Hitta filer på Google Drive

Hitta filer på Google Drive, i Dokument, Kalkylark och Presentationer genom att söka efter:

 • Filnamn
 • Filinnehåll
 • Filtyp
 • Annan metadata, som:
  • Beskrivningsfält
  • Delade etiketter
  • Filens plats
  • Ägare
  • Skapare
  • Datum för senaste ändring
  • Godkännanden
  • Uppföljningar
 • Objekt eller ord som visas i bilder, PDF-filer eller andra filer som lagras på Drive

Du kan även sortera och filtrera sökresultat.

Öppna föreslagna filer

Du kan få åtkomst till dina senaste och relevanta filer på Min enhet och Delade enheter.

 • Öppna en fil genom att dubbelklicka på den du vill ha.
 • Högerklicka på filen för fler alternativ.

Aktivera eller inaktivera förslag

 1. Öppna drive.google.com på datorn.​
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Allmänt uppe till höger.
 3. Markera eller avmarkera rutorna under Förslag:
  • Visa föreslagna filer på Min enhet och delade enheter.
  • Visa föreslagna filer i Delas med mig (du måste uppdatera sidan).
  • Gör Prioritet till standardstartsida.
 4. Klicka på Klar.

Sök efter dina filer

 1. Logga in på drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. På tangentbordet trycker du på Retur.

Söktips

 • Sökresultaten visas medan du skriver.
 • Google Drive söker i titlarna och innehållet i alla filer som du har behörighet att se.
 • Om du vill se alla resultat trycker du på Retur på tangentbordet.

Filtrera dina Drive-resultat

Om du vill hitta filer lättare på Drive kan du begränsa sökresultaten genom att filtrera dem.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högst upp skriver du ett ord eller en fras i sökrutan.
 3. Begränsa sökningen genom att klicka på Sökalternativ .
 4. Fyll i något av följande avsnitt:
  • Typ: Filtyper som dokument, bilder eller PDF-filer.
  • Ägare: Söker efter en ägare eller skapare av en fil.
  • Innehåller orden: Söker efter ord och fraser i dokument.
  • Objektets namn: Söker enbart efter titeln eller namnet på en fil.
  • Plats: Om filen finns i en specifik mapp, i papperskorgen eller om den är stjärnmärkt eller krypterad.
  • Ändringsdatum: Datumet då en fil senast ändrades.
  • Etiketter: Söker efter etiketter som har tillämpats på filen.
  • Godkännanden: En status som anger om en fil väntar på ditt godkännande eller på en annan persons godkännande.
  • Delas med: Vem du har delat filen med.
  • Följ upp: En status som anger om en fil har åtgärder som tilldelats dig eller om det finns förslag i filer som du äger.
 5. Klicka på Sök längst ned.

Hitta filer efter storlek

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på ditt lagringsutrymme till vänster, under lagring.
  • Exempel: 13,4 GB av 15 GB används.
 3. Om du vill vända sorteringsordningen klickar du på Lagringsutrymme som används högst upp till höger.

Fler sökalternativ

Avancerad sökning på Google Drive

Du kan justera en sökning på Drive med de här avancerade alternativen.

Tips! Alla exempel fungerar inte på alla enheter.

Citat

 • Hitta dokument som innehåller ett exakt ord eller en exakt fras.
 • Exempel: ”matcha denna fras exakt”

Minustecken

 • Hitta dokument som saknar ett visst ord. Om du vill hitta ”salsa” men inte ”dans” ...
 • Exempel: salsa -dans

owner:

 • Hitta dokument som ägs av en viss person.
 • Exempel:
  • owner: bob@gmail.com

pendingowner:

 • Hitta filer som du är väntande ägare till.
 • Obs! Du kan bara söka efter filer som du är väntande ägare till.  
 • Exempel: pendingowner:me

creator:

 • Hitta dokument på delade enheter som har skapats av en viss person.
  • Exempel: creator:jane@dindomän.com

to:

 • Hitta dokument som du har delat med en viss person eller grupp eller dokument som delas med dig.
 • Exempel:
  • to:me
  • to:bob@gmail.com
  • to:bobsgroup@googlegroups.com

from:

 • Hitta dokument som en viss person har delat med dig eller hitta dokument som du har delat.
 • Exempel:
  • from:me
  • from:bob@gmail.com

app:

 • Sök efter appnamn. Detta gäller även alla appar som är kopplade till ditt Google Drive-konto. Exempel:
  • app:”Google Apps Script”
  • app:"Google Jamboard"
  • app:”Google Meet”

sharedwith:

 • Hitta dokument som ett visst konto har åtkomst till. Omfattar filer som kontot äger.
 • Exempel:
  • sharedwith:me
  • sharedwith:bob@gmail.com

is:starred

 • Hitta objekt som du har stjärnmärkt.

is:trashed

 • Hitta objekt som har flyttats till papperskorgen.

type:

 • Sök efter typ av dokument: mapp, dokument, kalkylark, presentation, PDF, bild, video, ritning, formulär, webbplats, skript, tabell eller jam-fil.
 • Exempel:
  • type:document
  • type:forms
  • type:spreadsheet

before och after

 • Sök efter objekt som har redigerats före eller efter ett visst datum. Formatera datumet som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Exempel:
  • before:2021-05-02
  • after:2021-05-01

createdbefore och createdafter

 • Hitta objekt som har skapats före eller efter ett visst datum. Formatera datumet som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Exempel:
  • createdbefore:2022-05-02
  • createdafter:2022-05-01

title:

 • Sök efter objekt per titel
 • Exempel: title:Konferens 2021

followup:

 • Hitta filer med har åtgärder eller förslag som har tilldelats dig.
 • Exempel:
  • followup:any
  • followup:suggestions
  • followup:actionitems

Relaterade artiklar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
99950
false
false