en klik vervolgens op Definitief verwijderen.

Lees meer informatie over zoekoperators in Gmail voor andere manieren om naar e-mails te zoeken.

Google Foto's

Foto's en video's opslaan als 'Hoge kwaliteit'

Wijzig de kwaliteit van je foto's en video's van 'oorspronkelijke kwaliteit' in 'hoge kwaliteit'. Foto's en video's in hoge kwaliteit nemen geen opslagruimte in beslag. Foto's in hoge kwaliteit waarvan je na 1 juni 2021 een back-up maakt, tellen mee voor de opslaglimiet van je Google-account. Dit geldt ook voor foto's waarvan je in oorspronkelijke kwaliteit een back-up maakt en die je na 1 juni 2021 comprimeert tot hoge kwaliteit.

 1. Ga op je computer naar photos.google.com/settings.
 2. Klik op Opslagruimte vrijmaken. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van toekomstige uploads.

Foto's en video's naar de prullenbak verplaatsen

 1. Ga op je computer naar photos.google.com.
 2. Plaats de muisaanwijzer op een item dat je naar de prullenbak wilt verplaatsen.
 3. Klik linksboven op Selecteren Selecteren.
 4. Klik rechtsboven op Verwijderen Verwijderen en dan Weggooien.

 

Bestanden verwijderen die je niet nodig hebt

Gebruik Google One-opslagbeheer om een of meer bestanden te verwijderen die opslagruimte innemen. Meer informatie over hoe je Google-opslagruimte kunt vrijmaken

Als je een bestand per ongeluk hebt verwijderd, kun je bekijken hoe je een verwijderd bestand herstelt.

Waarvoor je opslagruimte wordt gebruikt

Items die ruimte innemen
 • Google Drive:
  • De meeste bestanden in de map 'Mijn Drive', waaronder pdf's, afbeeldingen en video's.
  • Items in je prullenbak. Meer informatie over hoe je de prullenbak leegt
  • Vanaf 1 juni 2021 tellen alle nieuwe bestanden van Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Tekeningen, Formulieren en Jamboard mee voor de opslagruimte. Bestaande bestanden tellen niet mee voor de opslagruimte, tenzij ze op of na 1 juni worden gewijzigd.

Belangrijk: Deze wijziging gaat pas vanaf 1 februari 2022 in voor Google Workspace- en G Suite-versies.

Verborgen app-gegevens verwijderen uit Google Drive

 1. Ga op je computer naar drive.google.com.
 2. Klik op Instellingen Instellingen en dan Instellingen.
 3. Klik aan de linkerkant op Apps beheren.
 4. Als er verborgen gegevens zijn, kun je de hoeveelheid vinden onder de beschrijving van de app.
 5. Als je deze gegevens wilt verwijderen, klik je op Opties en dan Verborgen appgegevens verwijderen.
Items die geen ruimte innemen

Google Drive:

 • Bestanden in 'Gedeeld met mij' en gedeelde Drives. Deze bestanden nemen alleen bij hun eigenaar ruimte in beslag in Google Drive.
 • Google-sites.
 • Google Documenten-, Spreadsheets-, Presentaties-, Formulieren-, Jamboard- en Tekeningen-bestanden die je vóór 1 juni 2021 maakt en na die datum niet meer bewerkt.

Google Foto's: foto's en video's waarvan je vóór 1 juni 2021 een back-up maakt in hoge kwaliteit of basiskwaliteit.

Opslagverschillen in Google Drive

Items in Google Drive voor je computer nemen een andere hoeveelheid ruimte in beslag dan dezelfde items op drive.google.com.

 • Items in je prullenbak nemen ruimte in beslag in Google Drive, maar worden niet met je computer gesynchroniseerd.
 • Gedeelde items nemen ruimte in op je computer, maar niet in Google Drive.
 • Items die zich in meerdere mappen bevinden, worden gesynchroniseerd met alle mappen op je computer en nemen meer ruimte in beslag.
 • Als je slechts enkele mappen met je computer synchroniseert, is de opslag op je computer minder dan wat wordt weergegeven in Google Drive.
 • Je computer kan een iets andere bestandsgrootte weergeven dan drive.google.com vanwege Mac- of pc-vereisten.
Wat er gebeurt als je geen opslagruimte meer hebt
 • Gmail: Je kunt geen berichten sturen of ontvangen. Berichten die naar jou worden gestuurd, worden teruggestuurd naar de afzender.
  • Vanaf 1 juni 2021: Als je 2 jaar of langer inactief blijft of je opslaglimiet overschrijdt, kunnen al je e-mails worden verwijderd.
 • Google Drive: Je kunt geen nieuwe bestanden synchroniseren of uploaden. Je kunt geen nieuwe bestanden maken in Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Tekeningen, Formulieren en Jamboard. Totdat je het opslaggebruik beperkt, kunnen jij en andere gebruikers de betreffende bestanden ook niet bewerken of kopiëren. De synchronisatie tussen de Google Drive-map op je computer en Mijn Drive wordt gestopt. 
  • Vanaf 1 juni 2021: Als je 2 jaar of langer inactief blijft of je opslaglimiet overschrijdt, kan je content binnen de betreffende producten worden verwijderd.
 • Google Foto's: Je kunt geen foto's en video's uploaden in de oorspronkelijke kwaliteit. Als je meer foto's en video's wilt toevoegen, kun je deze uploaden of back-ups maken in hoge kwaliteit (lagere resolutie) of de functie 'Back-up en synchronisatie' uitschakelen.
  • Vanaf 1 juni 2021: Als je geen opslagruimte meer hebt, kun je ook geen foto's en video's meer uploaden in hoge kwaliteit of basiskwaliteit. Als je 2 jaar of langer inactief blijft of je opslaglimiet overschrijdt, kunnen al je foto's en video's worden verwijderd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?