Vyhledávání souborů na Disku Google

Soubory můžete najít pomocí navrhovaných souborů, štítků vyhledávání nebo běžného vyhledávání. Výsledky vyhledávání můžete také třídit a filtrovat.

Otevření navrhovaných souborů

Nedávné a relevantní soubory najdete na domovské stránce, Mém disku a sdílených discích.

 • Pokud chcete některý soubor otevřít, stačí na něj dvakrát kliknout.
 • Další možnosti zobrazíte, když na soubor kliknete pravým tlačítkem.
Zapnutí a vypnutí návrhů
 1. V počítači přejděte na Disk Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu nastavení Nastavení a pak Obecné.
 3. Dole v sekci Návrhy vyberte:
  • Zobrazovat navrhované soubory na Mém disku a sdílených discích
  • Zobrazovat navrhované soubory v sekci Sdíleno se mnou.
  • Nastavit Prioritu jako moji výchozí domovskou stránku.
 4. Klikněte na Hotovo.

Tip: Pokud chcete zobrazit navrhované soubory v sekci Sdíleno se mnou, obnovte stránku.

Používání štítků vyhledávání

Pokud chcete seznam souborů na Disku zúžit, můžete použít štítky vyhledávání. Můžete vyhledávat a filtrovat:

 • Typ
 • Lidé
 • Poslední změny

Tyto štítky se zobrazují pod vyhledávacím polem a vyhledají všechny soubory, složky a podsložky v daném zobrazení (například Můj disk, Nedávné nebo Koš).

 • Pokud chcete štítek vyhledávání odstranit: Vpravo od štítku klikněte na "".
 • Pokud chcete odstranit všechny štítky vyhledávání: Na konci štítků klikněte na "".

Tip: Ve výchozím nastavení jsou štítky vyhledávání zobrazené. Pokud je chcete skrýt, klikněte na tlačítko filtru "".

Vyhledávání souborů

 1. Na počítači se přihlaste na adrese drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Na klávesnici stiskněte Enter.
Kategorie vyhledávání na Disku

Na Disku můžete vyhledávat podle:

 • názvu souboru,
 • obsahu souboru,
 • typu souboru,
 • dalších metadata, jako jsou:
  • pole popisu,
  • sdílené štítky,
  • umístění souboru,
  • vlastník,
  • autor,
  • datum poslední úpravy,
  • schválení,
  • reakce,
  • položky nebo slova v obrázcích, souborech PDF a jiných souborech uložených na vašem Disku.

Tipy k vyhledávání

 • Při psaní se budou zobrazovat výsledky vyhledávání.
 • Disk Google vyhledá názvy a obsah všech souborů, které máte oprávnění pro přístup.
 • Pokud chcete najít všechny výsledky, stiskněte Enter.
Filtrování výsledků na Disku

Správné soubory na Disku najdete snáz, když vyhledávání zpřesníte pomocí filtrů.

Jak filtrovat podle kritérií:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Vyhledávání můžete zúžit pomocí filtrů pod vyhledávacím polem podle těchto kritérií:
  • Umístění: Vyhledá v konkrétní složce, například Můj disk, Koš nebo S hvězdičkou.
  • Typ: Typy souborů, jako jsou dokumenty, obrázky nebo soubory PDF.
  • Lidé: Vyhledá lidi spojené se souborem (všichni, vlastníci nebo sdílející uživatelé).
  • Datum úpravy: Vyhledá podle data, kdy byl soubor naposledy upraven.
  • Pouze název: Vyhledává jen podle názvu souboru.
  • Štítky: Vyhledá podle štítků spojených se souborem.
  • Úkol: Položky, které můžou vyžadovat vaši pozornost, včetně schválení, reakcí a převodů vlastnictví.
 4. Odstranění filtru: Vpravo od štítku klikněte na "".
 5. Odstranění všech filtrů: Úplně napravo od všech filtrů klikněte na Vymazat vše.

Jak filtrovat pomocí možností vyhledávání:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Do vyhledávacího pole nahoře zadejte hledané slovo nebo slovní spojení.
 3. Pokud chcete vyhledávání zúžit, klikněte na Možnosti vyhledávání .
 4. Vyplňte následující sekce:
  • Typ: Typy souborů, jako jsou dokumenty, obrázky nebo soubory PDF.
  • Vlastník: Vyhledá vlastníka nebo autora souboru.
  • Obsahuje slova: Vyhledá slova a slovní spojení v dokumentech.
  • Název položky: Vyhledá jen podle názvu souboru.
  • Umístění: Vyhledá v konkrétní složce, například „Koš“, „S hvězdičkou“ nebo „Zašifrováno“.
  • Datum úpravy: Datum, kdy byl soubor naposledy upraven.
  • Štítky : Vyhledá podle štítků spojených se souborem.
  • Schválení: Stav, tedy zda soubor čeká na vaše schválení nebo na schválení někým jiným.
  • Sdíleno s: S kým jste soubor sdíleli.
  • Reagovat: Stav, tedy zda jsou v souboru úkoly, které vám byly přiděleny, nebo zda jsou v souborech, které vlastníte, návrhy.
 5. Dole klikněte na Vyhledat.

Tip: Kliknutím na Vyhledat provedete řazení podle relevance zcela nahoře nad výsledky vyhledávání kliknutím na nabídku .

Vyhledávání souborů podle velikosti
 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Vlevo klikněte na Úložiště "".
 3. V zobrazení Úložiště seřadíte soubory podle velikosti tak, že kliknete na Využití úložiště.
 4. Pokud chcete soubory seřadit obráceně, vpravo nahoře znovu klikněte na Využití úložiště.
Rozšířené vyhledávání na Disku Google

Vyhledávání na Disku můžete upřesnit pomocí těchto operátorů.

Tip: Ne všechny příklady fungují na všech zařízeních.

Uvozovky

 • Vyhledá dokumenty, které obsahují konkrétní slovo nebo slovní spojení.
 • Příklad: "odpovídá přesně této větě"

Symbol minus

 • Vyhledá dokumenty, v nichž není zadané slovo. Například pokud chcete najít slovo koruna, ale ne korunu stromu.
 • Příklad: koruna -stromu

owner:

 • Vyhledá dokumenty, které vlastní konkrétní osoba.
 • Příklady:
  • owner:bob@gmail.com

pendingowner:

 • Vyhledá soubory, jejichž jste zatím nepotvrzený vlastník.
 • Důležité: Můžete vyhledávat jen soubory, jejichž nepotvrzeným vlastníkem jste vy.
 • Příklad: pendingowner:me

creator:

 • Vyhledá na sdílených discích dokumenty vytvořené konkrétním uživatelem.
  • Příklad: creator:jana@vašedoména.com

to:

 • Vyhledá dokumenty, které jste sdíleli s konkrétním člověkem nebo skupinou, nebo dokumenty, které s vámi někdo sdílel.
 • Příklady:
  • to:me
  • to:bob@gmail.com
  • to:bobovaskupina@googlegroups.com

from:

 • Vyhledá dokumenty, které s vámi sdílel konkrétní uživatel, nebo dokumenty, které jste sdíleli vy.
 • Příklady:
  • from:me
  • from:bob@gmail.com

app:

 • Vyhledá podle názvu aplikace. Týká se to i všech aplikací, které jsou připojené k vašemu účtu Disku Google. Například:
  • app:"Google Apps Script"
  • app:"Google Jamboard"
  • app:"Google Meet"

sharedwith:

 • Vyhledá dokumenty, ke kterým má přístup konkrétní účet nebo skupina Workspace. Vyloučí soubory, které účet vlastní.
 • Příklady:
  • sharedwith:me
  • sharedwith:bob@gmail.com
  • sharedwith:external
  • sharedwith:public
 • Externí zahrnuje skupiny, ve kterých jeden nebo více členů nepatří do vaší organizace Google Workspace.

is:starred

 • Vyhledá položky, které jste označili hvězdičkou.

is:trashed

 • Vyhledá položky, které jsou přesunuty do koše.

type:

 • Vyhledává podle typu dokumentu. Může se jednat o složku (folder), dokument (document), sešit (spreadsheet), prezentaci (presentation), PDF, obrázek (image), video, nákres (drawing), formulář (form), web (site), skript (script), tabulku (table) nebo jam.
 • Příklady:
  • type:document
  • type:forms
  • type:spreadsheet

before a after

 • Vyhledá položky, které byly změněny před určitým dnem nebo po něm. Datum uvádějte ve formátu RRRR-MM-DD.
 • Příklady:
  • before:2021-05-02
  • after:2021-05-01

createdbefore a createdafter

 • Vyhledá položky vytvořené před určitým dnem nebo po něm. Datum uvádějte ve formátu RRRR-MM-DD.
 • Příklady:
  • createdbefore:2022-05-02
  • createdafter:2022-05-01

title:

 • Vyhledávání položky podle názvu
 • Příklad: title:Konference 2021

followup:

 • Vyhledá soubory, u kterých vám jsou přiřazeny úkoly nebo návrhy.
 • Příklady:
  • followup:any
  • followup:suggestions
  • followup:actionitems

Související články

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
12570319159478708753
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
99950