Dela filer från Google Drive

Du kan dela filer och mappar som du lagrar på Google Drive med vem du vill.

När du delar från Google Drive kan du styra om andra kan redigera, kommentera eller bara visa filen. När du delar innehåll från Google Drive gäller programpolicyerna för Google Drive.

Steg 1: Hitta filen du vill dela

Dela en enskild fil

Tips! Om du har en väntande begäran om att dela ett öppet dokument visas en prick bredvid Dela Share uppe till höger.

 1. Öppna Google Drive, Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på filen som du vill dela.
 3. Klicka på Dela Share.
Dela flera filer
 1. Öppna drive.google.com på en dator.
 2. På tangentbordet håller du Skift nere och väljer två eller flera filer.
 3. Längst upp till höger klickar du på Dela Share.

Läs om hur du lägger till filer i en mapp och delar hela mappen.

Skicka och dela Google Formulär

Google Formulär har andra delningsalternativ än andra filtyper.

Steg 2: Välj vem du vill dela med och hur de kan använda din fil

Dela med specifika personer
Viktigt! Om du använder ett Google-konto på jobbet eller skolan kan du kanske inte dela filer utanför din organisation.
 1. Öppna Google Drive på datorn.
 2. Välj den fil du vill dela följt av Dela Add approver .
 3. Ange e-postadressen som du vill dela med. Om du använder ett jobb- eller skolkonto kan du dela med föreslagna mottagare.
  • Tips! Om du vill inaktivera föreslagna mottagare kan du gå till Drive-inställningarna Inställningar. Avmarkera Visa föreslagna mottagare i dialogrutan för delning.
 4. Välj hur andra kan använda din fil. Välj ett alternativ:
  • Läsbehörig
  • Kommentator
  • Redigerare
 5. Om du använder ett kvalificerat jobb- eller skolkonto klickar du på Lägg till utgångsdatum för att lägga till ett utgångsdatum.
 6. När du delar filen skickas ett e-postmeddelande till varje e-postadress:
  • Valfritt: Lägg till text i e-postmeddelandet.
  • Om du inte vill informera dem avmarkerar du rutan.
 7. Klicka på Skicka eller Dela.

Tips! När du uppdaterar behörigheter för en fil som du delar från Min enhet och personen du delar med inte har behörigheter kan du uppdatera behörigheterna för:

 • mappen som innehåller filen
 • enbart själva filen.
Dela med en grupp specifika personer

Dela med en Google-grupp

Du kan dela filer med Google Grupper i stället för med specifika personer. Du har följande alternativ:

 • Lägg till en medlem i en grupp: Personen får åtkomst till filer och mappar som gruppen har.
 • Ta bort en medlem från en grupp: Personen förlorar åtkomst till filer och mappar som gruppen har.

Så här delar du en fil med din Google-grupp:

 1. Skapa en Google-grupp.
 2. Lägg till medlemmar i gruppen.
 3. Dela filen med din grupp.

Tips! Innan en fil visas i mappen Delas med mig måste du öppna filen från en inbjudan eller länk. 

Dela med ett chattrum

Dela filer med ett chattrum genom att lägga till filen du vill dela i det chattrummet.

Så här lägger du till en Drive-fil i ett chattrum:

Alternativ 1: 

 1. Öppna Google Chat på datorn.
 2. Välj det chattrum som du vill dela mappen med.
 3. Klicka på menyn Integrering nere till vänster > Drive .
 4. Välj filen du vill dela med ett chattrum.
 5. Klicka på Infoga.

Alternativ 2: 

 1. Öppna Google Drive på datorn.
 2. Högerklicka på filen som du vill dela med ett chattrum.
 3. Klicka på Dela  >  Kopiera länk .
 4. Öppna Google Chat.
 5. Välj det chattrum som du vill dela filen med. 
 6. Klistra in länken som du kopierade i meddelandefältet.

Tips!

 • När du skickar en fil till ett chattrum visas en uppmaning om att bevilja åtkomst.
  • Om du ger åtkomst till chattrummet får personer som går med i rummet senare också åtkomst till de delade filerna.
 • När personer lämnar ett chattrum förlorar de åtkomsten till filerna i chattrummet om de inte har delningsåtkomst:
  • Som enskild person
  • Som medlem i en annan grupp
 • Om du vill bevilja filåtkomst måste du ha redigeringsåtkomst till filen som du vill dela. 

Läs mer om hur andra kan visa, kommentera och redigera filer.

Dela med mötesdeltagare

Du kan dela filer med mötesdeltagare om du är filägare eller filredigerare:

 1. Öppna Google Drive på datorn.

 2. Välj den fil du vill dela och klicka på Dela.
 3. Ange namnet på mötet som du vill dela med.
 4. Välj hur andra kan använda din fil. Välj ett alternativ:
  • Läsbehörig
  • Kommentator
  • Redigerare
 5. Välj om filen ska bifogas till mötesinbjudan. 
 6. När du delar filen skickas ett e-postmeddelande till varje e-postadress.
  • Valfritt: Lägg till text i e-postmeddelandet.
  • Om du inte vill informera dem avmarkerar du rutan.
 7. Klicka på Skicka eller Dela.
Lägga till sista giltighetsdatum

Funktionen för utgångsdatum är endast tillgänglig för kvalificerade jobb- eller skolkonton.

Du är inte inloggad just nu.

Logga in på ditt jobb- eller skolkonto

Ge allmän åtkomst till filen

Du kan välja om filen ska vara tillgänglig för alla eller begränsad till de personer som har åtkomst. Om du tillåter åtkomst för alla med länken begränsar inte mappen vem som får åtkomst till den.

 1. Välj den fil du vill dela.
 2. Klicka på Dela eller Dela Share.
 3. Klicka på nedåtpilen Ned under Allmän åtkomst.
 4. Välj vem som kan få åtkomst till filen.

 1. Bestäm vilken roll personer ska ha i filen genom att välja Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 2. Klicka på Klar.
Dela en fil offentligt
 1. Välj den fil du vill dela.
 2. Klicka på Dela eller Dela Share.
 3. Klicka på nedåtpilen Ned under Allmän åtkomst.
 4. Välj Alla med länken.
 5. Bestäm vilken roll personer ska ha genom att välja Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 6. Klicka på Kopiera länk.
 7. Klicka på Klar.
 8. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller där du vill dela den.

Personer som inte har loggat in på ett Google-konto visas som anonyma djur i filen Läs mer om anonyma djur.

Dela och samarbeta i en fil med många personer

Obs!

 • En fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer kan bara redigeras på upp till 100 öppna flikar eller enheter i taget. Om det finns fler än 100 instanser av filen öppen kan bara ägaren och vissa användare med redigeringsbehörighet redigera den.
 • En fil kan bara delas med upp till 600 enskilda e-postadresser.

Så här delar och samarbetar du i en fil med en mycket bred målgrupp:

Publicera filen

 • Om flera personer behöver kunna öppna en fil publicerar du filen och skapar sedan en länk som du delar med andra som har åtkomst. Du kan ge redigeringsåtkomst till personer som behöver redigera eller kommentera filen. Lär dig att publicera en fil.
 • Beroende på kontoinställningarna innebär publicering av en fil att den blir synlig för alla på webben, alla i organisationen eller för en grupp personer i organisationen. Var försiktig när du publicerar privat eller känslig information.
 • Om du vill ta bort en fil från webben måste du sluta publicera den. Läs om hur du slutar publicera en fil.
 • Om du vill sluta dela en fil med redigeringsbehöriga läser du om hur du ändrar delningsbehörigheter.

Skapa en Google-webbplats

Dela filer med redigeringsbehöriga på webbplatsen

 • För att säkerställa att filer som är inbäddade på webbplatser är tillgängliga för alla redigeringsbehöriga och läsbehöriga på webbplatsen måste du dela filåtkomst med dem när du publicerar en webbplats. Du kan uppdatera delningsbehörigheterna när du bäddar in en fil, publicerar eller delar en webbplats.

Samla in feedback med Google Formulär

 • Om du behöver samla in mycket information skapar du ett Google-formulär. Svaren registreras i ett Google-kalkylark. Ge redigeringsåtkomst enbart till personer som behöver jobba med svaren. Om du vill låta fler än 100 personer öppna svaren publicerar du kalkylarket på webben och skapar en länk som du delar med dem som har åtkomst. Lär dig att publicera en fil.

Åtgärda problem med dokument som delas med många personer

Om dokumentet delas med många personer och det kraschar eller inte uppdateras snabbt kan du testa följande felsökningstips:

 • I stället för att låta andra kommentera ett dokument eller ett kalkylark kan du skapa ett Google-formulär för att samla in feedback. Läs mer om hur du skapar ett Google-formulär.
 • Om du gör en kopia av ett dokument ska du inte inkludera lösta kommentarer och förslag. Läs om hur du gör en kopia.
 • Ta bort äldre information eller flytta data till ett nytt dokument.
 • Be de personer som har åtkomst att stänga dokumentet när de inte använder det.
 • Inkludera endast den viktigaste informationen i ett publicerat dokument. Det går snabbare att läsa in kortare dokument.
 • Minska antalet personer med redigeringsåtkomst till ett dokument.
 • Om du samlar in information från flera dokument skapar du ett nytt dokument som är skrivskyddat och delar det med ett stort antal personer.

Begränsa hur en fil delas

Välj om andra kan visa, kommentera eller redigera

När du delar en fil med någon kan du välja åtkomstnivå för personen:

 • Läsbehörig: Personer kan visa, men inte ändra eller dela filen.
 • Kommentator: Personer kan kommentera och lämna förslag, men inte ändra eller dela filen.
 • Redigerare: Personer kan göra ändringar, acceptera eller avvisa förslag och dela filen.
Ändra filens allmänna åtkomst

Du kan tillåta bred åtkomst till filen. Dessa alternativ beror på om du har ditt Google-konto via jobbet, skolan eller Gmail.

 • Offentligt: Alla kan söka på Google och få åtkomst till din fil utan att logga in på sitt Google-konto.
 • Alla med länken: Alla som har länken får tillgång till filen, utan att behöva logga in på sitt Google-konto.
 • Begränsad: Det är enbart personer med åtkomst som kan öppna filen.

Relaterade artiklar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny