Använda Googles produkter sida vid sida

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan använda produkter från Google som Gmail och Kalender i samma fönster på datorn. På så sätt kan du hålla koll på viktig information utan att behöva byta mellan flikar.

Kolla kalendern, anteckningar eller uppgifter

 1. Öppna Gmail, Kalender, Google Drive eller en fil i Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Välj något av följande uppe till höger:
  • Kalender Kalender: Kolla ditt schema och lägg till eller redigera händelser.
  • Keep Keep: Skapa en anteckning eller lista.
  • Tasks Tasks: Lägg till uppgifter och sätt tidsgränser.
 3. Stäng sidopanelen till höger genom att klicka på Stäng Avbryt uppe till höger.

Läs mer:

Stänga eller dölja sidopanelen till höger

Du kan stänga eller dölja Google Workspace-sidopanelen.

 • Stäng sidopanelen till höger genom att klicka på Stäng Avbryt uppe till höger.
 • Dölj sidopanelen till höger helt genom att stänga den och sedan klicka på Dölj Dölj sidopanel nere till höger.
 • Visa sidopanelen till höger genom att klicka på Visa Visa sidopanel nere till höger.

Skapa en kalenderhändelse

 1. Öppna Gmail eller en fil i Google Drive,  Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Kalender Kalender till höger.
 3. Klicka på en tid i kalendern.
 4. Ange information om händelsen och klicka på Spara.

Läs mer om Google Kalender.

Bifoga ett dokument i en kalenderhändelse
 1. Öppna Google Drive eller en fil i Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Teckningar.
 2. Klicka på Kalender Kalender i sidopanelen till höger.
  • Om alternativet inte visas klickar du på Visa Visa sidopanel nere till höger.
 3. Klicka på tidpunkten då du vill lägga till en händelse i kalendern.
 4. Lägg till en titel, beskrivning eller gäster.
 5. Klicka på Bifoga ovanför Lägg till gäster.
 6. Klicka på Spara.

Skapa en anteckning eller lista

 1. Öppna Gmail, Kalender, Google Drive eller en fil i Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Keep Keep till höger.
 3. Välj:
  • Anteckna
  • Ny lista Ny lista
 4. Lägg till texten du vill ha.
 5. Klicka på Klar.

Läs mer om Google Keep.

Lägga till en Keep-anteckning i ett dokument eller en presentation
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Keep Keep till höger.
 3. Leta upp anteckningen som du vill ha och dra den till dokumentet eller presentationen.
Spara text från ett dokument eller en presentation som en anteckning
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Markera texten som du vill ha och lägg till den i en anteckning.
 3. Högerklicka på texten och välj sedan Spara i Keep.

Skapa en uppgift

 1. Öppna Gmail, Kalender, Google Drive eller en fil i Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Klicka på Lägg till en uppgift.
 4. Lägg till en uppgift.
 5. Klicka på Redigera Redigera om du vill lägga till information eller ett slutdatum.
 6. När du är klar klickar du på Tillbaka Tillbaka.

Tips! Om du vill ändra ordningen på uppgifterna klickar du på Mer Mer följt av Min ordning. Tryck på uppgifterna och dra dem.

Läs mer om hur du använder Google Tasks.

Spara ett e-postmeddelande som en uppgift
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Öppna inkorgen och leta reda på e-postmeddelandet du vill spara som en uppgift.
 4. Dra e-postmeddelandet till sidopanelen till höger.
Ordna uppgifter i listor

Du kan skilja på olika typer av uppgifter, till exempel på personliga och jobbrelaterade uppgifter.

 1. Öppna Gmail, Kalender, Google Drive eller en fil i Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Högst upp klickar du på nedåtpilen Rullgardinsmeny följt av Skapa ny lista.
 4. Ange ett namn på listan och klicka sedan på Klar.
 5. Öppna en annan lista genom att klicka på nedåtpilen Rullgardinsmeny. Välj en annan lista.

Använda Gmail med andra appar

Lägg till andra verktyg som du kan använda i Gmail, till exempel Asana, Trello, Intuit och Docusign.

Installera tillägg

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Uppe till höger klickar du på Inställningar Inställningar följt av Hämta tillägg.
 3. Sök efter och välj det tillägg du vill använda i Gmail.
 4. Klicka på Installera uppe till höger följt av Fortsätt.
 5. Välj ditt konto och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Tips! Om du snabbt vill ladda ned eller öppna tillägg klickar du på Lägg till Plus i sidopanelen till höger.

Avinstallera tillägg

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Tillägg.
 4. Klicka på Hantera i avsnittet Installerade tillägg.
 5. Klicka på Mer Merföljt av Ta bort.