Använda Chromebook offline

Du kan fortfarande göra massor med Chromebook även om du inte är ansluten till internet.

Viktigt!

 • Vissa offlineappar och offlinetjänster fungerar inte i inkognito- eller gästläge.
 • Om du använder Gmail med ett jobb- eller skolkonto kan du be administratören om hjälp med att ändra inställningarna för Gmail Offline.

Kolla dina e-postmeddelanden

mail.google.com kan du läsa, svara på och söka i Gmail-meddelanden även när du inte är ansluten till internet. Så här konfigurerar du:

 1. Öppna Chrome Chrome. Obs! Gmail Offline fungerar inte i inkognitoläge.
 2. Öppna Inställningar för Gmail Offline.
 3. Markera Aktivera e-post offline.
 4. Välj inställningar, till exempel för hur många dagar du vill synkronisera meddelanden.
 5. Välj Spara ändringar.
 6. Du kan använda Gmail på mail.google.com när du inte är ansluten till internet.

Obs! När du skickar e-postmeddelanden offline hamnar e-postmeddelandena i mappen Utkorg och skickas när du är ansluten till internet igen. Läs mer om att använda Gmail Offline.

Spela filmer, musik eller spel

Titta på filmer och tv-program offline

Börja med att köpa en film eller ett tv-program på Google Play Filmer.

Ladda ned ett program

Sedan laddar du ned filmen eller tv-programmet på din Chromebook:

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Välj Google Play Filmer-appen Play Filmer.
 3. Välj Mina filmer eller Mina tv-program.
 4. Klicka på Ladda ned Ladda ned bredvid filmen eller tv-avsnittet som du vill ladda ned.

Nedladdningsförloppet visas genom att ikonen fylls med rött. Du kan titta på videon offline så fort nedladdningsikonen blir en bockmarkering.

Om nedladdningen inte fungerar läser du mer om att felsöka problem med att ladda ned videor.

Titta offline

Om du vill titta på film eller tv-program när du inte är ansluten till internet öppnar du Google Play Filmer-appen Play Filmer.

Om du vill ta bort en video väljer du Nedladdad Nedladdat.

Lyssna på musik offline
YouTube Music för Chromebook har inte stöd för uppspelning offline. Om du vill lyssna på musik offline behöver du
Spela spel offline

Börja med att hitta och installera spel som går att spela offline:

 1. Besök Chrome Web Store.
 2. Välj Spel till vänster.
 3. Markera kryssrutan för Kan köras offline.

Många spel fungerar offline, till exempel Cut the Rope och Cube Slam. Om din Chromebook kan köra Android-appar kan du även söka efter offlinespel i appen Google Play Butik.

Så här hittar du ett spel som du har installerat: 

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna spelet. 

Anteckna

Du kan göra anteckningar offline med Google Keep. Börja med att spara anteckningar som du redan gjort så att du kan läsa och redigera dem offline.

 1. Kontrollera att Chromebook är ansluten till internet.
 2. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 3. Öppna Google Keep-appen Keep.
 4. Vänta några minuter. Dina anteckningar sparas automatiskt på Chromebook så att du kan visa dem offline.

När anteckningarna sparas på Chromebook kan du redigera dem och skriva nya anteckningar offline. Om du gör ändringar visas de i Google Keep så fort du är online.

Annat som du kan göra offline

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11620065128686777903
true