Aplikacje innych firm na Dysku Google

Dysk Google współpracuje z aplikacjami instalowanymi ze sklepu Chrome Web Store. Przy użyciu takich aplikacji możesz edytować obrazy i filmy, przesyłać dokumenty faksem i podpisywać je, zarządzać projektami, tworzyć schematy i wykonywać inne czynności.

Przy użyciu aplikacji na Dysku Google możesz:

 • Uzyskiwać dostęp do plików i otwierać je na Dysku Google
 • Tworzyć nowe pliki w aplikacji
 • Uzyskiwać dostęp do plików z Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Zapisywać plik na Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Udostępniać pliki dowolnych typów, w tym pliki utworzone w aplikacji Dysku Google.

Aplikacje Dysku Google mają własne warunki korzystania i politykę prywatności stosowane przez producenta aplikacji. Jeśli wystąpią problemy z aplikacją innej firmy na Dysku Google, skontaktuj się z producentem aplikacji, aby uzyskać pomoc.

Oto jak zdobyć informacje o producencie aplikacji:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia.
  • Jeśli po kliknięciu ikony wyświetla się opcja Zarządzaj aplikacjami, korzystasz z klasycznej wersji Dysku Google. Wybierz tę opcję i przejdź do kroku nr 3.
 2. Wybierz Zarządzaj aplikacjami.
 3. Kliknij Opcje obok aplikacji, dla której chcesz uzyskać pomoc techniczną.
 4. Wybierz Wyświetl stronę usługi.
 5. Poczytaj o aplikacji na jej stronie w Chrome Web Store. Znajdziesz tam informacje kontaktowe do producenta aplikacji.

Co można zrobić przy użyciu aplikacji Dysku Google?

Tworzenie plików przy użyciu aplikacji Dysku Google

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje Google to nie wszystko. Skorzystaj z aplikacji Dysku Google, by tworzyć inne rodzaje plików.

Oto jak utworzyć plik w aplikacji Dysku Google:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Nowy i wybierz Nowy plik.
  • Nie widzisz opcji Nowy? Prawdopodobnie korzystasz z klasycznej wersji Dysku. Kliknij Utwórz po lewej stronie.
 3. Wybierz aplikację z menu.
 4. Aplikacja zostanie otwarta i będzie można pracować nad utworzonym i zapisanym plikiem. Dostęp do niego będzie możliwy zawsze i wszędzie z poziomu „Mojego dysku”.
Wskazówka: pliki utworzone przy użyciu aplikacji Dysku Google możesz zsynchronizować z folderem Dysku Google na komputerze. Wybierz pliki, które chcesz zsynchronizować z komputerem.
Otwieranie plików w aplikacjach Dysku Google

Po zainstalowaniu aplikacji Dysku Google jest ona dostępna podczas otwierania pliku jako opcja w menu „Otwórz za pomocą”. Jeśli na przykład aplikacja do edycji zdjęć może otwierać pliki JPEG, przy jej użyciu możesz otwierać wszystkie pliki JPEG na Dysku Google.

Aby otworzyć plik w aplikacji Dysku Google:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Wskaż kursorem myszy „Otwórz za pomocą”.
 4. Wybierz aplikację z listy.
 5. Plik zostanie otwarty w wybranej aplikacji Dysku Google.
Otwieranie i zapisywanie plików na Dysku Google w aplikacji

Plik przechowywany na Dysku Google możesz otworzyć bezpośrednio w aplikacji bez otwierania Dysku Google.

Można zapisać na Dysku Google pliki utworzone lub znalezione w aplikacji poza Dyskiem Google. Istnieje kilka sposobów zapisywania pliku na Dysku Google:

 • Podczas pracy z plikiem w aplikacji Dysk Google wszelkie zmiany są zapisywane także na Dysku Google.
 • W innej aplikacji może być widoczna opcja „Eksportuj na Dysk Google”, „Zapisz kopię” lub „Wyślij na Dysk”. Po wybraniu tej opcji plik zostanie automatycznie zapisany na Dysku Google.

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny