Ordna dina filer på Google Drive

Ordna filerna på Drive genom att skapa mappar som gör filerna lättare att hitta och dela med andra.

Obs! Om du organiserar många filer eller mappar samtidigt kan det ta tid innan du ser ändringarna.

Skapa, flytta och kopiera filer

Skapa en mapp

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Ny följt av Mapp till höger.
 3. Ange ett namn på mappen.
 4. Klicka på Skapa.
Flytta en fil eller mapp

Du kan flytta ett objekt från var som helst på Google Drive: huvudfönstret, den vänstra panelen eller sökresultaten.

Obs! Om du flyttar mappar med många filer eller undermappar kan det ta lite tid innan du ser ändringarna.

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på det objekt du vill flytta.
 3. Klicka på Flytta till ...
 4. Välj eller skapa en mapp och klicka sedan på Flytta.

Dra till en mapp

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka och håll ned på objektet som du vill flytta.
 3. Håll objektet över mappen och släpp det.

Tips! Använd den vänstra panelen när du vill flytta objekt till en mapp i Google Drive.

Spara ett objekt i flera mappar

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på det objekt du vill flytta.
 3. På tangentbordet trycker du på Skift + z.
 4. Välj mapp.
 5. Klicka på Lägg till här.
Kopiera en fil
 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på en fil.
 3. Klicka på Kopiera Kopiera.

Obs! Du kan inte kopiera mappar, enbart filer.

Ta bort en fil eller mapp
 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.

Om du av misstag placerar ett objekt i papperskorgen kan du återställa det.

Använda arbetsytor och prioritet i Google Drive

Vissa Google Drive-funktioner är enbart tillgängliga med ett jobb- eller skolkonto och du är inte inloggad. Klicka här för att logga in på ditt jobb- eller skolkonto.