Znajdowanie plików na Dysku Google

Możesz znajdować pliki na Dysku Google i w Dokumentach, Arkuszach oraz Prezentacjach przez wyszukiwanie:

 • nazw,
 • treści,
 • zawartości zdjęć, PDF-ów i innych plików zapisanych na Dysku.

Możesz wyszukiwać tylko pliki zapisane na Moim dysku. Pliki przechowywane w udostępnionych Ci folderach nie będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, chyba że dodasz te foldery do Mojego dysku. Dowiedz się, jak dodawać pliki do Mojego Dysku

Dodatkowo możesz sortować i filtrować wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie swoich plików na Dysku

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na iPhonie lub iPadzie.
 2. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania u góry strony.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas pisania.
 • Dysk Google przeszukuje tytuły i treść wszystkich plików, do wyświetlania których masz uprawnienia.
 • Aby wyświetlić wszystkie wyniki, kliknij Szukaj Szukaj na klawiaturze.

Wyszukiwanie swoich plików w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google na iPhonie albo iPadzie.
 2. U góry kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu tekstowym.
 4. Kliknij Gotowe na klawiaturze.

Filtrowanie wyników wyszukiwania na Dysku

Aby łatwiej znaleźć pliki na Dysku, możesz doprecyzować wyniki wyszukiwania przez ich filtrowanie.

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na iPhonie lub iPadzie.
 2. U góry kliknij pole wyszukiwania.
 3. Kliknij typ pliku lub datę, według których chcesz filtrować.
  • Typy plików: na przykład dokumenty, obrazy, PDF-y.
  • Data modyfikacji: data wprowadzenia ostatnich zmian w pliku.
 4. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania.

Więcej opcji wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane na Dysku Google

Możesz doprecyzować wyszukiwanie na Dysku, korzystając z opisanych poniżej opcji zaawansowanych. 

Uwaga: nie wszystkie przykłady działają na każdym urządzeniu.

Cytaty ("…")

 • Wyszukiwanie dokumentów zawierających dokładnie zacytowane słowo lub wyrażenie.
 • Przykład: "znajdź dokładnie to wyrażenie"

Dowolne z podanych wyrazów (… OR …)

 • Wyszukiwanie plików zawierających co najmniej jedno z określonych słów.
 • Przykład: groch OR kapusta

Wyniki bez określonych słów (-…)

 • Wyszukiwanie dokumentów, które nie zawierają wskazanego słowa. Możesz na przykład znaleźć wystąpienia słowa „polonez”, którym nie towarzyszy słowo „taniec”.
 • Przykład: polonez -taniec

Pliki należące do określonych użytkowników lub przez nich udostępnione (owner: lub from:)

 • Wyszukiwanie dokumentów, których właścicielem jest wskazana osoba lub które zostały przez nią udostępnione.
 • Przykłady:

Pliki udostępnione określonej osobie (to:)

 • Wyszukiwanie dokumentów udostępnionych komuś przez Ciebie.
 • Przykład: to:jan@gmail.com

Pliki oznaczone gwiazdką (is:starred)

 • Wyszukiwanie elementów z gwiazdką.

Pliki w koszu (is:trashed)

 • Wyszukiwanie elementów przeniesionych do kosza.

Pliki określonego typu (type:)

 • Wyszukiwanie według typu dokumentu: folder, document (dokument), spreadsheet (arkusz kalkulacyjny), presentation (prezentacja), PDF, image (obraz), video (film), drawing (rysunek), form (formularz), script (skrypt) lub table (tabela).
 • Przykład: type:spreadsheet

Pliki edytowane przed określoną datą lub po niej (before: lub after:)

 • Wyszukiwanie elementów zmienionych przed określoną datą (before:) lub po niej (after:). Użyj formatu daty RRRR-MM-DD.
 • Przykłady:
  • before:2018-05-01
  • after:2018-05-01

Pliki o określonym tytule (title:)

 • Wyszukiwanie według tytułu.
 • Przykład: title:Konferencja 2018

Pliki w formacie określonej aplikacji (app:) 

 • Wyszukiwanie plików Google Fusion Tables lub Apps Script. 
 • Przykłady:
  • app:"Google Apps Script"
  • app:"Google Fusion Tables"

Pliki udostępnione w określonej domenie (source:domena) – tylko na firmowych lub szkolnych kontach Google

 • Wyszukiwanie elementów udostępnionych w całej domenie organizacji, a nie tylko elementów utworzonych przez Ciebie czy Twoją grupę. 
 • Przykład: aby znaleźć pliki powiązane z domeną, wyszukaj source:domena

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?