Znajdowanie plików na Dysku Google

Możesz znajdować pliki na Dysku Google oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach przez wyszukiwanie:

 • nazw,
 • treści,
 • zawartości zdjęć, PDF-ów i innych plików zapisanych na Dysku.

Możesz wyszukiwać tylko pliki zapisane na Moim dysku. Pliki przechowywane w udostępnionych Ci folderach nie będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, chyba że dodasz te foldery do Mojego dysku. Dowiedz się, jak dodawać pliki do Mojego Dysku

Dodatkowo wyniki wyszukiwania możesz sortować i filtrować.

Szybki dostęp do plików

W sekcji „Szybki dostęp” znajdziesz ostatnio otwierane i sugerowane pliki.

 • Aby otworzyć plik, kliknij go dwukrotnie.
 • Aby zobaczyć więcej opcji, kliknij plik prawym przyciskiem myszy.

Włączanie i wyłączanie Szybkiego dostępu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. U góry po prawej kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ogólne.
 3. Zaznacz lub odznacz pole „Spraw, aby z ważnych plików można było łatwo korzystać, gdy będziesz ich potrzebować, dzięki Szybkiemu dostępowi”.

Wyszukiwanie plików

 1. Na komputerze zaloguj się na drive.google.com.
 2. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania u góry strony.
 3. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas pisania.
 • Dysk Google przeszukuje tytuły i treść wszystkich plików, do wyświetlania których masz uprawnienia.
 • Aby wyświetlić wszystkie wyniki, naciśnij Enter na klawiaturze.

Filtrowanie wyników wyszukiwania na Dysku

Aby łatwiej znaleźć pliki na Dysku, możesz doprecyzować wyniki wyszukiwania przez ich filtrowanie.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania u góry strony.
 3. Aby doprecyzować wyszukiwanie, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Wypełnij dowolne z tych sekcji:
  • Typ: typy plików, na przykład dokumenty, obrazy, PDF-y.
  • Data modyfikacji: data wprowadzenia ostatnich zmian w pliku.
  • Nazwa elementu: wyszukuje tylko nazwę pliku.
  • Zawiera słowa: wyszukuje słowa i wyrażenia w dokumentach;
  • Właściciel: osoba, do której należy plik.
  • Udostępniono: komu został udostępniony plik.
  • Lokalizacja: miejsce przechowywania pliku, na przykład folder „Kosz” lub „Oznaczone gwiazdką”. You can also search for files available to people in your organization.
  • Działania: czy plik zawiera przypisane Ci działania lub Twoje pliki zawierają sugestie.
 5. Kliknij Szukaj u dołu strony.

Znajdowanie plików według rozmiaru

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie w sekcji Miejsce kliknij ilość miejsca.
  • Przykład: wykorzystano 13,4 GB z 15 GB.
 3. Aby odwrócić kolejność sortowania, w prawym górnym rogu kliknij Zajmowane miejsce.

Więcej opcji wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane na Dysku Google

Możesz doprecyzować wyszukiwanie na Dysku, korzystając z opisanych poniżej opcji zaawansowanych.

Uwaga: nie wszystkie przykłady działają na każdym urządzeniu.

Cudzysłów

 • Wyszukiwanie dokumentów zawierających dokładnie zacytowane słowo lub wyrażenie.
 • Przykład: "znajdź dokładnie to wyrażenie"

Wyniki bez określonych słów (-…)

 • Wyszukiwanie dokumentów, które nie zawierają wskazanego słowa. Możesz na przykład znaleźć wystąpienia słowa „polonez”, którym nie towarzyszy słowo „taniec”.
 • Przykład: polonez -taniec

owner:

 • Wyszukiwanie dokumentów należących do określonej osoby.
 • Przykłady:
  • owner:bob@gmail.com

pendingowner:

 • Znajdź pliki, których jesteś oczekiwanym właścicielem.
 • Ważne: możesz wyszukać tylko te pliki, które są przypisane do Ciebie.  
 • Przykład: pendingowner:me

creator:

 • Wyszukiwanie dokumentów na dysku współdzielonym utworzonych przez określoną osobę.
  • Przykład: creator:jan@twoja_domena.com

to:

 • Wyszukiwanie dokumentów udostępnionych przez Ciebie konkretnej osobie lub grupie albo dokumentów udostępnionych Tobie.
 • Przykłady:
  • to:me
  • to:bob@gmail.com
  • to:grupajana@googlegroups.com

from:

 • Wyszukiwanie dokumentów udostępnionych Ci przez określoną osobę lub udostępnionych przez Ciebie.
 • Przykłady:
  • from:me
  • from:jan@gmail.com

sharedwith:

 • Wyszukiwanie dokumentów, do których ma dostęp określone konto. Obejmuje to pliki należące do tego konta.
 • Przykłady: 
  • sharedwith:me
  • sharedwith:jan@gmail.com

is:starred

 • Wyszukiwanie elementów oznaczonych gwiazdką.

is:trashed

 • Wyszukiwanie elementów przeniesionych do kosza.

type:

 • Wyszukiwanie według typu dokumentu: folder, document (dokument), spreadsheet (arkusz kalkulacyjny), presentation (prezentacja), PDF, image (obraz), video (film), drawing (rysunek), form (formularz), script (skrypt), table (tabela) lub jam file (plik jam).
 • Przykłady:
  • type:document
  • type:forms
  • type:spreadsheet

before i after

 • Wyszukiwanie elementów zmodyfikowanych przed określoną datą (before) lub po niej (after). Użyj formatu daty RRRR-MM-DD.
 • Przykłady:
  • before:2021-05-02
  • after:2021-05-01

title:

 • Wyszukiwanie elementów według tytułu.
 • Przykład: title:Konferencja 2021

followup:

 • Wyszukiwanie plików, które zawierają przypisane do Ciebie działania lub sugestie.
 • Przykłady: 
  • followup:any
  • followup:suggestions
  • followup:actionitems

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99950
false