Ordna dina filer på Google Drive

Ordna filerna på Drive genom att skapa mappar som gör filerna lättare att hitta och dela med andra.

Obs! Om du organiserar många filer eller mappar samtidigt kan det ta tid innan du ser ändringarna.

Skapa, flytta och kopiera filer

Skapa en mapp

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Ny följt av Mapp till vänster.
 3. Ange ett namn på mappen.
 4. Klicka på Skapa.
Flytta objekt till en fil eller mapp

Viktigt! Om du vill flytta en fil måste du ha behörighet att flytta filen från källan till destinationen. I annat fall flyttas inte filen. En genväg skapas i målmappen i stället.

Det finns flera sätt att flytta objekt till en fil eller mapp. Du kan göra detta medan du visar ett objekt i

 • huvudfönstret
 • den vänstra panelen
 • sökresultat i Google Drive.

Tips! Om du flyttar mappar med många filer eller undermappar kan det ta lite tid innan du ser ändringarna.

Flytta till en mapp manuellt

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på det objekt du vill flytta.
 3. Klicka på Ordna > Flytta .
 4. Välj eller skapa en mapp.
 5. Klicka på Flytta.

Dra till en mapp

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Dra objektet du vill flytta.
 3. Håll objektet över mappen och släpp det.

Tips! Använd den vänstra panelen när du vill flytta objekt till en mapp i Google Drive.

Använda kortkommandon för att flytta till en mapp

Viktigt! Den här funktionen är bara tillgänglig i Chrome.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Välj en fil.
 3. Klipp ut filen genom att trycka på Ctrl + x.
 4. Gå till den nya platsen.
 5. Välj ett alternativ:
  • Om du vill klistra in filen på den nya platsen trycker du på Ctrl + v.
  • Om du vill skapa en genväg till filen på den nya platsen trycker du på Ctrl + Skift + v.

Tips! Användarna kan flytta mellan webbläsarfönster.

Skapa en genväg för en fil eller mapp

Genvägar gör det enklare för dig eller ditt team att hitta och ordna filer och mappar på flera Google Drive-enheter. En genväg är en länk som refererar till en annan fil eller mapp. 

Skapa en genväg

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen som du vill skapa en genväg för.
 3.  Klicka på Ordna  > Lägg till genväg
 4. Välj var du vill att genvägen ska vara.
 5. Klicka på Lägg till genväg.

Tips! Du kan skapa en kopia av en genväg i en mapp på Drive, men du kan inte skapa en genväg till en annan genvägsfil.

Använda kortkommandon för att skapa en genväg

Viktigt! Den här funktionen är bara tillgänglig i Chrome.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Markera filen.
 3. Tryck på Ctrl + c för att kopiera filen till urklipp.
 4. Gå till den nya platsen.
 5. Tryck på Ctrl + Skift + v för att klistra in genvägen på den nya platsen.

Ta bort en genväg

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på genvägen som du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.

Om du vill ta bort genvägen permanent tömmer du papperskorgen.

Viktigt! Om du tar bort en genväg raderas inte originalfilen.

Skapa en länk till en fil eller mapp i andra appar

Viktigt! Den här funktionen är bara tillgänglig i Chrome.

Med Google Drive kan du kopiera och klistra in namnet på en fil och/eller mapp i Google Editor-dokument och i andra appar.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Välj en fil.
 3. Välj ett alternativ:
  • Om du vill kopiera filens eller mappens namn till urklipp som en länk trycker du på Ctrl + c
  • Om du vill kopiera filens eller mappens webbadress till urklipp som en länk trycker du på Ctrl + Skift + c.
 4. Om du vill klistra in filen eller mappen i ett Google-dokument eller i en annan app trycker du på Ctrl + v.
Kopiera en fil

Obs!

 • Den här funktionen är bara tillgänglig i Chrome.
 • Den här funktionen är inte tillgänglig i Drive för datorn.
 • Du kan inte kopiera mappar, bara filer.
 • Du kan skapa en genväg till en mapp för att enkelt hitta den.

Kopiera en fil manuellt

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på en fil.
 3. Klicka på Kopiera Kopiera.

Använda kortkommandon för att kopiera en fil

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Välj en fil.
 3. Tryck på Ctrl + c för att kopiera filen till urklipp.
 4. Gå till den nya platsen.
 5. Tryck på Ctrl + v för att kopiera filen till den nya platsen.

Tips! Användarna kan flytta mellan webbläsarfönster.

Ta bort en fil eller mapp
 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på filen eller mappen du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.

Om du av misstag placerar ett objekt i papperskorgen kan du återställa det.

Ändra färg på mappen

Du kan anpassa färgen på mappar och genvägar till mappar på Min enhet och delade enheter. Om du ändrar några färger tillämpas ändringen enbart på din version av Drive.

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Högerklicka på den mapp du vill ändra.
 3. Klicka på Ändra färg och välj färg.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny