Chia sẻ tệp trong Google Drive

Bạn có thể chia sẻ các tệp và thư mục mà mình lưu trữ trong Google Drive với bất kỳ ai.

Khi chia sẻ từ Google Drive, bạn có thể kiểm soát việc mọi người có thể chỉnh sửa, nhận xét tệp hay chỉ được xem tệp. Khi bạn chia sẻ nội dung từ Google Drive, chính sách chương trình Google Drive sẽ được áp dụng.

Bước 1: Tìm tệp bạn muốn chia sẻ

Chia sẻ một tệp duy nhất

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào tệp bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
Chia sẻ nhiều tệp
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Trên bàn phím, giữ phím Shift và chọn từ 2 tệp trở lên.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.

Tìm hiểu cách thêm tệp vào thư mụcchia sẻ toàn bộ thư mục

Gửi và chia sẻ biểu mẫu trên Google Biểu mẫu

Bước 2: Chọn người để chia sẻ và cách họ có thể sử dụng tệp của bạn

Chia sẻ với những người cụ thể
Quan trọng: Nếu sử dụng Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học, thì bạn có thể không chia sẻ các tệp bên ngoài tổ chức của mình được.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive.
 2. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ sau đó Chia sẻ Thêm người phê duyệt .
 3. Nhập địa chỉ email bạn muốn chia sẻ. Nếu sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, thì bạn có thể chia sẻ với những người nhận được đề xuất.
  • Mẹo: Để tắt tính năng người nhận được đề xuất, hãy chuyển đến phần Cài đặt của Drive Cài đặt. Bỏ chọn mục "Hiện những người nhận được đề xuất trong hộp thoại chia sẻ".
 4. Quyết định cách mọi người có thể sử dụng tệp của bạn. Chọn một chế độ:
  • Người xem
  • Người nhận xét
  • Người chỉnh sửa
 5. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học đủ điều kiện, hãy nhấp vào Thêm ngày hết hạn để thêm một ngày hết hạn.
 6. Khi bạn chia sẻ tệp, mỗi địa chỉ email sẽ nhận được một email.
  • Không bắt buộc: Thêm tin nhắn vào email thông báo.
  • Nếu bạn không muốn thông báo cho mọi người, hãy bỏ đánh dấu ô này.
 7. Nhấp vào Gửi hoặc Chia sẻ.
Chia sẻ với một nhóm người cụ thể

Chia sẻ với một Nhóm Google

Bạn có thể chia sẻ tệp với Nhóm của Google thay vì với những người cụ thể. Khi bạn:

 • Thêm thành viên vào nhóm: Người đó sẽ có quyền truy cập vào các tệp và thư mục trong nhóm.
 • Xoá thành viên khỏi nhóm: Người đó sẽ mất quyền truy cập vào các tệp và thư mục trong nhóm.

Cách chia sẻ tệp với Nhóm của Google:

 1. Tạo một Google Group.
 2. Thêm thành viên vào nhóm của bạn.
 3. Chia sẻ tệp đó với nhóm của bạn.

Lưu ý: Trước khi một tệp xuất hiện trong thư mục "Được chia sẻ với tôi", bạn phải mở tệp đó qua lời mời hoặc đường liên kết. 

Chia sẻ với phòng Chat

Để chia sẻ tệp với một phòng Chat, bạn có thể thêm tệp mà bạn muốn chia sẻ vào phòng Chat đó.

Cách thêm tệp trên Drive vào phòng Chat:

Cách 1: 

 1. Trên máy tính, truy cập vào Google Chat.
 2. Chọn phòng Chat bạn muốn chia sẻ tệp.
 3. Ở dưới cùng bên trái, nhấp vào trình đơn Tích hợp sau đó Drive "".
 4. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ với phòng Chat.
 5. Nhấp vào Chèn.

Cách 2: 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp bạn muốn chia sẻ với phòng Chat.
 3. Nhấp vào Nhận đường liên kết sau đó Sao chép đường liên kết sau đó Xong
 4. Truy cập Google Chat.
 5. Chọn phòng Chat bạn muốn chia sẻ thư mục. 
 6. Trong trường tin nhắn, dán đường liên kết bạn đã sao chép.

Lưu ý:

 • Khi bạn gửi tệp vào phòng Chat, lời nhắc cấp quyền truy cập sẽ xuất hiện.
  • Nếu bạn cấp quyền truy cập cho phòng Chat đó, những người tham gia phòng Chat sau này cũng truy cập được vào các tệp dùng chung.
 • Khi rời khỏi phòng Chat, những người này sẽ mất quyền truy cập vào các tệp trong phòng Chat đó nếu họ không có quyền chia sẻ:
  • Với tư cách cá nhân
  • Với tư cách là thành viên của nhóm khác
 • Để cấp quyền truy cập vào tệp, bạn phải có quyền chỉnh sửa tệp mình muốn chia sẻ. 

Tìm hiểu thêm về cách người khác xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa tệp.

Thêm ngày hết hạn Cấp quyền truy cập chung vào tệp

Bạn có thể chọn là tất cả mọi người hay chỉ những người có quyền truy cập mới truy cập được vào tệp của bạn. Nếu bạn cho phép bất kỳ ai có đường liên kết sẽ truy cập được, thì thư mục của bạn sẽ không hạn chế người truy cập.

 1. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 3. Trong phần "Quyền truy cập chung", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn người có thể truy cập vào tệp.

 1. Để quyết định vai trò của mọi người đối với tệp của bạn, hãy chọn Người xem, Người nhận xét hoặc Người chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Xong.
Chia sẻ công khai tệp
 1. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 3. Trong phần "Quyền truy cập chung", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn Bất kỳ ai có đường liên kết.
 5. Để quyết định vai trò của mọi người, hãy chọn Người xem, Người nhận xét hoặc Người chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Sao chép đường liên kết.
 7. Nhấp vào Xong.
 8. Dán đường liên kết này vào email hay bất cứ nơi nào bạn muốn chia sẻ đường liên kết.

Những người chưa đăng nhập vào Tài khoản Google sẽ xuất hiện ở dạng biểu tượng con vật ẩn danh trên tệp của bạnTìm hiểu thêm về biểu tượng con vật ẩn danh.

Chia sẻ và cộng tác với nhiều người trên một tệp

Tại một thời điểm, một tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày chỉ có thể được mở trên tối đa 100 thẻ hoặc thiết bị để người dùng chỉnh sửa cùng lúc. Nếu có hơn 100 phiên bản tệp đang mở, thì chỉ có chủ sở hữu và một số người dùng có quyền chỉnh sửa mới có thể chỉnh sửa tệp đó.

Cách chia sẻ một tệp và cộng tác với số lượng lớn người dùng

Xuất bản tệp

 • Nếu bạn cần nhiều người xem một tệp cùng một lúc, hãy xuất bản tệp và tạo đường liên kết để chia sẻ với người xem. Bạn có thể cấp quyền chỉnh sửa cho những người cần chỉnh sửa hoặc nhận xét trên tệp. Tìm hiểu cách xuất bản tệp
 • Tuỳ vào chế độ cài đặt tài khoản của bạn, khi bạn xuất bản một tệp, mọi người trên mạng, mọi người trong tổ chức của bạn hoặc một nhóm người trong tổ chức của bạn có thể xem được tệp đó. Hãy thận trọng khi xuất bản thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm. 
 • Để xóa một tệp khỏi web, bạn phải dừng xuất bản tệp đó. Tìm hiểu cách dừng xuất bản tệp.
 • Để ngừng chia sẻ tệp với cộng tác viên, hãy tìm hiểu cách thay đổi quyền chia sẻ.

Tạo trang web bằng Google Sites 

Thu thập ý kiến phản hồi bằng Google Biểu mẫu

 • Nếu bạn cần thu thập nhiều thông tin, hãy tạo một biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu. Mọi phản hồi sẽ được ghi lại trong tệp Google Trang tính. Chỉ cấp quyền chỉnh sửa cho những người cần thao tác trên câu trả lời. Để cho phép hơn 100 người xem các phản hồi, hãy xuất bản bảng tính lên mạng và tạo đường liên kết để chia sẻ với người xem. Tìm hiểu cách xuất bản tệp

Khắc phục sự cố với tài liệu được chia sẻ với nhiều người

Nếu tài liệu của bạn được chia sẻ với nhiều người, mà tài liệu đó bị lỗi hoặc không cập nhật nội dung nhanh chóng, hãy thử các mẹo khắc phục sau đây: 

 • Thay vì cho phép mọi người nhận xét trên một tài liệu hoặc bảng tính, hãy tạo một biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu để thu thập ý kiến phản hồi. Tìm hiểu cách tạo biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu.
 • Nếu bạn tạo một bản sao của một tài liệu, thì đừng bao gồm các nhận xét và mục đề xuất đã được giải quyết. Tìm hiểu cách tạo bản sao
 • Xoá thông tin cũ hoặc di chuyển dữ liệu vào tài liệu mới. 
 • Yêu cầu người xem đóng tài liệu khi họ không sử dụng tài liệu đó. 
 • Chỉ đưa những thông tin quan trọng nhất vào tài liệu được xuất bản. Tài liệu ngắn sẽ tải nhanh hơn.
 • Giảm số người có quyền chỉnh sửa tài liệu. 
 • Nếu thu thập thông tin từ nhiều tài liệu, hãy tạo một tài liệu mới và đặt ở chế độ chỉ có thể xem để chia sẻ với nhiều người. 

Giới hạn cách chia sẻ tệp

Chỉ định quyền xem, nhận xét hay chỉnh sửa cho người được chia sẻ

Khi chia sẻ tệp với người nào đó, bạn có thể quyết định cấp truy cập của họ:

 • Người xem: Những người có thể xem nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Người nhận xét: Người được chia sẻ có thể đưa ra nhận xét và nội dung đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Người chỉnh sửa: Những người có thể thay đổi, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất, đồng thời chia sẻ tệp với người khác.
Thay đổi quyền truy cập chung cho tệp

Bạn có thể cấp quyền truy cập rộng rãi vào tệp. Những lựa chọn này phụ thuộc vào việc bạn sử dụng Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hay Gmail.

 • Công khai: Bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm trên Google và truy cập vào tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.
 • Bất kỳ ai có đường liên kết: Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể sử dụng tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ. 
 • Hạn chế: Chỉ những người có quyền truy cập mới có thể mở tệp.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
99950
false
false