Vyhledání souboru na Disku Google

Pokud chcete najít soubor na Disku Google, můžete použít vyhledávací štítky nebo konvenční vyhledávání. Výsledky vyhledávání můžete také třídit a filtrovat.

Pokud se domníváte, že k vašemu Disku Google se někdo připojil bez vašeho svolení, doporučujeme účet lépe zabezpečit.

Pokud soubor vytvořil někdo jiný, může ho smazat, přejmenovat a obnovit. Obraťte se na člověka, který soubor vytvořil, a požádejte ho, aby ho obnovil nebo ho s vámi znovu sdílel.

Používání štítků vyhledávání

Pokud chcete seznam souborů na Disku zúžit, můžete použít štítky vyhledávání. Můžete vyhledávat a filtrovat:

 • Typ
 • Lidé
 • Poslední změny

Tyto štítky se zobrazují pod vyhledávacím polem a vyhledají všechny soubory, složky a podsložky v daném zobrazení, jako jsou Můj disk, Nedávné nebo Koš.

 • Pokud chcete štítek vyhledávání odstranit: Vpravo od štítku klikněte na .
 • Odstranění všech vyhledávacích štítků: Na konci štítků klikněte na Vymazat filtry.

Vyhledávání souborů

Vyhledání souborů:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Na klávesnici stiskněte Enter.

Použití vyhledávacího pole s vyhledávacími operátory na Disku Google.

Kategorie vyhledávání na Disku

Na Disku můžete vyhledávat podle:

 • názvu souboru,
 • obsahu souboru,
 • typu souboru,
 • dalších metadata, jako jsou:
  • pole popisu,
  • sdílené štítky,
  • umístění souboru,
  • vlastník,
  • autor,
  • datum poslední úpravy,
  • schválení,
  • reakce,
  • položky nebo slova v obrázcích, souborech PDF a jiných souborech uložených na vašem Disku.

Filtrování výsledků na Disku

Správné soubory na Disku najdete snáz, když vyhledávání zpřesníte pomocí filtrů.

Jak filtrovat podle kritérií:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Stiskněte Enter.
 4. Pokud chcete zúžit vyhledávání, použijte filtrovací štítky pod vyhledávacím polem k filtrování podle těchto kritérií:
  • Umístění: Vyhledá v konkrétní složce, například Můj disk, Koš nebo S hvězdičkou.
  • Typ: Typy souborů, jako jsou dokumenty, obrázky nebo soubory PDF.
  • Lidé: Vyhledá lidi spojené se souborem (všichni, vlastníci nebo sdílející uživatelé).
  • Datum úpravy: Vyhledá podle data, kdy byl soubor naposledy upraven.
  • Pouze název: Vyhledává jen podle názvu souboru.
  • Štítky: Vyhledá podle štítků spojených se souborem.
  • Úkol: Položky, které můžou vyžadovat vaši pozornost, včetně schválení, reakcí a převodů vlastnictví.
 5. Pokud chcete štítek vyhledávání odstranit: Vpravo od štítku klikněte na .
 6. Odstranění všech vyhledávacích štítků: Na konci štítků klikněte na Vymazat filtry.

Jak filtrovat pomocí možností vyhledávání:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Stiskněte Enter.
 4. Pokud chcete vyhledávání zúžit, klikněte na Možnosti vyhledávání .
 5. Vyplňte následující sekce:
  • Typ: Typy souborů, jako jsou dokumenty, obrázky nebo soubory PDF.
  • Vlastník: Vyhledá vlastníka nebo autora souboru.
  • Obsahuje slova: Vyhledá slova a slovní spojení v dokumentech.
  • Název položky: Vyhledá jen podle názvu souboru.
  • Umístění: Vyhledá v konkrétní složce, například „Koš“, „S hvězdičkou“ nebo „Zašifrováno“.
  • Datum úpravy: Datum, kdy byl soubor naposledy upraven.
  • Štítky: Vyhledá podle štítků spojených se souborem.
  • Schválení: Stav, tedy zda soubor čeká na vaše schválení nebo na schválení někým jiným.
  • Sdíleno s: S kým jste soubor sdíleli.
  • Reagovat: Stav, tedy zda jsou v souboru úkoly, které vám byly přiděleny, nebo zda jsou v souborech, které vlastníte, návrhy.
 6. Dole klikněte na Vyhledat.
Tip: Pokud chcete po kliknutí na Hledat seřadit výsledky podle relevance, klikněte na Další možnosti řazení Možnosti.

Rozšířené vyhledávání

Tip: Ne všechny příklady fungují na všech zařízeních.

Typ rozšířeného vyhledávání

Definice

Příklad

Uvozovky

Vyhledá dokumenty, které obsahují konkrétní slovo nebo slovní spojení.

Příklad:

„přesně odpovídá této frázi“

Symbol minus

Vyhledá dokumenty, v nichž není zadané slovo. Například pokud chcete najít slovo koruna, ale ne korunu stromu.

Příklad:

koruna -stromu

owner

Vyhledá dokumenty, které vlastní konkrétní osoba.

Příklad:

owner:bob@gmail.com

pendingowner

Vyhledá soubory, jejichž jste zatím nepotvrzený vlastník.

Důležité: Můžete vyhledávat jen soubory, jejichž nepotvrzeným vlastníkem jste vy.

Příklad:

pendingowner:me

creator

Vyhledá na sdílených discích dokumenty vytvořené konkrétním uživatelem.

Příklad:

creator:jane@yourdomain.com

Vyhledá dokumenty, které jste sdíleli s konkrétním člověkem nebo skupinou, nebo dokumenty, které s vámi někdo sdílel.

Například:

 • to:me
 • to:bob@gmail.com
 • to:bobovaskupina@googlegroups.com

from

Vyhledá dokumenty, které s vámi sdílel konkrétní člověk nebo které jste sdíleli vy

Například:

 • from:me
 • from:bob@gmail.com

aplikace

Vyhledá podle názvu aplikace. To zahrnuje všechny aplikace připojené k vašemu účtu Disku Google

Například:

 • app:"Google Apps Script"
 • app:"Google Jamboard"
 • app:"Google Meet"

sharedwith

Vyhledá dokumenty, ke kterým má přístup konkrétní účet nebo skupina Workspace. Vyloučí soubory, které účet vlastní.

Například:

 • sharedwith:me
 • sharedwith:bob@gmail.com

 • sharedwith:external

  • „External“ zahrnuje skupiny, ve kterých jeden nebo více členů nepatří do vaší organizace Google Workspace.

 • sharedwith:public

is:starred

Vyhledá položky, které jste označili hvězdičkou.

is:starred

is:trashed

Vyhledá položky přesunuté do koše.

is:trashed

typ

Vyhledá položky podle typu dokumentu: 

 • Složka

 • Dokument

 • Tabulka

 • Prezentace

 • PDF,

 • Obrázek

 • Video

 • Kreslení

 • Formulář

 • Web

 • Scénář

 • Stůl

 • Rozvržení e‐mailu

 • soubor jam

Například:

 • type:document
 • type:forms
 • type:spreadsheet
 • type:email-layout

before a after

Vyhledá položky upravené před nebo po určitém datu. Datum uvádějte ve formátu RRRR-MM-DD.

Například:

 • before:2021-05-02
 • after:2021-05-01

createdbefore a createdafter

Vyhledá položky vytvořené před určitým dnem nebo po něm. Datum uvádějte ve formátu RRRR-MM-DD.

Například:

 • createdbefore:2022-05-02

 • createdafter:2022-05-01

název

Vyhledá položky podle názvu.

Příklad:

title:Konference 2021

followup

Vyhledá soubory, u kterých vám jsou přiřazeny úkoly nebo návrhy.

Například:

 • followup:any
 • followup:suggestions
 • followup:actionitems

unorganized

Vyhledá soubor, který jste vytvořili ve složce někoho jiného, pokud tuto složku smažou. Váš soubor není smazán. Automaticky se přesune do vaší složky Můj disk.

Důležité: Smazat můžete pouze soubory, které vlastníte.

Příklad:

is:unorganized owner:me

Vyhledávání souborů podle velikosti

Pokud chcete vyhledat soubory podle velikosti:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Vlevo klikněte na Úložiště.
 3. Řazení podle velikosti souboru: vpravo klikněte na Využití úložiště.
 4. Pokud chcete pořadí řazení obrátit: vpravo klikněte na Využití úložiště.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka