Dùng ứng dụng dành cho Google Drive


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Dùng thử Google Workspace ngay hôm nay!

Bạn có thể tải các ứng dụng trên Google Workspace Marketplace xuống để chỉnh sửa ảnh và video, gửi fax và ký tài liệu, tạo biểu đồ quy trình và làm nhiều việc khác trong Google Drive. 

Tìm hiểu cách thêm ứng dụng trong Google Workspace Marketplace

Sau khi thêm các ứng dụng dành cho Google Drive trên Google Workspace Marketplace, bạn có thể dùng các ứng dụng đó trên Google Drive trên web. Các ứng dụng tương thích với tất cả trình duyệt được hỗ trợ.

Sử dụng và quản lý ứng dụng

Tạo tệp
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Mới.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Sau khi đã lưu tệp, bạn có thể tìm thấy tệp trong "Drive của tôi".

Lưu ý Không phải ứng dụng nào dành cho Google Drive cũng có thể tạo tệp trong Drive.

Mở tệp
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp.
 3. Di chuyển con trỏ lên mục "Mở bằng"
 4. Chọn ứng dụng.

Bạn có thể đặt ứng dụng làm mặc định để mở một số loại tệp nhất định.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào phần Quản lý ứng dụng.
 4. Tìm ứng dụng bạn muốn dùng.
 5. Bên cạnh ứng dụng đó, hãy chọn hộp ở bên trái phần "Sử dụng theo mặc định".
Lưu tệp

Các tệp trong ứng dụng Google Drive được tự động lưu sau khi bạn:

 • Chỉnh sửa một tệp.
 • Chọn "Xuất sang Google Drive".
 • Chọn "Lưu bản sao".
 • Chọn "Gửi tới Drive".

Trợ giúp về ứng dụng dành cho Google Drive

Nhận trợ giúp về ứng dụng dành cho Google Drive

Nhiều ứng dụng dành cho Google Drive do các công ty tạo ra có điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của riêng họ. Để liên hệ với công ty tạo ra ứng dụng:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào phần Quản lý ứng dụng.
 4. Bên cạnh ứng dụng, hãy nhấp vào Tùy chọn.
 5. Nhấp vào phần Xem trang sản phẩm. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên hệ trên trang Google Workspace Marketplace.
Xoá các ứng dụng dành cho Google Drive

Khi bạn mở tệp bằng ứng dụng dành cho Google Drive, một số ứng dụng có thể yêu cầu quyền xem một số hay toàn bộ tệp trong Google Drive.

Bạn có thể thu hồi quyền bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào phần Quản lý ứng dụng.
 4. Bên cạnh ứng dụng, hãy nhấp vào Tùy chọn.
 5. Nhấp vào phần Ngắt kết nối khỏi Drive.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13615148797629004719
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950