Dela filer från Google Drive

Du kan dela filer och mappar som du lagrar på Google Drive med vem du vill.

När du delar från Google Drive kan du styra om andra kan redigera, kommentera eller bara visa filen. När du delar innehåll från Google Drive gäller programpolicyerna för Google Drive.

Steg 1: Hitta filen du vill dela

Dela en enskild fil

Välj hur du vill dela en fil:

 1. Öppna appen Google Drive, Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer bredvid filens namn.
 3. Klicka på Dela > klicka på Dela Share.
Dela flera filer
Skicka och dela Google Formulär

Google Formulär har andra delningsalternativ än andra filtyper.

Steg 2: Välj vem du vill dela med och hur de kan använda din fil

Dela med specifika personer
Viktigt! Om du använder ett Google-konto på jobbet eller skolan kan du kanske inte dela filer utanför din organisation.
 1. Öppna Google Drive-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Välj den fil du vill dela följt av Dela Add approver .
 3. Ange den e-postadress eller Google-grupp som du vill dela med.
 4. Välj hur andra kan använda din fil. Välj ett alternativ:
  • Läsbehörig
  • Kommentator
  • Redigerare
 5. När du delar filen skickas ett e-postmeddelande till varje e-postadress.
  • Valfritt: Lägg till text i e-postmeddelandet.
  • Om du inte vill avisera personer trycker du på Mer Merföljt av Meddela inte personer.
 6. Tryck på Skicka.

Läs mer om hur andra kan visa, kommentera och redigera filer.

Tips! När du uppdaterar behörigheter för en fil som du delar från Min enhet och personen du delar med inte har behörigheter kan du uppdatera behörigheterna för:

 • mappen som innehåller filen
 • enbart själva filen.
Dela med en viss grupp

Dela med ett chattrum

Du kan dela en fil eller en länk till en fil med ett chattmeddelande eller ett rum i Google Chat. Läs mer om att skicka och hantera Drive-filer i Google Chat.

Så här delar du en fil med ett chattrum i Google Chat:

 1. Öppna Google Chat-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Rum längst ned.
 3. Öppna chattrummet du vill dela filen med.
 4. Nere till vänster trycker du på åtgärdsmenyn and then Drive .
 5. Välj filen du vill dela med ett chattrum.
 6. Tryck på Välj.
 7. Tryck på Skicka .

Så här delar du en fil från en länk i Drive-appen:

 1. Öppna Drive-appen på den mobila enheten.
 2. Välj filen du vill dela med ett chattrum.
 3. Tryck på Fler alternativ till höger.
 4. Tryck på Kopiera länk.
 5. Öppna appen Google Chat.
 6. Tryck på Rum längst ned.
 7. Välj det chattrum som du vill dela filen med.
 8. Klistra in länken som du kopierade i meddelandefältet.
 9. Tryck på Skicka .

Tips:

 • När du delar en fil till ett chattrum visas en uppmaning om att ge åtkomst.
  • När du ger åtkomst till chattrummet får personer som går med i rummet i framtiden också åtkomst till de delade filerna i rummet.
 • Personer som lämnar ett chattrum förlorar åtkomst till filerna i det rummet om de inte har delningsåtkomst:
  • Som enskild person
  • Som medlem i en annan grupp
 • Om du vill bevilja filåtkomst måste du ha redigeringsbehörighet till filen du vill dela.
Ge allmän åtkomst till filen

Du kan bestämma om mappen ska vara tillgänglig för allmänheten eller begränsad enbart till de personer som åtkomst. När du ger åtkomst till alla med länken kan alla öppna filen.

 1. Öppna filen som du vill redigera.
 2. Tryck på Hantera åtkomst.
 3. Tryck på Ändra under Allmän åtkomst.
 4. Välj vem som kan få åtkomst till filen.
  • Tips! Om du använder ditt Google-konto för jobbet eller skolan kan du välja att endast dela filer och mappar med en viss målgrupp, till exempel din avdelning.
 5. Välj ett alternativ om du vill avgöra vilken roll personer har i filen.
 6. Välj om andra kan hitta filen i sökresultat.
 7. Tryck på Tillbaka.
Dela en fil eller mapp offentligt
 1. Välj den fil du vill dela.
 2. Tryck på Dela eller Dela Share.
 3. Tryck på Ändra under Allmän åtkomst.
 4. Välj Alla med länken.
 5. Välj ett alternativ om du vill avgöra vilken roll personer har i filen.
 6. Tryck på Kopiera länk.
 7. Tryck på Tillbaka.
 8. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller där du vill dela den.

Personer som inte har loggat in på ett Google-konto visas som anonyma djur i filen Läs mer om anonyma djur.

Dela och samarbeta i en fil med många personer

Obs!

 • En fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer kan bara redigeras på upp till 100 öppna flikar eller enheter i taget. Om det finns fler än 100 instanser av filen öppen kan bara ägaren och vissa användare med redigeringsbehörighet redigera den.
 • En fil kan bara delas med upp till 600 enskilda e-postadresser.

Så här delar och samarbetar du i en fil med en mycket bred målgrupp:

Publicera filen

 • Om flera personer behöver kunna öppna en fil publicerar du filen och skapar sedan en länk som du delar med andra som har åtkomst. Du kan ge redigeringsåtkomst till personer som behöver redigera eller kommentera filen. Lär dig att publicera en fil.
 • Beroende på kontoinställningarna innebär publicering av en fil att den blir synlig för alla på webben, alla i organisationen eller för en grupp personer i organisationen. Var försiktig när du publicerar privat eller känslig information.
 • Om du vill ta bort en fil från webben måste du sluta publicera den. Läs om hur du slutar publicera en fil.
 • Om du vill sluta dela en fil med redigeringsbehöriga läser du om hur du ändrar delningsbehörigheter.

Skapa en Google-webbplats

Dela filer med redigeringsbehöriga på webbplatsen

 • För att säkerställa att filer som är inbäddade på webbplatser är tillgängliga för alla redigeringsbehöriga och läsbehöriga på webbplatsen måste du dela filåtkomst med dem när du publicerar en webbplats. Du kan uppdatera delningsbehörigheterna när du bäddar in en fil, publicerar eller delar en webbplats.

Samla in feedback med Google Formulär

 • Om du behöver samla in mycket information skapar du ett Google-formulär. Svaren registreras i ett Google-kalkylark. Ge redigeringsåtkomst enbart till personer som behöver jobba med svaren. Om du vill låta fler än 100 personer öppna svaren publicerar du kalkylarket på webben och skapar en länk som du delar med dem som har åtkomst. Lär dig att publicera en fil.

Åtgärda problem med dokument som delas med många personer

Om dokumentet delas med många personer och det kraschar eller inte uppdateras snabbt kan du testa följande felsökningstips:

 • I stället för att låta andra kommentera ett dokument eller ett kalkylark kan du skapa ett Google-formulär för att samla in feedback. Läs mer om hur du skapar ett Google-formulär.
 • Om du gör en kopia av ett dokument ska du inte inkludera lösta kommentarer och förslag. Läs om hur du gör en kopia.
 • Ta bort äldre information eller flytta data till ett nytt dokument.
 • Be de personer som har åtkomst att stänga dokumentet när de inte använder det.
 • Inkludera endast den viktigaste informationen i ett publicerat dokument. Det går snabbare att läsa in kortare dokument.
 • Minska antalet personer med redigeringsåtkomst till ett dokument.
 • Om du samlar in information från flera dokument skapar du ett nytt dokument som är skrivskyddat och delar det med ett stort antal personer.

Begränsa hur en fil delas

Välj om andra kan visa, kommentera eller redigera

När du delar en fil med någon kan du välja åtkomstnivå för personen:

 • Läsbehörig: Personer kan visa, men inte ändra eller dela filen.
 • Kommentator: Personer kan kommentera och lämna förslag, men inte ändra eller dela filen.
 • Redigerare: Personer kan göra ändringar, acceptera eller avvisa förslag och dela filen.
Ändra filens allmänna åtkomst

Du kan tillåta bred åtkomst till filen. Dessa alternativ beror på om du har ditt Google-konto via jobbet, skolan eller Gmail.

 • Offentligt: Alla kan söka på Google och få åtkomst till din fil utan att logga in på sitt Google-konto.
 • Alla med länken: Alla som har länken får tillgång till filen, utan att behöva logga in på sitt Google-konto.
 • Begränsad: Det är enbart personer med åtkomst som kan öppna filen.

Relaterade artiklar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny