Udostępnianie plików na Dysku Google

Pliki i foldery, które przechowujesz na Dysku Google, możesz udostępniać dowolnym osobom.

Gdy udostępniasz pliki z Dysku Google, możesz zdecydować, czy użytkownicy będą mogli edytować, komentować czy tylko wyświetlać dany plik. Gdy udostępniasz treści z Dysku Google, obowiązują Cię zasady programu Dysku Google.

Krok 1. Znajdź plik do udostępnienia

Udostępnianie jednego pliku

Wskazówka: jeśli masz oczekującą prośbę o udostępnienie otwartego dokumentu, w prawym górnym rogu obok opcji Udostępnij Share zobaczysz kropkę.

 1. Na komputerze otwórz Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google.
 2. Kliknij plik, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij Share.
Udostępnianie wielu plików
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Shift i wybierz co najmniej 2 pliki.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij Share.

Dowiedz się, jak dodać pliki do folderu i udostępnić cały folder.

Wysyłanie i udostępnianie plików Formularzy Google

Formularze Google mają inne opcje udostępniania plików niż pozostałe usługi.

Krok 2. Wybierz osoby, którym chcesz coś udostępnić, i określ ich uprawnienia

Udostępnianie folderu określonym osobom
Uwaga: jeśli używasz szkolnego lub firmowego konta Google, to udostępnianie poza organizację może być niemożliwe.
 1. Otwórz Dysk Google na komputerze.
 2. Wybierz plik, który chcesz udostępnić a potem Udostępnij Add approver .
 3. Wpisz adres e-mail, któremu chcesz udostępnić element. Jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego, możesz udostępniać treści sugerowanym odbiorcom.
  • Wskazówka: aby wyłączyć sugerowanych odbiorców, otwórz Ustawienia Dysku Ustawienia. Odznacz „Pokaż sugerowanych odbiorców w oknie udostępniania”.
 4. Wybierz rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim pliku. Wybierz jedną opcję:
  • Wyświetlający
  • Komentujący
  • Edytujący
 5. Jeśli używasz odpowiedniego konta służbowego lub szkolnego, kliknij Dodaj datę ważności, aby dodać datę ważności.
 6. Gdy udostępnisz plik, każdy adres e-mail otrzyma wiadomość.
  • Opcjonalnie: dodaj wiadomość do e-maila z powiadomieniem.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych, odznacz to pole.
 7. Kliknij Wyślij lub Udostępnij.

Wskazówka: jeśli zaktualizujesz uprawnienia pliku, który udostępniasz z Mojego dysku osobie bez uprawnień do niego, możesz zaktualizować uprawnienia dotyczące zakresu dostępu do tych treści:

 • Folder zawierający plik
 • Tylko plik
Udostępnianie określonej grupie osób

Udostępnianie grupie dyskusyjnej Google

Możesz udostępniać pliki grupom dyskusyjnym Google, a nie tylko wybranym osobom. Gdy:

 • dodasz użytkownika do grupy, osoba ta uzyska dostęp do plików i folderów należących do grupy.
 • usuniesz członka z grupy, taka osoba utraci uprawnienia dostępu do plików i folderów należących do grupy.

Aby udostępnić plik grupie dyskusyjnej Google:

 1. Utwórz grupę dyskusyjną Google
 2. Dodaj użytkowników do grupy
 3. Udostępnij plik grupie.

Wskazówka: zanim plik pojawi się w folderze „Udostępnione dla mnie”, musisz go otworzyć za pomocą zaproszenia lub linku.

Udostępnianie w pokoju czatu

Aby udostępnić plik w pokoju czatu, dodaj dany plik do pokoju.

Aby dodać plik z Dysku do pokoju czatu:

Wersja 1:

 1. Otwórz Google Chat na komputerze.
 2. Wybierz pokój czatu, w którym chcesz udostępnić plik.
 3. W lewym dolnym rogu kliknij menu Integracja   > Dysk .
 4. Wybierz plik, który chcesz udostępnić w pokoju czatu.
 5. Kliknij Wstaw.

Wersja 2:

 1. Otwórz Dysk Google na komputerze.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz udostępnić w pokoju czatu.
 3. Kliknij Udostępnij  > Kopiuj link .
 4. Otwórz Google Chat.
 5. Wybierz pokój czatu, w którym chcesz udostępnić plik.
 6. W polu wiadomości wklej skopiowany link.

Wskazówki:

 • Gdy wyślesz plik do pokoju czatu, pojawi się prośba o przyznanie dostępu.
  • Jeśli przyznasz dostęp do tego pokoju czatu, osoby, które dołączą do niego później, także uzyskają dostęp do udostępnionych plików.
 • Gdy ktoś opuści pokój czatu, utraci dostęp do plików w tym pokoju, jeśli nie ma uprawnień do udostępniania:
  • Jako pojedyncza osoba
  • Jako członek innej grupy
 • Aby przyznać dostęp do pliku, który chcesz udostępnić, musisz mieć uprawnienia do edycji.

Więcej informacji o tym, jak inni mogą wyświetlać, komentować i edytować pliki

Udostępnianie uczestnikom spotkania

Jeśli jesteś właścicielem lub edytującym pliku, możesz udostępniać pliki uczestnikom spotkania:

 1. Otwórz Dysk Google na komputerze.

 2. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 3. Wpisz nazwę spotkania, któremu chcesz udostępnić plik.
 4. Wybierz rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim pliku. Wybierz jedną odpowiedź:
  • Przeglądający
  • Komentujący
  • Edytujący
 5. Wybierz, czy plik ma być załączony do zaproszenia na spotkanie.
 6. Gdy udostępnisz plik, każdy adres e-mail otrzyma wiadomość.
  • Opcjonalnie: dodaj wiadomość do e-maila z powiadomieniem.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych, odznacz to pole.
 7. Kliknij Wyślij lub Udostępnij.
Dodawanie daty ważności

Funkcja daty ważności jest dostępna tylko na odpowiednich kontach służbowych lub szkolnych.

Nie jesteś zalogowanym użytkownikiem.

Zaloguj się na konto służbowe lub szkolne

Zezwalanie na ogólny dostęp do pliku

Możesz określić, czy plik ma być dostępny dla każdego, czy tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli zezwolisz na dostęp wszystkim osobom mającym link, dostęp do Twojego folderu nie będzie ograniczony.

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. W sekcji „Dostęp ogólny” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Określ, kto ma mieć dostęp do pliku.

 1. Aby wybrać rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim pliku, kliknij Przeglądający, Komentujący lub Edytujący.
 2. Kliknij Gotowe.
Publiczne udostępnianie pliku
 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. W sekcji „Dostęp ogólny” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Wybierz Każda osoba mająca link.
 5. Aby wybrać rolę innych osób, kliknij Przeglądający, Komentujący lub Edytujący.
 6. Kliknij Skopiuj link.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Wklej link w e-mailu lub w innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Osoby, które nie są zalogowane na konto Google, są wyświetlane w pliku jako anonimowi użytkownicy. Więcej informacji o anonimowych użytkownikach

Udostępnianie pliku i współpraca nad nim z wieloma osobami

Ważne:

 • Plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google można edytować jednocześnie na maksymalnie 100 otwartych kartach lub urządzeniach. Jeśli otwartych jest więcej niż 100 instancji pliku, edytować go może tylko właściciel i niektórzy użytkownicy z uprawnieniami do edycji.
 • Jeden plik można udostępnić maksymalnie 600 pojedynczym adresom e-mail.

Aby udostępnić plik i współpracować nad nim z bardzo dużą grupą użytkowników, wykonaj czynności opisane poniżej.

Publikowanie pliku

Tworzenie strony w Witrynach Google

Udostępnianie plików osobom współpracującym przy tworzeniu witryny

 • Aby pliki umieszczone w witrynach były dostępne dla wszystkich osób współpracujących przy tworzeniu witryny i przeglądających, podczas publikowania witryny musisz im przyznać dostęp do plików. Uprawnienia do udostępniania można aktualizować podczas umieszczania pliku, publikowania lub udostępniania witryny.

Zbieranie opinii za pomocą Formularzy Google

 • Jeśli musisz zebrać dużo informacji, utwórz formularz Google. Odpowiedzi zostaną zarejestrowane w pliku Arkuszy Google. Przyznaj uprawnienia do edycji tylko tym osobom, które muszą pracować z odpowiedziami. Aby umożliwić wyświetlanie odpowiedzi ponad 100 osobom, opublikuj arkusz kalkulacyjny w internecie i utwórz link, który udostępnisz użytkownikom. Dowiedz się, jak opublikować plik

Rozwiązywanie problemów z dokumentami udostępnionymi wielu osobom

Jeśli Twój dokument został udostępniony wielu osobom i ulega awarii lub aktualizuje się powoli, wypróbuj te rozwiązania:

 • Zamiast zezwalać innym na komentowanie dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego, utwórz formularz Google, aby zbierać opinie. Dowiedz się, jak utworzyć formularz Google
 • Jeśli tworzysz kopię dokumentu, nie uwzględniaj zakończonych komentarzy ani sugestii. Dowiedz się, jak utworzyć kopię
 • Usuń starsze informacje lub przenieś dane do nowego dokumentu.
 • Poproś użytkowników z dostępem, aby zamykali dokument, gdy go nie używają.
 • W opublikowanym dokumencie umieść tylko najważniejsze informacje. Krótsze dokumenty ładują się szybciej.
 • Zmniejsz liczbę osób z uprawnieniami do edycji dokumentu.
 • Jeśli zbierasz informacje z wielu dokumentów, utwórz nowy dokument przeznaczony tylko do wyświetlania, aby udostępnić go dużej liczbie osób.

Ograniczanie możliwości udostępniania pliku

Określanie, czy inni mogą wyświetlać, komentować, czy edytować plik

Kiedy udostępniasz komuś plik, możesz wybrać poziom dostępu tej osoby:

 • Przeglądający: użytkownik może mieć dostęp do pliku, ale nie może nic w nim zmieniać ani udostępniać go innym.
 • Komentujący: użytkownik może dodawać komentarze i sugestie do pliku, ale nie może nic w nim zmieniać ani udostępniać go innym.
 • Edytujący: użytkownik może wprowadzać zmiany, akceptować i odrzucać sugestie oraz udostępniać plik innym.
Zmienianie ogólnego dostępu do pliku

Możesz zezwolić na szeroki dostęp do pliku. Te opcje różnią się w zależności od tego, czy używasz szkolnego lub firmowego konta Google czy Gmaila.

 • Publiczny: każdy może wyszukać Twój plik w Google i otworzyć go bez logowania się na konto Google.
 • Każda osoba mająca link: każdy, kto ma link, może otworzyć Twój plik bez logowania się na konto Google.
 • Ograniczony dostęp: ten plik mogą otwierać tylko osoby mające odpowiednia uprawnienia.

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne