สำรองข้อมูลและซิงค์ไฟล์ด้วย Google ไดรฟ์

คุณสามารถสำรองข้อมูลและซิงค์ไฟล์ของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

Mac

คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูลหากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งสำรองและซิงค์ข้อมูล

ดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล

 1. คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 2. อ่านข้อกำหนดในการให้บริการ แล้วคลิกตกลงและดาวน์โหลด
 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิด InstallBackupAndSync.dmg
 4. ย้ายสำรองและซิงค์ข้อมูลไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน
 5. เปิดสำรองและซิงค์ข้อมูล
  • หากคุณเห็นข้อความ "สำรองและซิงค์ข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต" ให้คลิก เปิด
 6. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ
 7. ตั้งค่าการซิงค์ที่ต้องการ แล้วคลิกถัดไป
Windows

คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งสำรองและซิงค์ข้อมูล

ดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล

 1. คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 2. อ่านข้อกำหนดในการให้บริการ แล้วคลิกตกลงและดาวน์โหลด
 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิด installbackupandsync.exe
 4. คลิกใช่ หากมีหน้าต่างปรากฏขึ้นถามว่าต้องการอนุญาตให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์หรือไม่
 5. ถ้าระบบขอให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดรีสตาร์ท
 6. เริ่มสำรองและซิงค์ข้อมูล
 7. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ
 8. ตั้งค่าการซิงค์ที่ต้องการ แล้วคลิกถัดไป

ปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้สำรองและซิงค์ข้อมูล

หากมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้สำรองและซิงค์ข้อมูล ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้สิ่งต่อไปนี้ใน Internet Explorer

เปลี่ยนการตั้งค่าสำรองและซิงค์ข้อมูล

เปลี่ยนตัวเลือกการซิงค์

เลือกสิ่งที่จะซิงค์กับ Google ไดรฟ์

คุณสามารถซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดไปยัง Google ไดรฟ์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. ทางด้านขวามือ คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์ข้อมูล
 4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
 5. เพิ่มโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์
 6. คลิกตกลง
เลือกสิ่งที่จะซิงค์จาก Google ไดรฟ์

คุณสามารถซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิก Google ไดรฟ์ทางด้านซ้าย
 4. คลิกซิงค์ไดรฟ์ของฉันกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 5. เลือกวิธีการซิงค์
  • ซิงค์ทุกอย่างในไดรฟ์ของฉัน
  • ซิงค์เฉพาะโฟลเดอร์เหล่านี้
 6. คลิกตกลง
เปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

เปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิก Google ไดรฟ์ทางด้านซ้าย
 4. คลิกเปลี่ยนแปลง

หากไม่เห็น "เปลี่ยนแปลง" ในค่ากำหนด

 1. ให้ออกจากสำรองและซิงค์ข้อมูล
 2. ย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 3. เปิดสำรองและซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง
 4. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync จากนั้น ค้นหา
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ แล้วคลิกเปิด
ซิงค์อุปกรณ์ USB และการ์ด SD

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป การ์ด SD หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์ในอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกอุปกรณ์ USB และการ์ด SD ที่ด้านล่าง
 4. คลิกเสียบกล้องหรือโทรศัพท์เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์
 5. คลิกตกลง
เลือกไม่ซิงค์ข้อมูลไฟล์บางประเภท

คุณเลือกที่จะไม่ซิงค์ข้อมูลไฟล์บางประเภทในคอมพิวเตอร์ได้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. ทางด้านขวามือ คลิกเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
 5. ป้อนนามสกุลของประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการซิงค์ข้อมูล จากนั้นคลิกเพิ่ม
 6. คลิกตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป

เลือกวิธีลบรายการข้อมูล

เลือกวิธีการลบไฟล์ของสำรองและซิงค์ข้อมูล

เวลาที่ลบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกรูปแบบการลบได้ใน drive.google.com

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "การนำรายการออก"
  • นำรายการออกจากทุกที่: เมื่อลบข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์หรือใน drive.google.com ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบจากทุกที่
  • ไม่ต้องนำรายการออกจากทุกที่: เมื่อลบข้อมูลบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงอยู่ใน drive.google.com
  • ถามฉันก่อนนำรายการออกจากทุกที่: เมื่อคุณลบข้อมูลบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะถามว่าคุณต้องการลบข้อมูลจากทุกที่หรือไม่
 4. คลิกตกลง

ตอบกลับคำขอนำรายการออก

ในกรณีที่เลือก "ถามฉันก่อนนำรายการออกจากทุกที่" คุณจะต้องอนุมัติการลบแต่ละรายการ โดยทำตามวิธีอนุมัติดังนี้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกนำออก
เปลี่ยนขนาดในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ

เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอด้วยสำรองและซิงค์ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการอัปโหลดใน "คุณภาพตามต้นฉบับ" หากต้องการเปลี่ยนปริมาณการใช้พื้นที่ว่างใน Google ไดรฟ์ ก็เลือกอัปโหลดเป็นแบบ "คุณภาพสูง" แทนได้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. เลือกคุณภาพสูงหรือคุณภาพตามต้นฉบับในส่วน "ขนาดในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดการอัปโหลดรูปภาพใน Google ไดรฟ์

รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณลบรายการที่แชร์
 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกแสดงคำเตือนเมื่อฉันนำรายการออกจากโฟลเดอร์ที่แชร์
เพิ่มหลายบัญชี

คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ได้สูงสุด 3 บัญชี

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มบัญชีใหม่
 3. คลิกเริ่มต้นใช้งาน และปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้

เปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูง

อัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์

หากคุณต้องการอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล
 5. เลือกแผนการสมัครบริการและทำตามคำแนะนำ
เปลี่ยนอัตราการดาวน์โหลดหรืออัปโหลด
 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าเครือข่าย
 4. คลิกปุ่มตัวเลือกที่ต้องการถัดจาก "อัตราการดาวน์โหลด" หรือ "อัตราการอัปโหลด"
  • เลือกจำกัดที่และใช้ลูกศรเพื่อเปลี่ยนอัตรา หากต้องการอัตราที่ช้าลง
  • เลือกไม่จำกัด หากต้องการอัตราที่เร็วขึ้น
 5. คลิกตกลง

 

ดูวิธีหยุดการซิงค์และถอนการติดตั้งฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร