Používání Disku Google pro počítače

Informace o Disku pro počítače

Disk pro počítače je synchronizační klient společnosti Google pro počítače, který umožňuje snadnou správu a sdílení obsahu na všech vašich zařízeních a v cloudu. Tato aplikace umožňuje přístup k souborům a složkám na známém místě.

Disk pro počítače můžete používat k synchronizaci souborů v cloudu a v počítači. Synchronizace je proces stahování souborů z cloudu a nahrávání souborů z pevného disku počítače. Po synchronizaci se soubory v počítači shodují se soubory v cloudu. Když soubor upravíte, smažete nebo přesunete na jednom místě, ke stejné změně dojde i na druhém místě. Díky tomu jsou vaše soubory vždy aktuální a můžete k nim přistupovat z libovolného zařízení.

Nakonfigurováním toho, zda má Disk vaše soubory a složky streamovat, nebo zrcadlit, můžete v Disku pro počítače spravovat, kolik místa v místním úložišti využíváte a kde se váš obsah nachází.

Co znamená zrcadlit nebo streamovat soubory

Zrcadlení a streamování jsou dva způsoby synchronizace souborů. V obou případech se změny souborů provedené v jednom zařízení projeví všude.

Při zrcadlení jsou soubory uloženy v cloudu i v počítači, což zabírá místo na pevném disku. K souborům máte přístup kdykoli, i když nemáte připojení k internetu nebo aplikace Disk pro počítače není spuštěná. K souborům máte přístup prostřednictvím složky v počítači.

Při streamování jsou soubory uloženy v cloudu. Místo na pevném disku se používá pouze při otevření souborů nebo jejich zpřístupnění v režimu offline. K souborům, které nejsou dostupné offline, máte přístup, pouze když jste připojeni k internetu. Ke všem souborům (včetně těch, které jsou dostupné offline) máte přístup, pouze když je aplikace spuštěná. K souborům máte přístup prostřednictvím připojeného disku v počítači.

Důležité: V nejnovějších verzích systému macOS se může streamování chovat trochu jinak. Další informace o chování při streamování v systému macOS

Můžete zvolit, zda chcete soubory z Mého disku zrcadlit, nebo streamovat. Ostatní složky v zařízení však lze jen zrcadlit. Streamovat můžete také soubory ze sdílených disků, jiných počítačů a zálohovaných zařízení USB.

Možnosti synchronizace Mého Disku

V závislosti na svých preferencích můžete Můj disk streamovat, nebo zrcadlit.

Konfigurace Mého disku pro streamování nebo zrcadlení

 1. Otevřete Disk pro počítače.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Předvolby.
 3. Vlevo klikněte na Složky z Disku.
 4. V sekci Možnosti synchronizace Mého disku vyberte Streamovat soubory, nebo Zrcadlit soubory.

Přechod ze zrcadlení na streamování

Když přepnete ze zrcadlení souborů z Mého disku na streamování z Mého disku, umístění souborů v počítači se změní. Složka, kde jste dříve zrcadlili soubory z Mého disku, zůstane v počítači, ale už se nebude synchronizovat. Pokud chcete předejít ztrátě dat, před vyčištěním těchto složek zkontrolujte, zda se synchronizace dokončila.

Ve Windows musíte před odstraněním složky z počítače Disk pro počítače ukončit.

Přechod ze streamování na zrcadlení

Když přejdete ze streamování na zrcadlení, Můj disk se už nebude zobrazovat v umístění pro streamování Disku Google. (Sdílené disky, ostatní počítače a zálohovaná zařízení USB se budou dál zobrazovat.)

Soubory z Mého disku budou staženy do složky, kterou při konfiguraci této možnosti vyberete. Pokud už ve vybrané složce jsou nějaké soubory, pokusí se aplikace neduplikovat soubory, které už v cloudu jsou. Soubory, které ještě v cloudu nejsou, tam budou nahrány.

Možnosti jiných složek v počítači

Konfigurace dalších složek v počítači

 1. Otevřete Disk pro počítače.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Předvolby.
 3. Vlevo klikněte na Složky z vašeho počítače.
 4. V této nabídce můžete přidat složky, které se mají synchronizovat s Diskem a zálohovat do Fotek, a také upravovat předvolby složek, které se už synchronizují.

Synchronizace na Disk Google a zálohování do Fotek Google

Složku můžete synchronizovat s Diskem Google, nebo ji zálohovat do Fotek Google.

 • Pokud synchronizujete s Diskem Google: zrcadlit se bude celý obsah složky. Mezi vaším počítačem a Diskem Google budou synchronizovány všechny změny. Ke svým souborům máte přístup z libovolného zařízení na adrese drive.google.com nebo prostřednictvím aplikace Disk Google.
 • Pokud zálohujete do Fotek Google: nahrají se pouze fotky a videa. Mezi vaším počítačem a Fotkami Google nebudou změny synchronizovány. Svoje fotky a videa můžete zobrazit na libovolném zařízení na adrese photos.google.com nebo v aplikaci Fotky Google.
Důležité: Pokud si ukládáte fotky a videa, doporučujeme zálohovat pouze do Fotek Google. Pokud se rozhodnete soubory uložit na obou místech, budou se fotky a videa ve složce nahrávat dvakrát, což zabere více prostoru v úložišti účtu Google.
Udělení oprávnění pro macOS

Systém macOS požaduje, aby aplikace, jako je Disk pro počítače, požádaly o oprávnění k přístupu k určitým složkám a zařízením, včetně složek Plocha, Dokumenty a Stažené, výměnných a síťových svazků a Knihovny fotografií.

Disk pro počítače požádá pouze o přístup ke složkám nebo zařízením, které chcete synchronizovat s Diskem Google nebo zálohovat do Fotek Google. Disk pro počítače také požádá o přístup, pokud se rozhodnete používat funkci Přítomnost v reálném čase nebo klíč Bluetooth pro přihlašování.

Pokud přístup zamítnete, ale chcete v synchronizaci složky nebo zařízení pokračovat, přejděte do Předvoleb systému a změňte nastavení soukromí. Změny se možná projeví až po restartování Disku pro počítače.

Odstraňování chyb

V Disku pro počítače se může v části Aktivita zobrazit banner „Vyskytly se chyby“. Seznam chyb můžete zobrazit kliknutím na odkaz v banneru nebo kliknutím na Nastavení a pak Seznam chyb. Přečtěte si další informace o odstraňování chyb.

Synchronizace s kartou Počítače na Disku Google

Pokud složky v počítači synchronizujete s Diskem Google, zobrazí se tyto složky na Disku Google v sekci Počítače vlevo od Disku pro web a v mobilní aplikaci Disk. Pokud tyto položky na webu nebo v mobilním zařízení přidáte, upravíte, přesunete nebo smažete, provedou se tyto změny i na počítači.

Mezipaměť obsahu streamovaných souborů

Pokud soubory z Mého disku z Disku Google streamujete do počítače, ukládají se data souborů do místní mezipaměti na pevném disku.

 • Pokud cesta k adresáři mezipaměti není k dispozici, nemůžete Disk pro počítače používat.
 • Do adresáře se ukládají data o souborech, které jste otevřeli a zpřístupnili v režimu offline.
 • Mezipaměť umožňuje Disku pro počítače otevírat vaše soubory rychleji.
Můžete najít všechny soubory dostupné offline a zobrazit si, jak se využívá místo na vašem pevném disku. Tyto informace zobrazíte takto:
 1. Otevřete Disk pro počítače.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Offline soubory.
 3. Můžete odepnout soubory nebo odstranit dočasně stažené soubory, abyste uvolnili místo na pevném disku. Pokud v tomto dialogovém okně chcete odstranit soubory automaticky uložené v mezipaměti, klikněte na Vymazat.

Pokročilé: Změna umístění místního adresáře mezipaměti

Umístění místního adresáře mezipaměti sice můžete změnit, ale doporučujeme ponechat ho ve výchozím umístění. Pokud umístění potřebujete změnit, postupujte takto:

 1. Otevřete Disk pro počítače.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Předvolby.
 3. Klikněte na Nastavení Nastavení.
 4. Najděte „Místní adresář souborů v mezipaměti“ a klikněte na Změnit.
 5. Vyberte nové umístění mezipaměti.
 6. Klikněte na Změnit.
Systémová knihovna fotografií Apple Fotky

Do Fotek Google můžete zálohovat pouze systémovou knihovnu fotografií. Jiné knihovny fotografií Apple lze s Diskem synchronizovat. Pokud se rozhodnete synchronizovat knihovnu fotografií Apple s Diskem, bude se synchronizovat vše v této knihovně včetně miniatur a dalších metadat.

Vaše systémová knihovna fotografií je jediná knihovna, kterou lze používat s Fotkami na iCloudu, Sdílenými alby a Mým fotostreamem. Pokud máte jen jednu knihovnu fotografií, jedná se o systémovou knihovnu fotografií. V opačném případě se systémová knihovna fotografií stane z první knihovny fotografií, kterou vytvoříte nebo otevřete ve Fotkách. Pokud používáte macOS Catalina nebo novější, na pevném disku se dočasně využije místo ke stažení fotek a videí z iCloudu a jejich nahrání do Fotek Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
99950
false
false