Znajdowanie plików na Dysku Google

Możesz znajdować pliki na Dysku Google i w Dokumentach, Arkuszach oraz Prezentacjach przez wyszukiwanie:

 • nazw,
 • treści,
 • zawartości zdjęć, PDF-ów i innych plików zapisanych na Dysku.

Możesz wyszukiwać tylko pliki zapisane na Moim dysku. Pliki przechowywane w udostępnionych Ci folderach nie będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, chyba że dodasz te foldery do Mojego dysku. Dowiedz się, jak dodawać pliki do Mojego Dysku

Dodatkowo możesz sortować i filtrować wyniki wyszukiwania.

Szybki dostęp do plików

W sekcji „Szybki dostęp” znajdziesz ostatnio otwierane i sugerowane pliki.

 • Aby otworzyć plik, kliknij go dwukrotnie.
 • Aby zobaczyć więcej opcji, kliknij plik prawym przyciskiem myszy.

Włączanie i wyłączanie Szybkiego dostępu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. U góry po prawej kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ogólne.
 3. Zaznacz lub odznacz pole „Spraw, aby z ważnych plików można było łatwo korzystać, gdy będziesz ich potrzebować, dzięki Szybkiemu dostępowi”.

Wyszukiwanie plików

 1. Na komputerze zaloguj się na drive.google.com.
 2. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania u góry strony.
 3. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas pisania.
 • Dysk Google przeszukuje tytuły i treść wszystkich plików, do wyświetlania których masz uprawnienia.
 • Aby wyświetlić wszystkie wyniki, naciśnij Enter na klawiaturze.

Filtrowanie wyników wyszukiwania na Dysku

Aby łatwiej znaleźć pliki na Dysku, możesz doprecyzować wyniki wyszukiwania przez ich filtrowanie.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania u góry strony.
 3. Aby doprecyzować wyszukiwanie, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Wypełnij dowolne z tych sekcji:
  • Typ: typy plików, na przykład dokumenty, obrazy, PDF-y.
  • Data modyfikacji: data wprowadzenia ostatnich zmian w pliku.
  • Nazwa elementu: wyszukuje tylko nazwę pliku.
  • Zawiera wyrazy: wyszukuje słowa i wyrażenia w dokumentach.
  • Właściciel: osoba, do której należy plik.
  • Udostępnione dla: osoby mające uprawnienia do wyświetlania, komentowania lub edytowania pliku.
  • Lokalizacja: miejsce przechowywania pliku, na przykład folder „Kosz” lub „Oznaczone gwiazdką”. You can also search for files available to people in your organization.
  • Działania: czy plik zawiera przypisane Ci działania lub Twoje pliki zawierają sugestie.
 5. Kliknij Szukaj u dołu strony.

Znajdowanie plików według rozmiaru

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie w sekcji Miejsce kliknij ilość miejsca.
  • Przykład: wykorzystano 13,4 GB z 15 GB.
 3. Aby odwrócić kolejność sortowania, w prawym górnym rogu kliknij Zajmowane miejsce.

Więcej opcji wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane na Dysku Google

Możesz doprecyzować wyszukiwanie na Dysku, korzystając z opisanych poniżej opcji zaawansowanych.

Uwaga: nie wszystkie przykłady działają na każdym urządzeniu.

Cytaty ("…")

 • Wyszukiwanie dokumentów zawierających dokładnie zacytowane słowo lub wyrażenie.
 • Przykład: "znajdź dokładnie to wyrażenie"

Wyniki bez określonych słów (-…)

 • Wyszukiwanie dokumentów, które nie zawierają wskazanego słowa. Możesz na przykład znaleźć wystąpienia słowa „polonez”, którym nie towarzyszy słowo „taniec”.
 • Przykład: polonez -taniec

Pliki należące do określonych użytkowników lub przez nich udostępnione (owner: lub from:)

 • Wyszukiwanie dokumentów, których właścicielem jest wskazana osoba lub które zostały przez nią udostępnione.
 • Przykłady:
  • owner:bob@gmail.com
  • from:jan@gmail.com

Twórca (creator:)

 • Wyszukiwanie dokumentów na dysku współdzielonym utworzonych przez określoną osobę.
  • Przykład: creator:jan@twoja_domena.com

Pliki udostępnione określonej osobie (to:)

 • Wyszukiwanie dokumentów udostępnionych konkretnej osobie lub grupie.
 • Przykłady:
  • to:bob@gmail.com
  • to:grupajana@googlegroups.com

Pliki oznaczone gwiazdką (is:starred)

 • Wyszukiwanie elementów z gwiazdką.

Pliki w koszu (is:trashed)

 • Wyszukiwanie elementów przeniesionych do kosza.

Pliki określonego typu (type:)

 • Wyszukiwanie według typu dokumentu: folder, document (dokument), spreadsheet (arkusz kalkulacyjny), presentation (prezentacja), PDF, image (obraz), video (film), drawing (rysunek), form (formularz), script (skrypt), table (tabela) lub jam file (plik jam).
 • Przykład: type:spreadsheet

Pliki edytowane przed określoną datą lub po niej (before: lub after:)

 • Wyszukiwanie elementów zmienionych przed określoną datą (before:) lub po niej (after:). Użyj formatu daty RRRR-MM-DD.
 • Przykłady:
  • before:2018-05-01
  • after:2018-05-01

Pliki o określonym tytule (title:)

 • Wyszukiwanie według tytułu.
 • Przykład: title:Konferencja 2018

Pliki w formacie określonej aplikacji (app:)

 • Wyszukiwanie plików Google Fusion Tables lub Apps Script.
 • Przykłady:
  • app:"Google Apps Script"
  • app:"Google Fusion Tables"

Pliki udostępnione w określonej domenie (source:domena) – tylko na firmowych lub szkolnych kontach Google

 • Wyszukiwanie elementów udostępnionych w całej domenie organizacji, a nie tylko elementów utworzonych przez Ciebie czy Twoją grupę.
 • Przykład: aby znaleźć pliki powiązane z domeną, wyszukaj source:domena

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?