Zálohování a synchronizace souborů pomocí Disku Google

Soubory můžete zálohovat a synchronizovat pomocí Macu nebo počítače s Windows.

Stažení a instalace aplikace

Mac

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat Zálohování a synchronizaci, klikněte na Stáhnout Zálohování a synchronizaci.

Stáhnout Zálohování a synchronizaci

 1. Na počítači klikněte na Stáhnout Zálohování a synchronizaci.
 2. Přečtěte si Smluvní podmínky a klikněte na Souhlasím a stáhnout.
 3. Po stažení otevřete soubor InstallBackupAndSync.dmg.
 4. Přesuňte Zálohování a synchronizaci do vaší složky Aplikace.
 5. Otevřete Zálohování a synchronizaci.
  • Pokud se zobrazí upozornění „Zálohování a synchronizace je aplikace stažená z internetu“, klikněte na Otevřít.
 6. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla svého účtu Google.
 7. Zvolte nastavení synchronizace a klikněte na Další.
Windows

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat Zálohování a synchronizaci, klikněte na Stáhnout Zálohování a synchronizaci.

Stáhnout Zálohování a synchronizaci

 1. Na počítači klikněte na Stáhnout Zálohování a synchronizaci.
 2. Přečtěte si Smluvní podmínky a klikněte na Souhlasím a stáhnout.
 3. Po stažení otevřete soubor installbackupandsync.exe.
 4. Pokud se zobrazí okno s dotazem, zda chcete programu povolit provedení změn v počítači, klikněte na Ano.
 5. Pokud budete požádáni o restartování počítače, udělejte to.
 6. Spusťte Zálohování a synchronizaci.
 7. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla svého účtu Google.
 8. Zvolte nastavení synchronizace a klikněte na Další.

Problémy s přihlášením k Zálohování a synchronizaci

Pokud máte problém s přihlášením k Zálohování a synchronizaci, zkontrolujte, zda máte v prohlížeči Internet Explorer zapnuty následující funkce:

Změna nastavení Zálohování a synchronizace

Změna možností synchronizace a zálohování

Zvolení, co se má synchronizovat na Disk Google

Na Disk Google můžete synchronizovat některé nebo všechny soubory a složky z počítače.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Vpravo klikněte na složky, které chcete synchronizovat.
 4. Pokud chcete do seznamu přidat složku, klikněte na Vybrat složku.
 5. Přidejte složku, kterou chcete synchronizovat.
 6. Klikněte na OK.
Zvolení, co se má synchronizovat z Disku Google

Soubory a složky na Disku Google můžete synchronizovat do počítače za účelem použití offline.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Vlevo klikněte na Disk Google.
 4. Klikněte na Synchronizovat Můj Disk s tímto počítačem.
 5. Zvolte, zda chcete:
  • Synchronizovat vše na Mém disku
  • Synchronizovat pouze tyto složky
 6. Klikněte na OK.
Změna umístění složky Disk Google

Změna umístění složky Disk Google

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Vlevo klikněte na název vašeho počítače.
 4. Klikněte na Změnit.

Pokud možnost Změnit v Předvolbách nevidíte

 1. Ukončete Zálohování a synchronizaci.
 2. Přetáhněte složku na požadované místo.
 3. Znovu Zálohování a synchronizaci spusťte.
 4. Klikněte na Zálohování a synchronizace Zálohování a synchronizace a pak Najít.
 5. Najděte složku a klikněte na Otevřít.
Zálohování USB zařízení a SD karet

Když k počítači připojíte telefon, fotoaparát, SD kartu nebo jiné zařízení, můžete soubory automaticky nahrát do těchto zařízení.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Dole klikněte na USB zařízení a SD karty.
 4. Klikněte na Připojte fotoaparát nebo telefon k zálohování souborůa pak OK.
Zvolení, aby se některé typy souborů nesynchronizovaly

Můžete zvolit, aby se některé typy souborů v počítači nesynchronizovaly.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Vpravo klikněte na Změnit.
 4. Klikněte na Rozšířené nastavení.
 5. Zadejte příponu typu souborů, které nechcete synchronizovat.
 6. Klikněte na Přidat a pak OK.

Změna obecných nastavení

Zvolení způsobu mazání položek

Zvolení, jak Zálohování a synchronizace maže soubory

Když z počítače smažete soubor, můžete zvolit, co se stane na drive.google.com.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Vedle možnosti „Odstraňování položek“ klikněte na šipku dolů Dolů:
  • Vždy odstranit obě kopie: Když něco smažete v počítači nebo na drive.google.com, smaže se to všude.
  • Nikdy neodstraňovat obě kopie: Když něco smažete v počítači, zůstane to na drive.google.com.
  • Před odstraněním obou kopií se zeptat: Když něco smažete v počítači, zobrazí se dotaz, zda to chcete smazat všude.
 4. Klikněte na OK.

Reakce na žádost o odstranění položky

Pokud zvolíte možnost „Před odstraněním obou kopií se zeptat“, budete muset každé smazání schválit. Schválení provedete takto:

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Odstranit.
Změna velikosti nahrávaných fotek a videí

Když pomocí Zálohování a synchronizace nahráváte fotky a videa, budou se nahrávat v „Původní kvalitě“. Pokud chcete změnit, kolik místa na Disku Google zaberou, můžete je nahrávat ve „Vysoké kvalitě“.

Poznámka: Pokud fotky změníte na Vysokou kvalitu, nemůžete je změnit zpět. 

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Zvolte, zda chcete fotky nahrávat ve Vysoké kvalitě nebo Původní kvalitě.

Přečtěte si další informace o velikosti nahrávaných fotek na Disku Google.

Oznámení při mazání sdílených položek
 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Klikněte na Nastavení a pak Při odstraňování položek ze sdílené složky zobrazit varování.
Přidání více účtů

Můžete se přihlásit pomocí až tří účtů Google.

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Přidat nový účet.
 3. Klikněte na Začít, a pak postupujte podle kroků k přihlášení.

Změna pokročilých nastavení

Upgradování úložiště Disku Google

Pokud chcete upgradovat úložiště pro účet Disku Google:

 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Klikněte na Nastavení a pak Upgradovat úložiště.
 4. Vyberte tarif a pak postupujte podle pokynů.
Změna rychlosti stahování nebo nahrávání
 1. Na počítači klikněte na Zálohování a synchronizaci Zálohování a synchronizace.
 2. Klikněte na Více Více a pak Předvolby.
 3. Klikněte na Nastavení a pak Nastavení sítě.
 4. Vedle možnosti „Rychlost stahování“ nebo „Rychlost nahrávání“ klikněte na tlačítko požadované možnosti:
  • Používat nižší rychlost: Zvolte Omezit na a pak pomocí šipek změňte rychlost.
  • Používat vyšší rychlost: Zvolte Neomezovat.
 5. Klikněte na OK.

 

Přečtěte si, jak ukončit synchronizaci a odinstalovat Zálohování a synchronizaci.