Korzystanie z aplikacji Dysku Google

Z Chrome Web Store możesz pobrać aplikacje umożliwiające edytowanie obrazów i filmów, faksowanie i podpisywanie dokumentów, tworzenie schematów oraz wykonywanie innych czynności na Dysku Google.

Dowiedz się, jak dodać aplikacje z Chrome Web Store.

Po dodaniu aplikacji Dysku Google z Chrome Web Store możesz korzystać z nich na Dysku Google w internecie. Aplikacje są zgodne ze wszystkimi obsługiwanymi przeglądarkami.

Korzystanie z aplikacji i zarządzanie nimi

Tworzenie plików
 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij Nowy po lewej stronie ekranu.
 3. Wybierz aplikację.
 4. Po zapisaniu pliku znajdziesz go na „Moim dysku”.

Uwaga: nie wszystkie aplikacje Dysku Google umożliwiają tworzenie plików na Dysku.

Otwieranie plików
 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszki.
 3. Umieść kursor na „Otwórz w”.
 4. Wybierz aplikację. Plik zostanie otwarty w wybranej aplikacji Dysku Google.

Możesz ustawić aplikację jako domyślnie używaną do otwierania określonych typów plików.

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij ikonę ustawień Ustawienia a następnie Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj aplikacjami.
 4. Zaznacz pole „Używaj domyślnie”.
Zapisywanie plików

Pliki z aplikacji Dysku Google są automatycznie zapisywane, kiedy:

 • zmodyfikujesz plik,
 • wybierzesz opcję „Eksportuj na Dysk Google”,
 • wybierzesz opcję „Zapisz kopię”,
 • wybierzesz opcję „Wyślij na Dysk”.

Pomoc do aplikacji Dysku Google

 

Pomoc do aplikacji Dysku Google

Wiele aplikacji Dysku Google zostało opracowanych przez firmy stosujące własne warunki korzystania z usług i własną politykę prywatności. Aby skontaktować się z wydawcą aplikacji:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij ikonę ustawień Ustawienia a następnie Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj aplikacjami.
 4. Obok aplikacji kliknij Opcje.
 5. Kliknij Wyświetl stronę usługi. Na stronie w Chrome Web Store znajdziesz dane kontaktowe.
Usuwanie aplikacji Dysku Google

Gdy otwierasz pliki przy użyciu aplikacji Dysku Google, niektóre z aplikacji mogą prosić o przyznanie uprawnień do wyświetlania niektórych lub wszystkich plików na Dysku Google.

W dowolnym momencie możesz cofnąć uprawnienia.

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij ikonę ustawień Ustawienia a następnie Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj aplikacjami.
 4. Obok aplikacji kliknij Opcje.
 5. Kliknij Odłącz od Dysku.

 

 

 

Evan is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?