Kosz

Jeśli chcesz usunąć plik lub folder z Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, możesz przenieść go do kosza. Potem taki plik można usunąć trwale, opróżniając kosz lub przywrócić go, aby nadal z niego korzystać.

Usuwanie plików i folderów

Jeśli chcesz usunąć plik z ekranu głównego Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, możesz przenieść go do kosza.

Dysk w sieci
 1. Zaloguj się na Dysku pod adresem drive.google.com.
 2. Kliknij raz lewym lub prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij ikonę Usuń google drive trash icon.

Co się dzieje z usuwanym plikiem?

Jeśli jesteś właścicielem pliku, który usuwasz z Dysku w sieci, zostanie on usunięty z folderu Dysk w Twoim komputerze, jak również z aplikacji mobilnych Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, jeśli masz je zainstalowane. Plik zostanie również usunięty z ekranu głównego Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, jeśli jest zapisany w formacie Google. Jeśli chcesz przywrócić plik, przejdź do kosza na Dysku w internecie i przenieś go z kosza.

Jeśli usuwasz plik, który został Ci udostępniony, po przeniesieniu go do kosza nadal możesz go zobaczyć na Dysku w sieci w sekcji „Udostępnione dla mnie”.

Czy inne osoby wciąż widzą plik?

Jeśli przeniesiesz do kosza plik, którego jesteś właścicielem, inne osoby będą miały do niego dostęp, aż do momentu, kiedy go trwale usuniesz, opróżniając kosz.

Dysk Google na Macu/PC
 1. Otwórz folder Dysk Google na pulpicie komputera.
 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć, a następnie przeciągnij go do kosza.

Co się dzieje z usuwanym plikiem?

Plik usunięty z folderu Dysk w komputerze zostanie przeniesiony do kosza na Dysku w sieci oraz w aplikacjach mobilnych Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Dokumenty, arkusze, i slajdy aplikacji mobilnych, jeśli masz je zainstalowane. Plik zostanie również usunięty z ekranu głównego Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, jeśli jest zapisany w formacie Google. Jeśli chcesz przywrócić plik, otwórz kosz na pulpicie komputera lub na Dysku w sieci i przenieś go z kosza.

Czy inne osoby wciąż widzą plik?

Jeśli plik, którego jesteś właścicielem, został przeniesiony do kosza, inne osoby mają do niego nadal dostęp, aż do momentu, kiedy go trwale usuniesz, opróżniając kosz.

Jeśli nie jesteś właścicielem pliku, przeniesienie go do kosza spowoduje jedynie usunięcie go z Twojego własnego widoku. Inne osoby nadal będą widziały ten plik, nawet po opróżnieniu przez Ciebie kosza.

Ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji
 1. Otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji:
 2. Najedź kursorem myszy na plik, który chcesz usunąć i kliknij ikonę menu .
 3. Kliknij Usuń.

Co się dzieje z usuwanym plikiem?

Plik usuwany z ekranu głównego Dokumentów, Arkuszy lub Slajdów jest również usuwany z Dysku w sieci, a także z folderu Dysk w komputerze oraz mobilnych aplikacji Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, jeśli masz je zainstalowane.

Czy inne osoby wciąż widzą plik?

Jeśli plik, którego jesteś właścicielem, został przeniesiony do kosza, inne osoby mają do niego nadal dostęp, aż do momentu, kiedy go trwale usuniesz, opróżniając kosz.

Jeśli nie jesteś właścicielem pliku, przeniesienie go do kosza spowoduje jedynie usunięcie go z Twojego własnego widoku. Inne osoby nadal będą widziały ten plik, nawet po opróżnieniu przez Ciebie kosza.

Przywracanie pliku z kosza

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz usuwać pliku lub folderu, który został przeniesiony do kosza, możesz go przywrócić, aby mieć znów do niego dostęp. Po przywróceniu, plik zostanie umieszczony tam, gdzie używasz Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, tj. w internecie, na komputerze i na urządzeniach przenośnych.

W tej chwili nie możesz przywrócić pliku ani folderu z aplikacji mobilnej Dysk ani z ekranów głównych Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji. Możesz za to przywracać pliki z Dysku w sieci lub na komputerze.

Dysk w sieci
 1. Zaloguj się na Dysku pod adresem drive.google.com.
 2. Przejdź do sekcji „Kosz” po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz przywrócić.
 4. Kliknij Przywróć.

Jak przywrócić plik, jeśli nie jestem jego właścicielem?

Aby przywrócić z kosza plik, który nie należy do Ciebie, musisz skontaktować się z właścicielem pliku, aby to on go przywrócił. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie stracisz dostępu do ważnego pliku, możesz też zrobić jego kopię, otwierając plik, a następnie klikając menu Plik i polecenie Utwórz kopię.

Dysk Google na Maca/PC
 1. Otwórz kosz na pulpicie komputera.
 2. Wybierz plik, który chcesz przywrócić, a następnie przeciągnij go do folderu Dysk na pulpicie.

Jak przywrócić plik, jeśli nie jestem jego właścicielem?

Aby przywrócić z kosza plik, który nie należy do Ciebie, musisz skontaktować się z właścicielem pliku, aby to on go przywrócił. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie stracisz dostępu do ważnego pliku, możesz też zrobić jego kopię, otwierając plik, a następnie klikając menu Plik i polecenie Utwórz kopię.

Trwałe usuwanie własnych plików i folderów

Jeśli chcesz trwale usunąć plik lub folder, którego jesteś właścicielem, możesz usunąć pojedynczy plik lub opróżnić cały kosz, w ten sposób trwale usuwając wszystkie znajdujące się w nim pliki.

Po trwałym usunięciu pliku każda osoba, której go udostępniłeś, straci dostęp do niego. Jeśli jednak chcesz, aby inne osoby nadal miały dostęp do pliku, możesz przekazać go na własność innej osobie.

Dysk w sieci

Usuwanie pojedynczego pliku

Jeśli chcesz usunąć z kosza pojedynczy plik:

 1. Zaloguj się na Dysku pod adresem drive.google.com.
 2. Przejdź do sekcji „Kosz” po lewej stronie ekranu.
 3. Wybierz plik, który chcesz usunąć.
 4. U góry kliknij przycisk Usuń na zawsze.

Opróżnianie kosza

Przed opróżnieniem kosza sprawdź, czy na pewno nie ma w nim plików, których nie chcesz się pozbyć. W przeciwnym razie później będziesz zmuszony je odzyskiwać. Następnie wykonaj te kroki:

 1. Zaloguj się na Dysku pod adresem drive.google.com.
 2. Przejdź do sekcji „Kosz” po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij Kosz u góry.
 4. Wybierz Opróżnij kosz.
Dysk Google na Maca/PC

Aby trwale usunąć pliki przeniesione do kosza z folderu Dysk na komputerze, wystarczy opróżnić kosz na pulpicie. W ten sposób cała zawartość kosza zostanie wykasowana.

Odzyskiwanie usuniętego pliku

Jeśli trwale usunąłeś plik lub folder, który potem okazał się potrzebny, Google jest w stanie pomóc w odzyskaniu go, ale tylko przez określony czas. Niestety plik, który zostanie usunięty z systemów Google, jest kasowany bezpowrotnie. Zapoznaj się z zasadami usuwania i odzyskiwania plików na Dysku Google.

Jeśli jesteś właścicielem pliku i chcesz poprosić o jego odzyskanie, poniżej znajdziesz informacje na temat kontaktu z nami.

Skontaktuj się z nami

Zalecamy skorzystanie z pomocy technicznej przez telefon lub czat, co ułatwi nam udzielenie Ci pomocy w znalezieniu plików.

Pomoc techniczna przez telefon lub czat: jeśli chcesz porozmawiać o problemie, na naszej stronie pomocy technicznej na żywo kliknij Telefon lub Czat. Pomoc techniczna na żywo jest dostępna tylko w języku angielskim.

Pomoc techniczna przez e-mail: aby uzyskać pomoc związaną z problemem na drodze mejlowej, wypełnij formularz kontaktowy związany z brakującymi elementami. Pomoc przez e-mail jest dostępna tylko w języku angielskim.

Jeśli korzystasz z konta Google Apps w pracy lub w szkole, skontaktuj się z administratorem, który może przywrócić pliki usunięte w ciągu ostatnich 25 dni. Uwaga: nie jest możliwe odzyskanie plików należących do użytkownika, którego konto zostało usunięte przez administratora Google Apps.

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny