Používání Disku Google pro počítače

Streamování z Disku se teď nazývá Disk Google pro počítače. Sjednocujeme naše synchronizační klienty tím, že funkce ze Zálohování a synchronizace přenášíme do Disku Google pro počítače, abychom zlepšili uživatelský dojem. Seznam funkcí najdete v článku o změně na Disk pro počítače.

Co znamená synchronizace souborů a jak to funguje

Disk pro počítače můžete používat k synchronizaci souborů v cloudu a v počítači. Synchronizace je proces stahování souborů z cloudu a nahrávání souborů z pevného disku počítače. Po synchronizaci se soubory v počítači shodují se soubory v cloudu. Když soubor upravíte, smažete nebo přesunete na jednom místě, ke stejné změně dojde i na druhém místě. Díky tomu jsou vaše soubory vždy aktuální a můžete k nim přistupovat z libovolného zařízení.

V Disku pro počítače můžete vybrat, zda chcete soubory streamovat, nebo zrcadlit. Soubory se nacházejí na různých místech v počítači podle toho, zda se rozhodnete je zrcadlit, nebo streamovat.

Co znamená zrcadlit nebo streamovat soubory

S Diskem pro počítače máte z počítače přístup k souborům uloženým na Disku Google. Všechny změny, které v souborech provedete, se synchronizují. Všechny soubory na sdílených discích, USB zařízeních a ostatních počítačích budou z cloudu streamovány do vašeho počítače. Můžete zvolit, zda chcete soubory z Mého disku zrcadlit, nebo streamovat.

Při zrcadlení souborů jsou všechny soubory z Mého disku uloženy v cloudu a v počítači, což zabírá místo na pevném disku. Všechny vaše soubory budou kdykoli přístupné, i když nemáte připojení k internetu nebo aplikace Disk pro počítače není spuštěná. K souborům máte přístup prostřednictvím složky v počítači.

Při streamování souborů jsou soubory na Mém disku uložené v cloudu. Místo na pevném disku se používá pouze při otevření souborů a jejich zpřístupnění v režimu offline. K souborům, které nejsou dostupné offline, máte přístup, pouze když jste připojeni k internetu. Ke všem souborům (včetně těch, které jsou dostupné offline) máte přístup, pouze když je aplikace spuštěná. K souborům máte přístup prostřednictvím připojeného disku v počítači.

Důležité: Tyto možnosti se nevztahují na žádné složky v počítači, které synchronizujete s Diskem Google. Složky v počítači se synchronizují na kartu Počítače na Disku Google.

Přechod ze zrcadlení na streamování

Když přepnete ze zrcadlení souborů z Mého disku na streamování z Mého disku, umístění souborů v počítači se změní. Při streamování získáte přístup k souborům prostřednictvím virtuálního disku počítače. Složka, kde jste zrcadlili soubory z Mého disku, zůstane v počítači, ale už se nesynchronizuje, takže může být odstraněna, abyste nepřišli o žádné změny.

Ve Windows musíte před odstraněním složky z počítače ukončit Disk pro počítače.

Důležité: Ke streamování souborů z Disku Google do počítače používá Disk pro počítače virtuální disk. Velikost tohoto virtuálního disku závisí na tom, kolik máte v počítači místa.

Možnosti složek v počítači

Složku můžete synchronizovat s Diskem Google nebo ji zálohovat do Fotek Google.

 • Pokud synchronizujete s Diskem Google: nahraje se celý obsah složky. Mezi vaším počítačem a Diskem Google budou synchronizovány všechny změny. Ke svým souborům máte přístup z libovolného zařízení na adrese drive.google.com nebo prostřednictvím aplikace Disk Google.
 • Pokud zálohujete do Fotek Google: nahrají se pouze fotky a videa. Mezi vaším počítačem a Fotkami Google nebudou změny synchronizovány. Svoje fotky a videa můžete zobrazit na libovolném zařízení na adrese photos.google.com nebo v aplikaci Fotky Google.
Důležité: Pokud si ukládáte fotky a videa, doporučujeme zálohovat pouze do Fotek Google. Pokud se rozhodnete soubory uložit na obou místech, budou se fotky a videa ve složce nahrávat dvakrát, což zabere více prostoru v úložišti účtu Google.
Udělení oprávnění pro MacOS

Systém MacOS požaduje, aby aplikace, jako je Disk pro počítače, požádali o oprávnění k přístupu k určitým složkám a zařízením, včetně složek Plocha, Dokumenty a Stažené, výměnných a síťových svazků a Knihovny fotografií.

Disk pro počítače požádá pouze o přístup ke složkám nebo zařízením, které chcete synchronizovat s Diskem Google, zálohovat do Fotek Google nebo obojí. Disk pro počítače také požádá o přístup, pokud se rozhodnete používat funkci Přítomnost v reálném čase nebo klíč Bluetooth pro přihlašování.

Odstraňování chyb

V Disku pro počítače se může v části Aktivita zobrazit banner „Vyskytly se chyby“. Seznam chyb můžete zobrazit kliknutím na odkaz v banneru nebo kliknutím na Nastavení a pak Seznam chyb.

Streamování pomocí FileProvideru

FileProvider je způsob, jak Disk pro počítače streamuje soubory z cloudu do počítače. FileProvider vybere umístění ve vašem počítači pro streamování souborů. Toto umístění nelze změnit.

Synchronizace s kartou Počítače na Disku Google

Pokud složky v počítači synchronizujete s Diskem Google, zobrazí se tyto složky na Disku Google v sekci Počítače vlevo od Disku pro web a v mobilní aplikaci Disk. Pokud tyto položky na webu nebo v mobilním zařízení přidáte, upravíte, přesunete nebo smažete, provedou se tyto změny i na počítači.

Změna umístění místního adresáře mezipaměti

Při streamování souborů z Disku Google do počítače se vytvoří místní adresář mezipaměti.

 • Do adresáře se ukládají data o souborech, které jste otevřeli a zpřístupnili v režimu offline.
 • Mezipaměť umožňuje Disku pro počítače otevírat vaše soubory rychleji.
 • Pokud cesta k adresáři mezipaměti není k dispozici, nemůžete Disk pro počítače používat.

Změnu umístění místního adresáře mezipaměti provedete takto:

 1. Otevřete Disk pro počítače.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Předvolby.
 3. Klikněte na Nastavení Nastavení.
 4. Najděte „Místní adresář souborů v mezipaměti“ a klikněte na Změnit.
 5. Vyberte nové umístění mezipaměti.
 6. Klikněte na Změnit.
Vyměnitelná úložiště

Složky uložené na vyměnitelných zařízeních, jako je externí pevný disk, můžete zálohovat.

Vyměnitelné zařízení může mít více než jednu složku. Pokud chcete během migrace pokračovat v synchronizaci nebo zálohování těchto složek, musíte vyměnitelná zařízení připojit. Zařízení musí při migraci zůstat připojená.

Důležité: Zařízení USB nebudou migrována.
Zálohování složek do Fotek Google

Pokud složky obsahují více než 95 % fotek a videí, můžete zvolit, že chcete soubory zálohovat jen do Fotek Google.

 • Pokud jste předtím synchronizovali s Diskem a zálohovali do Fotek, můžete ušetřit úložný prostor tím, že fotky a videa nahrajete jen na jedno místo.
 • Pokud jste dříve synchronizovali pouze s Diskem, i tak místo v úložišti ušetříte, protože se nahrají jen fotky a videa. Při synchronizaci s Diskem se bude synchronizovat vše včetně miniatur a metadat.
 • Pokud jste s Diskem dříve synchronizovali, soubory na Disku zůstanou.

Důležité: Zařízení USB nebudou migrována.

Co se stane, když složku přestanete synchronizovat

Pokud přestanete synchronizovat složku, nebudou žádné nové ani upravené soubory mezi počítačem a cloudem synchronizovány. To znamená, že pokud přidáte nové soubory nebo upravíte stávající, tyto změny nebudou nahrány do cloudu.

Pokud chcete vše do cloudu nahrávat, pokračujte v synchronizaci složky.

Karty Disku pro počítače

Na Disku Google jsou tři hlavní úložiště: Můj disk, Sdílené disky a Počítače. Tato úložiště se na Disku zobrazují jako karty.

Složky v počítači, které se synchronizují s Diskem, najdete na kartě Počítače. Karta Počítače seskupuje složky podle počítačů, takže na ní můžete najít dříve synchronizované počítače.

Složky na kartě Můj disk se mohou streamovat nebo zrcadlit do vašeho počítače. K těmto složkám máte přístup prostřednictvím virtuálního disku v počítači.

Systémová knihovna fotografií Apple Fotky

Do Fotek Google můžete zálohovat pouze systémovou knihovnu fotografií. Jiné knihovny fotografií Apple lze s Diskem synchronizovat. Pokud se rozhodnete synchronizovat knihovnu fotografií Apple s Diskem, bude se synchronizovat vše v této knihovně včetně miniatur a dalších metadat. Při přesouvání účtu nemusí Disk Google pro počítače znát celou velikost vašeho iCloudu.

Vaše systémová knihovna fotografií je jediná knihovna, kterou lze používat s Fotkami na iCloudu, Sdílenými alby a Mým fotostreamem. Pokud máte jen jednu knihovnu fotografií, jedná se o systémovou knihovnu fotografií. V opačném případě se systémová knihovna fotografií stane z první knihovny fotografií, kterou vytvoříte nebo otevřete ve Fotkách. Pokud používáte MacOS Catalina nebo novější, na pevném disku se dočasně využije místo ke stažení fotek a videí z iCloudu a jejich nahrání do Fotek Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
99950
false