Liên hệ bộ phận hỗ trợ Google Drive

Nhận trợ giúp về các sự cố thường gặp dưới đây. Nếu bạn cần trợ giúp đối với một sự cố khác về Google Drive khác, hãy liên hệ với chúng tôi.

Sự cố về thanh toán hoặc gói bộ nhớ

Sự cố về Google Drive

Liên hệ với chúng tôi

Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn, biểu mẫu phản hồi hoặc dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Hỗ trợ dành cho Drive không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ. Nếu nói tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của mình và liên hệ với một chuyên gia của Drive.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Drive.
  2. Ở cuối trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ của bạn.
  3. Chọn tiếng Anh.
  4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó Liên hệ với chúng tôi.
  5. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển lại ngôn ngữ về ngôn ngữ bạn yêu thích.

Đặt câu hỏi trong diễn đàn

Truy cập diễn đàn trợ giúp để đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của bạn, có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nhatiếng Bồ Đào Nha.

Gửi phản hồi của người dùng

Nếu bạn phát hiện ra lỗi hoặc vấn đề kỹ thuật mới, hãy báo cáo vấn đề ngay trong Google Drive.

  1. Truy cập vào drive.google.com.
  2. Nhấp vào biểu tượng Trợ giúp Trợ giúp.
  3. Nhấp vào phần Gửi phản hồi.
  4. Nhập phản hồi, sau đó nhấp vào phần Gửi.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?