Hitta filer på Google Drive

Du kan hitta filer med föreslagna filer, sökbrickor eller konventionell sökning. Du kan även sortera och filtrera sökresultat.

Öppna föreslagna filer

Du kan få åtkomst till dina senaste och relevanta filer på Start, Min enhet och Delade enheter.

 • Öppna en fil genom att dubbelklicka på den du vill ha.
 • Högerklicka på filen för fler alternativ.
Aktivera eller inaktivera förslag
 1. Öppna Google Drive på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Allmänt uppe till höger.
 3. Välj följande längst ned i Förslag:
  • Visa föreslagna filer på Min enhet och delade enheter.
  • Visa föreslagna filer i Delas med mig.
  • Gör Prioritet till standardstartsida.
 4. Klicka på Klar.

Tips! Om du vill visa föreslagna filer i Delas med mig uppdaterar du sidan.

Använda sökbrickor

Du kan begränsa listan med filer i Drive genom att använda sökbrickor. Du kan söka och filtrera efter:

 • Typ
 • Personer 
 • Ändrades

Dessa brickor visas under sökfältet och söker i alla filer, mappar och undermappar i vyn, som Min enhet, Senaste eller Papperskorgen.

 • Ta bort en sökbricka: Klicka på till höger om brickan.
 • Ta bort alla sökbrickor: Klicka på i slutet av brickorna.

Tips! Sökbrickor visas som standard. Om du vill dölja dem klickar du på filterknappen .

Söka efter dina filer

 1. Logga in på drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. På tangentbordet trycker du på Retur.
Sökkategorier i Drive

I Drive kan du söka efter:

 • Filnamn
 • Filinnehåll
 • Filtyp
 • Annan metadata som:
  • Beskrivningsfält
  • Delade etiketter
  • Filens plats
  • Ägare
  • Skapare
  • Datum för senaste ändring
  • Godkännanden
  • Uppföljningar
  • Objekt eller ord som visas i bilder, PDF-filer eller andra filer som lagras på Drive

Söktips

 • Sökresultaten visas medan du skriver.
 • Google Drive söker i titlarna och innehållet i alla filer som du har behörighet att få åtkomst till.
 • Om du vill se alla resultat trycker du på Retur på tangentbordet.
Filtrera dina Drive-resultat

Om du vill hitta filer lättare på Drive kan du begränsa sökresultaten genom att filtrera dem.

Filtrera med brickor:

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. Begränsa sökningen med filterbrickorna nedanför sökrutan för att filtrera efter följande kriterier:
  • Plats: Söker i en specifik mapp, till exempel Min enhet, Papperskorgen eller Stjärnmärkt.
  • Typ: Filtyper som dokument, bilder eller PDF-filer.
  • Personer: Söker efter personer som är kopplade till filen (alla, ägs av eller delas av.)
  • Ändringsdatum: Datumet då en fil senast ändrades.
  • Endast titel: Söker enbart efter titeln eller namnet på en fil.
  • Etiketter: Söker efter etiketter som har tillämpats på filen.
  • Att göra: Objekt som kan behöva granskning, som godkännanden, uppföljningar och ägarbyten.
 4. Ta bort en sökbricka: Klicka på till höger om brickan.
 5. Ta bort alla filterbrickor: Klicka på Rensa alla längst till höger om alla brickor.

Filtrera med sökalternativ:

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. Begränsa sökningen genom att klicka på Sökalternativ .
 4. Fyll i något av följande avsnitt:
  • Typ: Filtyper som dokument, bilder eller PDF-filer.
  • Ägare: Söker efter en ägare eller skapare av en fil.
  • Innehåller orden: Söker efter ord och fraser i dokument.
  • Objektets namn: Söker enbart efter titeln eller namnet på en fil.
  • Plats: Söker efter en specifik mapp, till exempel Papperskorgen, Stjärnmärkt eller Krypterad.
  • Ändringsdatum: Datumet då en fil senast ändrades.
  • Etiketter: Söker efter etiketter som har tillämpats på filen.
  • Godkännanden: En status som anger om en fil väntar på ditt godkännande eller på en annan persons godkännande.
  • Delas med: Vem du har delat filen med.
  • Följ upp: En status som anger om en fil har åtgärder som tilldelats dig eller om det finns förslag i filer som du äger.
 5. Klicka på Sök längst ned.

Tips! När du har klickat på Sök sorterar du efter relevans längst till höger ovanför sökresultaten genom att klicka på Meny .

Hitta filer efter storlek
 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Lagring till vänster.
 3. I vyn Lagring klickar du på Lagringsutrymme som används till höger om du vill sortera efter filstorlek.
 4. Om du vill vända sorteringsordningen klickar du på Lagringsutrymme som används högst upp till höger.
Avancerad sökning på Google Drive

Du kan justera en sökning på Drive med de här avancerade alternativen.

Tips! Alla exempel fungerar inte på alla enheter.

Citat

 • Hitta dokument som innehåller ett exakt ord eller en exakt fras.
 • Exempel: ”matcha denna fras exakt”

Minustecken

 • Hitta dokument som saknar ett visst ord. Om du vill hitta ”salsa” men inte ”dans” ...
 • Exempel: salsa -dans

owner:

 • Hitta dokument som ägs av en viss person.
 • Exempel:
  • owner: bob@gmail.com

pendingowner:

 • Hitta filer som du är väntande ägare till.
 • Obs! Du kan bara söka efter filer som du är väntande ägare till.
 • Exempel: pendingowner:me

creator:

 • Hitta dokument på delade enheter som har skapats av en viss person.
  • Exempel: creator:jane@dindomän.com

to:

 • Hitta dokument som du har delat med en viss person eller grupp eller dokument som delas med dig.
 • Exempel:
  • to:me
  • to:bob@gmail.com
  • to:bobsgroup@googlegroups.com

from:

 • Hitta dokument som en viss person har delat med dig eller hitta dokument som du har delat.
 • Exempel:
  • from:me
  • from:bob@gmail.com

app:

 • Sök efter appnamn. Detta gäller även alla appar som är kopplade till ditt Google Drive-konto. Exempel:
  • app:”Google Apps Script”
  • app:"Google Jamboard"
  • app:"Google Meet"

sharedwith:

 • Hitta dokument som ett visst Workspace-konto eller en viss Workspace-grupp har åtkomst till. Uteslut filer som kontot äger.
 • Exempel:
  • sharedwith:me
  • sharedwith:bob@gmail.com
  • sharedwith:external
  • sharedwith:public
 • External inkluderar grupper där en eller flera medlemmar inte ingår i Google Workspace-organisationen.

is:starred

 • Hitta objekt som du har stjärnmärkt.

is:trashed

 • Hitta objekt som har flyttats till papperskorgen.

type:

 • Sök efter typ av dokument: mapp, dokument, kalkylark, presentation, PDF, bild, video, ritning, formulär, webbplats, skript, tabell, e-postlayout eller jam-fil.
 • Exempel:
  • type:document
  • type:forms
  • type:spreadsheet
  • type:email-layout

before och after

 • Sök efter objekt som har redigerats före eller efter ett visst datum. Formatera datumet som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Exempel:
  • before:2021-05-02
  • after:2021-05-01

createdbefore och createdafter

 • Hitta objekt som har skapats före eller efter ett visst datum. Formatera datumet som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Exempel:
  • createdbefore:2022-05-02
  • createdafter:2022-05-01

title:

 • Sök efter objekt per titel
 • Exempel: title:Konferens 2021

followup:

 • Hitta filer med har åtgärder eller förslag som har tilldelats dig.
 • Exempel:
  • followup:any
  • followup:suggestions
  • followup:actionitems

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny