Dysk Google – Aplikacje innych firm

Instalując aplikację Dysku Google z Chrome Web Store, możesz pracować z jeszcze większą liczbą typów plików.

Dysk Google współpracuje z coraz większą liczbą aplikacji, które możesz zainstalować z Chrome Web Store. Przy użyciu tych aplikacji możesz edytować obrazy i filmy, przesyłać dokumenty faksem i podpisywać je, zarządzać projektami, tworzyć schematy i wykonywać inne czynności. Niezależnie od liczby zainstalowanych aplikacji Dysku Google, wszystkie Twoje pliki będą dostępne z jednego miejsca: Dysku Google w internecie.

Przy użyciu aplikacji Dysku Google możesz:

 • Uzyskiwać dostęp do plików i otwierać je na Dysku Google
 • Tworzyć nowe pliki w aplikacji
 • Uzyskiwać dostęp do plików z Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Zapisywać plik na Dysku Google za pomocą zewnętrznej aplikacji
 • Udostępniać pliki dowolnych typów, w tym pliki utworzone przy użyciu aplikacji Dysku Google.
Jeśli wystąpią problemy z aplikacją zewnętrzną Dysku Google, w celu zdobycia pomocy technicznej skontaktuj się z producentem aplikacji. Oto jak zdobyć informacje o producencie aplikacji:
 1. Z menu ustawień wybierz Zarządzaj aplikacjami.
 2. Kliknij Opcje obok interesującej Cię aplikacji i wybierz Wyświetl stronę usługi.
 3. Poczytaj o aplikacji na jej stronie w Chrome Web Store. Znajdziesz tam informacje kontaktowe do producenta aplikacji.

Co można zrobić przy użyciu aplikacji Dysku Google?

Tworzenie plików przy użyciu aplikacji Dysku Google

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje Google to nie wszystko. Skorzystaj z aplikacji Dysku Google, by tworzyć inne rodzaje plików. Po zainstalowaniu tych aplikacji w menu Utwórz Dysku Google w internecie zobaczysz opcje utworzenia plików nowych typów.

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij czerwony przycisk Utwórz na górze po lewej stronie.
 3. Wskaż Więcej kursorem myszy.
 4. W podmenu Więcej wybierz aplikację.
 5. Aplikacja zostanie otwarta i będzie można pracować z utworzonym i zapisanym plikiem. W każdej chwili i z dowolnego miejsca możesz uzyskać dostęp do tego pliku z Mojego dysku (na Dysku Google w internecie).
Pliki utworzone pliki przy użyciu aplikacji Dysku Google możesz zsynchronizować z folderem Dysku Google na komputerze. Wybierz pliki, które chcesz zsynchronizować z komputerem.

Otwieranie plików przy użyciu aplikacji Dysku Google

Zainstalowaną aplikację Dysku Google zobaczysz na Dysku Google w internecie w menu Otwórz za pomocą, kiedy wybierzesz rodzaj pliku obsługiwanego przez daną aplikację. Jeśli na przykład aplikacja do edycji obrazów obsługuje otwieranie plików JPEG, przy użyciu tej aplikacji możesz otwierać wszystkie pliki JPEG znajdujące się na Twoim Dysku Google.

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na Dysku Google w internecie.
 3. Wskaż Otwórz za pomocą kursorem myszy.
 4. Wybierz nazwę aplikacji z podmenu Otwórz za pomocą.
 5. Plik zostanie otwarty w wybranej aplikacji Dysku Google.

Otwieranie lub zapisywanie plików na Dysku Google w aplikacji

Pliki przechowywane na Dysku Google w internecie można otwierać w samej aplikacji (bez wchodzenia na Dysk Google w internecie). Załóżmy, że otworzyłeś aplikację i chcesz pracować z plikiem przechowywanym na Dysku Google. Ten plik możesz otworzyć bezpośrednio w aplikacji.

Oprócz tego na Dysku Google możesz zapisywać pliki utworzone lub znalezione w aplikacji poza tą usługą. Istnieje kilka sposobów zapisywania pliku na Dysku Google:

 • Podczas pracy z plikiem w aplikacji Dysk Google, wszelkie zmiany są zapisywane także na Dysku Google.
 • W aplikacji może być widoczna opcja „Eksportuj na Dysk Google”, „Zapisz kopię” lub „Wyślij na Dysk”. Po wybraniu tej opcji plik zostanie automatycznie zapisany na Dysku Google.