Hitta filer på Google Drive

Du kan hitta filer på Google Drive, Dokument, Kalkylark och Presentationer genom att söka efter:

 • Filnamn
 • Filinnehåll
 • Objekt som visas i bilder, PDF-filer eller andra filer som lagras på din enhet på Drive

Du kan bara söka efter filer som är lagrade i Min enhet. Filer som är lagrade i mappar som delas med dig visas inte i din sökning om du inte lägger till mapparna i Min enhet. Läs om hur du lägger till filer i Min enhet.

Du kan även sortera och filtrera sökresultat.

Få snabb åtkomst till dina filer

Under Snabbåtkomst ser du de senaste filerna och föreslagna filer. 

 • Öppna en fil genom att dubbelklicka på den du vill ha.
 • Högerklicka på filen för fler alternativ.

Aktivera eller inaktivera Sannåtkomst

 1. Öppna drive.google.com på datorn.​
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Allmänt.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Gör relevanta filer tillgängliga när du behöver dem i Snabbåtkomst.

Sök efter dina filer

 1. Logga in på drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. På tangentbordet trycker du på Retur.

Söktips

 • Sökresultaten visas medan du skriver.
 • Google Drive söker i titlarna och innehållet i alla filer som du har behörighet att se.
 • Om du vill se alla resultat trycker du på Retur på tangentbordet.

Filtrera dina Drive-resultat

Om du vill hitta filer lättare på Drive kan du begränsa sökresultaten genom att filtrera dem.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. Begränsa sökningen genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 4. Fyll i något av följande avsnitt:
  • Typ: Filtyper som dokument, bilder eller PDF-filer.
  • Ändringsdatum: Datumet då en fil senast ändrades.
  • Objektets namn: Söker enbart efter namnet på filen.
  • Innehåller orden: Söker efter ord och fraser i dokument.
  • Ägare: Personen som filen tillhör.
  • Delas med: Vem kan visa, kommentera eller redigera filen.
  • Plats: Om filen finns i en specifik mapp, papperskorgen eller om den är stjärnmärkt. You can also search for files available to people in your organization.
  • Följ upp: Om filen har åtgärder som tilldelats dig eller förslag i filer som du äger.
 5. Klicka på Sök längst ned.

Hitta filer efter storlek

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på ditt lagringsutrymme till vänster, under lagring.
  • Exempel: 13,4 GB av 15 GB används.
 3. Om du vill vända sorteringsordningen klickar du på Lagringsutrymme som används högst upp till höger. 

Fler sökalternativ

Avancerad sökning på Google Drive

Du kan justera en sökning på Drive med de här avancerade alternativen. 

Obs! Alla exempel fungerar inte på alla enheter.

Citattecken

 • Hitta dokument som innehåller ett exakt ord eller en exakt fras.
 • Exempel: "matcha denna fras exakt"

Minustecken

 • Hitta dokument som saknar ett visst ord. Om du vill hitta "salsa" men inte "dans" ...
 • Exempel: salsa -dans

owner: (ägare)

 • Dokument som ägs eller delas av en viss person.
 • Exempel:
  • ägare: bob@gmail.com
  • från: bob@gmail.com

creator:

 • Hitta dokument på en teamenhet som har skapats av en viss person
  • Exempel: creator:jane@dindomän.com

to:

 • Hitta dokument som du har delat med en viss person eller en grupp.
 • Exempel:
  • till: bob@gmail.com
  • to:bobsgroup@googlegroups.com

is:starred (stjärmärkta)

 • Hitta objekt som är markerade med en stjärna.

is:trashed (borttagna)

 • Hitta objekt som har tagits bort.

type: (typ)

 • Sök efter typ av dokument: mapp, dokument, kalkylark, presentation, PDF, bild, video, ritning, formulär, skript, tabell eller jam-fil.
 • Exempel: type:pdf

before: (före) och after: (efter)

 • Sök efter objekt som har redigerats före eller efter ett visst datum. Formatera datumet som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Exempel:
  • before:2014-05-01
  • after:2014-05-01

title: (titel)

 • Sök efter titel
 • Exempel: title:Konferens 2014

app: 

 • Hitta Google Fusionstabeller eller Apps Script-filer. 
 • Exempel:
  • app:”Google Apps Script”
  • app:”Google Fusiontabeller”

Source:domain (källa:domän – Google för jobbet eller skolan)

 • Sök efter objekt som har delats inom organisationens hela domän, istället för objekt som skapats av dig eller din grupp. 
 • Exempel: Om du vill söka efter filer som är relaterade till domänen använder du källa:domän

Relaterade artiklar