Aplikacje innych firm na Dysku Google

Dysk Google współpracuje z aplikacjami instalowanymi ze sklepu Chrome Web Store. Przy użyciu takich aplikacji możesz edytować obrazy i filmy, przesyłać dokumenty faksem i podpisywać je, zarządzać projektami, tworzyć schematy i wykonywać inne czynności.

Przy użyciu aplikacji na Dysku Google możesz:

 • Uzyskiwać dostęp do plików i otwierać je na Dysku Google
 • Tworzyć nowe pliki w aplikacji
 • Uzyskiwać dostęp do plików z Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Zapisywać plik na Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Udostępniać pliki dowolnych typów, w tym pliki utworzone w aplikacji Dysku Google.

Aplikacje Dysku Google mają własne warunki korzystania i politykę prywatności stosowane przez producenta aplikacji. Jeśli wystąpią problemy z aplikacją innej firmy na Dysku Google, skontaktuj się z producentem aplikacji, aby uzyskać pomoc.

Oto jak zdobyć informacje o producencie aplikacji:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia.
  • Jeśli po kliknięciu ikony wyświetla się opcja Zarządzaj aplikacjami, korzystasz z klasycznej wersji Dysku Google. Wybierz tę opcję i przejdź do kroku nr 3.
 2. Wybierz Zarządzaj aplikacjami.
 3. Kliknij Opcje obok aplikacji, dla której chcesz uzyskać pomoc techniczną.
 4. Wybierz Wyświetl stronę usługi.
 5. Poczytaj o aplikacji na jej stronie w Chrome Web Store. Znajdziesz tam informacje kontaktowe do producenta aplikacji.

Co można zrobić przy użyciu aplikacji Dysku Google?

Tworzenie plików przy użyciu aplikacji Dysku Google

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje Google to nie wszystko. Skorzystaj z aplikacji Dysku Google, by tworzyć inne rodzaje plików.

Oto jak utworzyć plik w aplikacji Dysku Google:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Nowy i wybierz Nowy plik.
  • Nie widzisz opcji Nowy? Prawdopodobnie korzystasz z klasycznej wersji Dysku. Kliknij Utwórz po lewej stronie.
 3. Wybierz aplikację z menu.
 4. Aplikacja zostanie otwarta i będzie można pracować nad utworzonym i zapisanym plikiem. Dostęp do niego będzie możliwy zawsze i wszędzie z poziomu „Mojego dysku”.
Wskazówka: pliki utworzone przy użyciu aplikacji Dysku Google możesz zsynchronizować z folderem Dysku Google na komputerze. Wybierz pliki, które chcesz zsynchronizować z komputerem.
Otwieranie plików w aplikacjach Dysku Google

Po zainstalowaniu aplikacji Dysku Google jest ona dostępna podczas otwierania pliku jako opcja w menu „Otwórz za pomocą”. Jeśli na przykład aplikacja do edycji zdjęć może otwierać pliki JPEG, przy jej użyciu możesz otwierać wszystkie pliki JPEG na Dysku Google.

Aby otworzyć plik w aplikacji Dysku Google:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Wskaż kursorem myszy „Otwórz za pomocą”.
 4. Wybierz aplikację z listy.
 5. Plik zostanie otwarty w wybranej aplikacji Dysku Google.
Otwieranie i zapisywanie plików na Dysku Google w aplikacji

Plik przechowywany na Dysku Google możesz otworzyć bezpośrednio w aplikacji bez otwierania Dysku Google.

Można zapisać na Dysku Google pliki utworzone lub znalezione w aplikacji poza Dyskiem Google. Istnieje kilka sposobów zapisywania pliku na Dysku Google:

 • Podczas pracy z plikiem w aplikacji Dysk Google wszelkie zmiany są zapisywane także na Dysku Google.
 • W innej aplikacji może być widoczna opcja „Eksportuj na Dysk Google”, „Zapisz kopię” lub „Wyślij na Dysk”. Po wybraniu tej opcji plik zostanie automatycznie zapisany na Dysku Google.