Porządkowanie plików na Dysku Google

Na Dysku możesz tworzyć foldery, aby ułatwić sobie znajdowanie i udostępnianie plików.

Uwaga: jeśli jednocześnie uporządkujesz wiele plików lub folderów, zmiany mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie.

Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie plików

Tworzenie folderu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Nowy a potem Folder.
 3. Wpisz nazwę folderu.
 4. Kliknij Utwórz.
Przenoszenie pliku lub folderu

Plik możesz przenieść z dowolnego miejsca na Dysku Google: głównego okna, panelu po lewej stronie czy wyników wyszukiwania.

Uwaga: jeśli przeniesiesz foldery zawierające dużo plików lub podfolderów, może upłynąć trochę czasu, zanim zobaczysz zmiany.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz przenieść.
 3. Kliknij Przenieś do…
 4. Wybierz lub utwórz folder, a następnie kliknij Przenieś.

Przeciąganie do folderu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij i przytrzymaj element, który chcesz przenieść.
 3. Przeciągnij element do folderu i upuść go.

Wskazówka: przy użyciu lewego panelu możesz przenosić elementy do dowolnego folderu na Dysku Google.

Zapisywanie elementu w kilku folderach

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij element, który chcesz przenieść.
 3. Na klawiaturze naciśnij Shift + Z.
 4. Wybierz folder.
 5. Kliknij Dodaj tutaj.
 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

Jeśli chcesz zapisać plik w kilku miejscach, możesz utworzyć do niego skrót.

Tworzenie skrótu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, do którego chcesz utworzyć skrót.
 3. Kliknij Dodaj skrót do Dysku.
 4. Wybierz, gdzie chcesz utworzyć skrót.
 5. Kliknij Dodaj skrót.

Uwaga: nie możesz utworzyć skrótu do pliku skrótu ani do ukrytego pliku.Możesz jednak utworzyć kopię skrótu lub kopię skrótu do folderu.

Usuwanie skrótu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń.

Aby trwale usunąć skrót, opróżnij kosz.

Ważne: jeśli usuniesz skrót, pierwotny plik nie zostanie usunięty.

Tworzenie kopii pliku
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Utwórz kopię Utwórz kopię.

Uwagi:

 • Nie ma możliwości kopiowania folderów – możesz kopiować tylko pliki.
 • Możesz utworzyć skrót do folderu, aby móc go łatwiej znaleźć.
Usuwanie pliku lub folderu
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń.

Jeśli element został przeniesiony do kosza przez przypadek, możesz go przywrócić.

Zmienianie koloru folderu
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić.
 3. Kliknij Zmień kolor i wybierz kolor, którego chcesz użyć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?