Porządkowanie plików na Dysku Google

Na Dysku możesz tworzyć foldery, aby ułatwić sobie znajdowanie i udostępnianie plików.

Uwaga: jeśli jednocześnie uporządkujesz wiele plików lub folderów, zmiany mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie.

Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie plików

Tworzenie folderu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij przycisk Nowy a potem Folder.
 3. Wpisz nazwę folderu.
 4. Kliknij Utwórz.
Przenoszenie pliku lub folderu

Plik możesz przenieść z dowolnego miejsca na Dysku Google: głównego okna, panelu po lewej stronie czy wyników wyszukiwania.

Uwaga: jeśli przeniesiesz foldery zawierające dużo plików lub podfolderów, może upłynąć trochę czasu, zanim zobaczysz zmiany.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz przenieść.
 3. Kliknij Przenieś do…
 4. Wybierz lub utwórz folder, a następnie kliknij Przenieś.

Przeciąganie do folderu

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij i przytrzymaj element, który chcesz przenieść.
 3. Przeciągnij element do folderu i upuść go.

Wskazówka: przy użyciu lewego panelu możesz przenosić elementy do dowolnego folderu na Dysku Google.

Zapisywanie elementu w wielu folderach

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij element, który chcesz przenieść.
 3. Na klawiaturze naciśnij Shift + Z.
 4. Wybierz folder.
 5. Kliknij Dodaj tutaj.
Tworzenie kopii pliku
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Utwórz kopię Kopiuj.

Uwaga: nie ma możliwości kopiowania folderów – możesz kopiować tylko pliki.

Usuwanie pliku lub folderu
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń.

Jeśli element został przeniesiony do kosza przez przypadek, możesz go przywrócić.

Używanie obszarów roboczych i priorytetów na Dysku Google

Niektóre funkcje Dysku Google są dostępne tylko na kontach służbowych lub szkolnych – zaloguj się na takie konto. Aby zalogować się na konto służbowe lub szkolne, kliknij tutaj

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?